Betéti társaság beltagja meghalt


A kéttagú betéti társaság egyik tagja elhalálozott. A férj volt a beltag, a feleség a kültag. Tulajdoni hányaduk 50-50%. Egy nagykorú gyerme­kük van. A bt. működését folytatni akarják. A hagyatéki tárgyalásra tekintettel kell ilyenkor soron kívüli mérlegzárást végezni? A cégvezetésre jogosult tag (a feleség is) a hagyatéki tárgyalás előtt beveheti a cégbe a nagykorú gyermeket?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2015. október 15-én (333. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6801

[…] elkészítéséhez a beltag halála napjával az Szt. 21. §-a szerint közbenső mérleget kell összeállítani az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai alapján (ez nem soron kívüli mérlegzárás, de) a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírásainak figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztottan, utólag is ellenőrizhető módon, leltár alapján. Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások azonban nem zárhatók le.Ha elkészült az Szt. 21. §-a szerinti közbenső mérleg, és a bt.-nek vannak olyan eszközei, amelyek piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értéküket, akkor a társasági vagyonban indokolt a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetét is számításba venni úgy, hogy a közbenső mérleget kiegészítve ezen különbözetekkel, vagyonmérleget állítanak össze. A közbenső mérleg, illetve a vagyonmérleg szerinti saját tőke egyenlő a társasági vagyonnal, amelynek 50 százaléka illeti meg az elhunyt beltag örökösét.Az elhunyt beltag örökösét azonban nemcsak a társasági vagyon meghatározott hányada (jelen esetben 50%-a) illeti meg, még mindazon összegek, amelyek az elhunyt tagnak a társasággal szembeni követelései. Ilyen lehet a beltag által adott tagi kölcsön, a ki nem fizetett, de jóváhagyott osztalék, a ki nem fizetett munkabér, személyes közreműködésének az ellenértéke (az osztalékot, a munkabért terhelő adók és járulékok összegével csökkentett összegben).A hagyatéki tárgyalásra a leírtaknak megfelelő vagyonkimutatással indokolt menni.Az új Ptk. 3:149. §-a alapján a meghalt […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.