Állami tulajdonlás-e a tőkealap?

Kérdés: Adott egy belföldi vállalkozás, melyben egy tőkealap 40%-os részesedéssel rendelkezik. Innovációs járulék fizetésére lesz kötelezett eme cég a tőkealap részesedése miatt? (Egyébként értékhatár szerint kisvállalkozás.) Csak mert középvállalkozási szinttől kötelező fizetni, és mert a Kkv. törvény 3. § (4) bek. szerint: "Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot." Állami tulajdonlásnak minősül a tőkealap részesedése?
Részlet a válaszából: […] Kérdésére, hogy a vállalkozásba befektető tőkealap állami tulajdonlásnak minősül-e, a válasz, hogy az attól függ, hogy az állam (az állam valamely szervezete) hozta létre a tőkealapot vagy sem. Ha az állam hozta létre, akkor állami tulajdonlásnak minősül.(Kéziratzárás:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Bizalmi vagyonkezelő beszámolója

Kérdés: Készíthet-e a bizalmi vagyonkezelési konstrukcióban (nem üzletszerű vagyonkezelés) a vagyonkezelő a kezelt vagyon vonatkozásában mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, amennyiben a mutatóértékeknek egyébként megfelel? A kezelt vagyon könyveiben szerepelnek üzletrészek is (ezek tulajdoni hányadai és szavazati jogai 100%-ban a vagyonkezelőnél vannak). A kezelt vagyon a számviteli törvény értelmében vállalkozónak minősül, ugyanakkor jogi személyiséggel nem rendelkező vagyontömeg. Álláspontunk szerint a kezelt vagyon nem rendelkezik a kezelt vagyonba tartozó társaságok feletti szavazati jogokkal, azt a vagyonkezelő gyakorolja, így számviteli értelemben a kezelt vagyon nem tekinthető anyavállalatnak, ezért az anyavállalatokra vonatkozó kizáró feltételt véleményünk szerint nem kell alkalmazni. A kezelt vagyontömeget egy kft. kezeli (nem üzletszerű vagyonkezelés), amelynek nincs más egyéb tevékenysége. Ő készíthet-e mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, ha a mutatóértékeknek egyébként megfelel? A bizalmi vagyonkezelő a saját személyes vagyonáról vezeti a könyveit, annak nem részei a kezelt vagyon részeként elkülönített részesedések, így véleményünk szerint ő sem tekinthető számviteli értelemben anyavállalatnak, ami kizárná az egyszerűsített éves és a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítését.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozások a számviteli törvény előírása alapján nem minősülnek anyavállalatnak, ezért - ha a számviteli törvény által előírt értékhatárokat teljesítik, akkor - egyszerűsített éves beszámolót, illetve mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Közösségi adószám megléte, az áfabevallás gyakorisága

Kérdés: A közösségi adószám megléte befolyásolja-e az áfabevallás gyakoriságát? Ha van közösségi adószámunk, akkor az meghatározza, hogy milyen gyakorisággal kell bevallást beadnunk, függetlenül attól, hogy a bevétel- és költségadatok alapján más gyakoriság lehetne? Közösségi adószámmal lehetünk áfakörön kívüliek? Ha ki akarunk lépni az áfakörből, milyen nyomtatványt kell kitölteni?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyévet megelőző második évben éves szinten összesítve - vagy időarányosan éves szintre átszámítva - nem éri el a havi bevalló értékhatárát, a pozitív előjelű 1 millió forintot).Tehát a bevétel- és költségadatoktól függetlenül negyedéves áfabevallást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Sajtóterméket értékesítő egyéni vállalkozó bevétele

Kérdés: Alanyi áfamentes, átalányadózó egyéni vállalkozó egy lapterjesztő zrt.-vel kötött bizományosi szerződés szerint újságértékesítést végez. A sajtótermék-értékesítés mentesül a nyugtaadási kötelezettség alól, helyesen gondoljuk, hogy az újságeladások ellenértékét nem kell beütnie a pénztárgépbe? A lapterjesztő az egyéni vállalkozó részére szállítói számlát állít ki, ami tartalmazza az időszak forgalmát, a bizományosi díj összegét, és a számla végösszege a lapterjesztő részére megfizetendő forgalom összege. Átalányadózó egyéni vállalkozó nem számolja el költségként a lapterjesztő számláját, tekintettel az adózási mód sajátosságára és a bevételi nyilvántartás vezetésre. Szeretném a tájékoztatásukat kérni, hogy az egyéni vállalkozó az alanyi áfamentes határ 12 milliós összegének meghatározásánál bevételként a lapterjesztőtől kapott bizományosi díjat számolja el, vagy a teljes újságforgalmazás összege bevételt jelent számára?
Részlet a válaszából: […] ...és éves szinten göngyölített - összege nem haladja meg a 12.000.000 Ft-ot. Az Áfa-tv. 188. §-ának (2) bekezdésében rögzített értékhatár meghatározása során minden alkalommal az általános forgalmi adó nélküli ellenértéket kell alapul venni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Egyedi bruttó forgalmi érték

