Ügynöki tevékenység, közvetített szolgáltatás

Kérdés: Független biztosítási alkusz kft. több biztosítóval áll szerződéses kapcsolatban biztosításközvetítői tevékenység végzésére. Az alkusz kft. a biztosításközvetítői tevékenységet kizárólag ügynökökön keresztül végzi, akikkel közvetítői szerződést kötött, amelynek tárgya a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 33. §-a (1) bekezdésében szabályozott biztosításközvetítői tevékenység végzése. Az ügynök számláz az alkusz kft. felé, az alkusz kft. a biztosító felé. Ez utóbbi számláján szerepel, hogy a számla összege továbbszámlázott szolgáltatást tartalmaz. Helyes-e az ügynökök számlájának az elszámolása továbbszámlázott szolgáltatásként?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem. Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja részletesen meghatározza, hogy milyen feltételek mellett lehet a szolgáltatásnyújtás közvetített szolgáltatás. Önmagában az kevés, ha a biztosítóval kötött szerződésben is szerepel, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Egyéni vállalkozó biztosításközvetítői tevékenysége (eva)

Kérdés: Az evás egyéni vállalkozó biztosításközvetítői tevékenységet folytat. A közvetített szerződések után jutalékot kap, amit leszámláz. A kifizető a felmerült üzemanyagköltséget is megtéríti részére. Köteles-e ezzel az összeggel a számla összegét növelni (ebben az esetben nem tud költséget elszámolni), vagy önálló tevékenységgel összefüggésben kifizetett költségtérítésként is figyelembe veheti, 100%-os költségnyilatkozat mellett?
Részlet a válaszából: […] Az evás egyéni vállalkozó biztosításközvetítőitevékenységével kapcsolatban felmerült üzemanyagköltséget a kifizető külön nemtérítheti meg az evás egyéni vállalkozó részére, mivel köztük vállalkozásiszerződéses kapcsolat áll fenn. Nem járhatnak úgy el, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 20.