Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beruházás (be nem fejezett) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházás támogatásból

Kérdés: Kisvállalkozás ingatlanberuházási pályázaton indult. A beruházás 10% önerőből, 45% hitelből, 45% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A vissza nem térítendő támogatást hogyan kell könyvelni, ha a támogatási szerződésben foglaltaknak 3 év alatt kell teljesülniük? A támogatás pénzügyi rendezésére a beruházás üzembe helyezése után kerül sor. Az ingatlant határozatlan ideig, de minimum 10 évig kívánják használni. Az ingatlan nem vagy alig veszít az értékéből. Lehet-e értékcsökkenést elszámolni? Milyen arányban lehet a kapott támogatást feloldani?
Részlet a válaszból: […]"finanszírozza" a támogatásnak az üzembe helyezést követően megkapott összege. De a bekerülési érték el is térhet a tervezettől, több is, kevesebb is lehet. Ha a vissza nem térítendő támogatás abszolút összege nem változik, akkor változhat az aránya, a 45%-tól eltérhet. Ezért a támogatás folyósításakor a támogatás arányát ismételten meg kell határozni.A beruházás üzembe helyezésekor az Szt. 52. §-a alapján meg kell határozni az évenként elszámolandó értékcsökkenés - jellemzően - bekerülési értékhez viszonyított arányát (a leírási kulcs mértékét). Ez - ha a társaság maradványértékkel nem számol - lehet 50 éves hasznos élettartam mellett 2%. Ha az ingatlanberuházás bekerülési értéke például 20 millió forint, akkor 2% mellett az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6081

2. találat: Be nem fejezett beruházás

Kérdés: Társaságunk termálfürdő és élményfürdő megvalósítását tervezte. Ehhez próbafúrásokat és terveket készíttetett. A bejövő számlákon lévő elő­zetesen felszámított áfát mint következő időszakra átvihető követelést állította be. A tervek között szerepelt az önkormányzattal közös üzemeltetés, illetve befektetőnek történő értékesítés. A gazdasági válság meghiúsította mindkét elképzelést. A tagok a beruházást ki akarják selejtezni, de mi lesz az áfával? A társaság egyéb tevékenysége tárgyi mentes.
Részlet a válaszból: […]módosítását, kiegészítését a beruházás megkezdése előtt az adóhatósághoz nem jelentették be, akkor a szóban forgó beszerzések a társaság egyéb - bejelentett - tevékenységéhez rendelhetők, amely - a kérdés szerint - tárgyi mentes, és mint ilyennél az előzetesen felszámított áfa nem vonható le. (A le nem vonható áfát viszont a számviteli előírások szerint a beruházás bekerülési értékében kell figyelembe venni!) Az előbbiek alapján adódik a válasz: - ha azt a tevékenységet, amihez a beruházás során eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele (próbafúrás, tervezés) történt, = az állami adóhatósághoz adóköteles tevékenységként bejelentették, akkor a beszerzések elő­zetesen felszámított áfáját az adóhatósággal szembeni követelésként kell kimutatni, és ha ez az adóköteles tevékenység a későbbiek során nem fog megvalósulni, és ezért töröltetik az adóhatósághoz bejelentett adóköteles tevékenységek közül, akkor törölni kell a követelésként kimutatott előzetesen felszámított áfát is, el kell számolni egyéb ráfordításként; = az állami adóhatósághoz nem jelentették be, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,