Kérdés: A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 5. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
"A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2024. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár a 2024. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi."
Jól értelmezzük-e az egyedi bruttó forgalmi érték fogalmát akkor, amikor azon a beszerzett eszköz egyedi könyv szerinti bruttó értékét értjük?
Részlet a válaszából: […] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény nem határozza meg az egyedi bruttó forgalmi érték fogalmát. Számviteli szempontból megközelítve véleményünk szerint az eszköz forgalmi értéke általában nem egyezik meg az eszköz könyv szerinti bruttó értékével. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Pénzforgalmi áfa határértékének túllépése

Kérdés:

Átvettünk egy céget, és az egész év áttekintése során észrevettük, hogy a 7. hónapban átlépte a pénzforgalmi áfa határértékét. Az előző könyvelő nem jelentette át. Szeretnénk jogkövető módon eljárni, és az ügyfél is korrekt elintézési módot vár. Rengeteg kibocsátott számláról van szó, vagyis új számlák kibocsátása nem opció. Jeleztük az ügyfélnek, hogy az ezután kibocsátott számlákra már ne írja rá, hogy pénzforgalmi áfás, és be fogjuk vallani, decemberben pedig jelezzük a NAV felé, hogy jövőre nem kíván pénzforgalmis lenni. De mi legyen a rosszul kiállított és rossz időpontban bevallott számlákkal?

Részlet a válaszából: […] ...szerint a pénzforgalmi elszámolás megszűnik a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító – 125 millió forintos bevételi – értékhatár meghaladásával, az értékhatár meghaladását követő napon.Az Áfa-tv. 196/C. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Kis értékű tárgyi eszközök értékhatára forintról euróra való áttéréskor

Kérdés:

A forintról euróra való áttéréskor a számviteli politikában mit kell módosítani? Illetve pl. a kis értékű tárgyi eszközök értékhatárát az áttéréskor érvényes december 31-i árfolyammal kell meghatározni?

Részlet a válaszából: […] ...esetén a számviteli politika szerinti döntések megváltoztathatók, a számviteli politika módosítható, a kis értékű tárgyi eszközök értékhatára is – az Szt. előírásainak figyelembevétele mellett – megváltoztatható, de csak – az adott esetben – az áttérés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Új értékhatár regisztrált mérlegképes könyvelő kötelező alkalmazásánál

Kérdés: Autóbontó kft. számviteli elszámolásában milyen változások vannak 2023. július 1-től? Mennyiben érintik a nyár eleji törvénymódosítások a beszámoló készítésének szabályait, időpontját egy autóbontó kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...– ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 10 millió forintot meghaladta. A törvénymódosítás a 10 millió forintos jelenlegi értékhatárt 20 millió forintra emeli meg. Az új szabály 2024. január 1-jén fog hatályba lépni, azonban a 2023-as üzleti évre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Alanyi adómentesség más tagállamban

Kérdés:

Alanyi áfamentes vállalkozásként webáruházat üzemeltetek. A belföldi vásárlókon kívül vannak más EU-tagországból is magánszemély megrendelőim. A más tagállami vevőknek állíthatok-e ki adómentes számlát, vagy nekik áfásan kell számláznom? Utóbbi esetben a magyar vagy a vásárló lakóhelye szerinti áfamértéket kell felszámítani? A termékeket minden esetben Magyarországról szállíttatom ki a vevők részére.

Részlet a válaszából: […] ...az adóévben más tagállami, nem adóalany személyek részére.Ha a vállalkozás közösségi távértékesítései nem haladják meg a fenti értékhatárt – és ezekkel együtt nem éri el a 12 millió forintos alanyi adómentességi értékhatárt sem –, úgy a más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Egyesület beszámolókészítése

Kérdés: Éves beszámolót kell-e készíteni egy egyéb egyesületnek, ha nem közhasznú, de 100%-os tulajdonosa egy kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] ...írja elő akkor, ha az együttes éves bevétel meghaladja az 50 millió forintot.Ha az egyesület kettős könyvvitelt vezet, alacsonyabb értékhatárok mellett is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, illetve a számviteli törvény szerinti éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.
1
2
3
16