Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott export tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közösségen belüli kiszállítás teljesítése

Kérdés: Március 29-én készletraktárunkból árut szállítottunk ki Németországba, szállítólevéllel, fuvarokmányokkal. Készletprogramunk március 29-én levette a készletből. Szerződés szerint a vevő április 3-án az átvételt igazolja. Mi a helyes teljesítési időpont a számlán? Az Áfa-tv. 89. §-a szerint az adómentes értékesítés akkor számlázható, ha az árut más tagállamban a vevő átvette. Könyvelési tételek: március 29-én T 36 - K 261, április 3-án T 311 - K 931 és T 261 - K 36, T 814 - K 261. A 60-as bevallásban áprilisban szerepeltetjük. Helyes ez így?
Részlet a válaszból: […]azonban csak a raktárkészlet csökken, de maga a készlet nem. Még a kérdező tulajdonát képezi az áru, úton van a vevő felé, így azt továbbra is készletként kell kimutatni (elkülönítetten a 261. számlán belül), ezért helytelen a T 36 - K 261 és T 261 - K 36 könyvelési tétel.A szerződés szerint a vevő igazolja az átvételt. Valójában ez a teljesítési időpont nemcsak az Áfa-tv., de
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5904
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Értékesítés harmadik országba

Kérdés: A kft. belföldön vásárol egy gépet harmadik országba történő továbbértékesítési céllal. A beszerzés áfája visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszból: […]fizetendő adó összegéből levonja azt az adóösszeget, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany - jelen esetben a gépet eladó belföldi társaság - rá áthárított. Az adólevonási jog kizárólag az előzetesen felszámított adó (áfa) összegét hitelesen igazoló dokumentum (az adott esetben az eladó számlája) birtokában gyakorolható. Amennyiben a fizetendő áfa összegét meghaladja a levonható, előzetesen felszámított áfa, az adóalany az Áfa-tv. 48. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó (az áfa) visszatérítését. Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha - az adott esetben - az adóalany (a kft.) által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétől, illetve -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2889
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szállodai szolgáltatás mint exportértékesítés

Kérdés: Az Szt. 74. §-ának (2) bekezdése meghatározza azt, hogy mit kell az exportértékesítés árbevételeként elszámolni. Kérdésünk az, ha a szállodai szolgáltatást külföldi vevő veszi igénybe Magyarországon, akkor ez a szolgáltatás exportszolgáltatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]vendég részére nyújtott szállodai szolgáltatás - áfa nélküli - ellenértékét az exportértékesítés (exportszolgáltatás) árbevételeként kell elszámolni, természetesen akkor, ha az elszámolás az Szt.-ben előírt módon bizonylattal alátámasztott. A szállodai szolgáltatást igénybe vevő vendég bizonyára számlát kér és kap az általa igénybe vett szolgáltatásról. Az ellenértéknek készpénzzel történő kiegyenlítésekor kiállított egyszerűsített számlának az Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 17. pontja szerinti adatai elegendőek ahhoz, hogy a vendégről megállapítható legyen, hogy ő külföldi, a nevére kiállított számla,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2537
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Exportértékesítés a kiskereskedelmi egységben

