Közösségen belüli kiszállítás teljesítése

Kérdés: Március 29-én készletraktárunkból árut szállítottunk ki Németországba, szállítólevéllel, fuvarokmányokkal. Készletprogramunk március 29-én levette a készletből. Szerződés szerint a vevő április 3-án az átvételt igazolja. Mi a helyes teljesítési időpont a számlán? Az Áfa-tv. 89. §-a szerint az adómentes értékesítés akkor számlázható, ha az árut más tagállamban a vevő átvette. Könyvelési tételek: március 29-én T 36 - K 261, április 3-án T 311 - K 931 és T 261 - K 36, T 814 - K 261. A 60-as bevallásban áprilisban szerepeltetjük. Helyes ez így?
Részlet a válaszából: […] A készletraktárból történő kiszállításkor, március 29-én elegendő a szállítólevél (ami az árut kíséri) és a megfelelő fuvarokmányok. A készletraktárból történő kiszállításkor azonban csak a raktárkészlet csökken, de maga a készlet nem. Még a kérdező tulajdonát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.
Kapcsolódó címkék:  

Értékesítés harmadik országba

Kérdés: A kft. belföldön vásárol egy gépet harmadik országba történő továbbértékesítési céllal. A beszerzés áfája visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 29. §-a szerint mentes az adó alól a termékexport(adómentesség levonási joggal). Termékexport az a temékértékesítés, amelynekközvetlen következményeként a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követőharmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.
Kapcsolódó címkék:  

Szállodai szolgáltatás mint exportértékesítés

Kérdés: Az Szt. 74. §-ának (2) bekezdése meghatározza azt, hogy mit kell az exportértékesítés árbevételeként elszámolni. Kérdésünk az, ha a szállodai szolgáltatást külföldi vevő veszi igénybe Magyarországon, akkor ez a szolgáltatás exportszolgáltatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 74. §-ának (2) bekezdése alapján azexportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a külföldi igénybevevő részérevégzett szolgáltatásnyújtásnak a 75. § szerint meghatározott értékét,függetlenül attól, hogy azt devizában, valutában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 2.
Kapcsolódó címkék:  

Exportértékesítés a kiskereskedelmi egységben

Kérdés: A 2309. kérdésre adott válasz szerint exportértékesítésként könyvelendő a kiskereskedelmi egységben az eladás, ha a vevő számlát kér, és abból megállapítható, hogy külföldi. A vállalkozás termelőibor-kimérési engedéllyel rendelkezik, borkóstolót tartott, a vevő számlát kért, amelyből látható, hogy a vevő külföldi. A számla 25%-os áfát is tartalmazott. Más esetekben a külföldi vevő bort vásárolt, forintban fizetett, áfás számlát kapott. Ezeket az eseteket a számvitelben exportértékesítésként kell elszámolni? Az áfabevallásban is exportként kell feltüntetni? A külföldi vevőről nem tudom, hogy a magyarországi üzlethelyiségemben vásárolt terméket kiszállítja-e külföldre, akkor is exportárbevételként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...és az Áfa-tv. követelményeinek megfelelő számlávaldokumentált esetekben a külföldi vevő részére történő értékesítést valóbanexportárbevételként kell elszámolni a számvitelben. De csak a számvitelben! AzÁfa-tv. szerinti termékexport fogalma érdemileg eltér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 10.
Kapcsolódó címkék:  

Exporttal kapcsolatos előleg

Kérdés: Proforma-számlát állítottunk ki a teljesítést megelőzően a román fél részére 2004 szeptemberében. Ezen számla alapján az ellenérték még szeptemberben megérkezett, az áru azonban csak októberben hagyta el az országot. Az így kapott pénz előlegnek minősül? És ha igen, akkor az áfát is meg kellett volna fizetni utána, vagy adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. sem a termékexportnál, sem a Közösségen belüliértékesítésnél nem rendelkezik külön a kapott előleggel kapcsolatos adófizetésikötelezettségről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kapott előleghez nemkapcsolódik áfaelszámolási kötelezettség.Az Áfa-tv. 17...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.
Kapcsolódó címkék:  

Exporttámogatás (áfa)

Kérdés: Társaságunk baromfifeldolgozással és -értékesítéssel foglalkozik. Negyedéves áfabevalló. A II. negyedévben (áprilisban) exporttámogatásban részesült. Az exporttámogatás miatt kell-e arányosítani az előzetesen felszámított áfát?
Részlet a válaszából: […] ...exporttámogatás általában államháztartási támogatásnak minősül (mert az adóhatóságtól lehet igényelni), ezért az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve (3) bekezdése alapján az Áfa-tv. 3. számú mellékletének I. része szerinti arányosítást el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.
Kapcsolódó címkék:      

Exportértékesítés áfája a bizományosnál

Kérdés: Társaságunk exportértékesítést végez bizományoson keresztül az Áfa-tv. 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint. Eddig 0 százalékos áfával számláztunk a bizományosnak. Hogyan alakul a termékexport számlázása 2004. május 1-jétől a gyártó és a bizományos, a bizományos és a vevő között?
Részlet a válaszából: […] ...exportbizomány megítélése - a forgalmi adóztatásra vonatkozó uniós előírásokat tartalmazó 77/388. (EGK) irányelvvel történő jogharmonizáció kötelezettsége okán - 2004. május 1-jétől megváltozott. A jelzett időpontot megelőzően, amennyiben eladási megbízás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.
Kapcsolódó címkék:    

Exportszolgáltatás áfája

Kérdés: Az áfabevallásban mi minősül exportszolgáltatásnak?
Részlet a válaszából: […] ...alatt az áfa rendszerében a külföldön teljesített szolgáltatás értendő, ennek értelmében nem tartozik a magyar Áfa-tv. hatálya alá, így a magyar törvény szerinti adómérték nem terheli. Ezzel ellentétben a termékexport belföldön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.
Kapcsolódó címkék:    

Exportértékesítés, késleltetett kiszállítás

Kérdés: Külföldi megrendelő részére élelmiszert állítottunk elő. A vevő a terméket átvette, az ellenértéket számla alapján kifizette, a terméket azonban nem vitte el. Tárolási nyilatkozatot állítottunk ki részére azzal, hogy a terméket csak később fogja kiszállítani. Elszámolhatjuk-e a számlázott összeget árbevételként, vagy az átutalt devizát előlegként kezeljük-e? Van-e, illetve mikor van áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...érvényes, választott hitelintézeti devizaárfolyamon forintra átszámított összegét árbevételként el kell számolni. Méghozzá exportárbevételként, hiszen a terméket külföldi vevő részére gyártották le, azt külkereskedelmi áruforgalomban értékesítették,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 3.
Kapcsolódó címke:

Az export ellenértékének kiegyenlítése valutával

Kérdés: Ha Ausztriába exportálunk, és a számla ellenértékét készpénzben (euróban) kapjuk meg, hogyan kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...exportált termék, nyújtott szolgáltatás számlázott ellenértékét is - az Szt. általános előírása szerint - a szerződés szerinti teljesítéskor kell árbevételként elszámolni. Az árbevételként forintban elszámolandó összeget úgy kell megállapítani, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.
Kapcsolódó címke:
1
2