Kérdés: A 2309. kérdésre adott válasz szerint exportértékesítésként könyvelendő a kiskereskedelmi egységben az eladás, ha a vevő számlát kér, és abból megállapítható, hogy külföldi. A vállalkozás termelőibor-kimérési engedéllyel rendelkezik, borkóstolót tartott, a vevő számlát kért, amelyből látható, hogy a vevő külföldi. A számla 25%-os áfát is tartalmazott. Más esetekben a külföldi vevő bort vásárolt, forintban fizetett, áfás számlát kapott. Ezeket az eseteket a számvitelben exportértékesítésként kell elszámolni? Az áfabevallásban is exportként kell feltüntetni? A külföldi vevőről nem tudom, hogy a magyarországi üzlethelyiségemben vásárolt terméket kiszállítja-e külföldre, akkor is exportárbevételként kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]termékexport fogalma érdemileg eltér a számviteli exportárbevétel fogalmától. Nem követelmény a számviteli előírások alapján az, hogy a terméket a vámhatóság harmadik országba kiléptesse. Ha a külföldi vevő Magyarországon terméket vásárol és számlát kér, akkor a magyar eladó és a külföldi vevő között írásban vagy szóban megkötött szerződéses kapcsolat jön létre, amelyben az is rögzítésre kerül, hogy a külföldi vevő a terméket kiviszi vagy nem viszi ki az országból. (Ha kiviszi, akkor termékexport, ha nem viszi ki, akkor Magyarországon fogyasztja el, és akkor mint a külföldi által igénybe vett szolgáltatás minősül exportárbevételnek.) A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2404
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Exporttal kapcsolatos előleg

Kérdés: Proforma-számlát állítottunk ki a teljesítést megelőzően a román fél részére 2004 szeptemberében. Ezen számla alapján az ellenérték még szeptemberben megérkezett, az áru azonban csak októberben hagyta el az országot. Az így kapott pénz előlegnek minősül? És ha igen, akkor az áfát is meg kellett volna fizetni utána, vagy adómentes?
Részlet a válaszból: […]termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható pénzösszeget fizetnek (a továbbiakban: előleg), a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) napja teljesítési időpontnak tekintendő. Az általános előírásokból következik az, hogy harmadik országbeli megrendelőtől (a román féltől) átvett (az elszámolási betétszámlán jóváírt) pénzösszeget (előleget) az Áfa-tv. 43. §-ának (4) bekezdése alapján az átvétel, a jóváírás napjával számlázni kell. Mivel a kapott előleg termékexporthoz kapcsolódik, a számlán ezt kell feltüntetni:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2022
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Exporttámogatás (áfa)

Kérdés: Társaságunk baromfifeldolgozással és -értékesítéssel foglalkozik. Negyedéves áfabevalló. A II. negyedévben (áprilisban) exporttámogatásban részesült. Az exporttámogatás miatt kell-e arányosítani az előzetesen felszámított áfát?
Részlet a válaszból: […]bekezdése alapján az Áfa-tv. 3. számú mellékletének I. része szerinti arányosítást el kell végezni (el kellett végezni) a II. negyedévi adóbevallás benyújtását megelőzően. Itt azonban utalni kell a következőkre: 2004 áprilisa közel van 2003-hoz, így előfordulhat az, hogy 2004 áprilisában a 2003. évi export után igényeltek és kaptak támogatást. Az Áfa-tv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1881
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Exportértékesítés áfája a bizományosnál

Kérdés: Társaságunk exportértékesítést végez bizományoson keresztül az Áfa-tv. 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint. Eddig 0 százalékos áfával számláztunk a bizományosnak. Hogyan alakul a termékexport számlázása 2004. május 1-jétől a gyártó és a bizományos, a bizományos és a vevő között?
Részlet a válaszból: […]is 0 százalékos adómértékkel "adózott". 2004. május 1-je után a fenti megítélésben annyi változás történt, hogy az Áfa-tv. hivatkozott 11. §-ának (2) bekezdése - a már említett jogharmonizációs kötelezettség miatt - úgy módosult, hogy a korábbi, a megbízó és a bizományos közötti értékesítést termékexportnak minősítő b) pont megszűnt. E módosítás azt eredményezi, hogy a továbbiakban a megbízó bizományos felé történő termékértékesítése még akkor is belföldön - az adott termékre vonatkozó adómérték szerint - adóztatandó ügyletnek minősül, ha a bizományos vevő részére végzett értékesítése egyébként termékexportot valósít meg. Az említett ügyletek bizonylatolásában is történt változás. 2004. május 1-jét megelőzően a termékexportot 0 százalékos adó "terhelte" [2003. december 31-én hatályos Áfa-tv. 29 §-ának a) pontja], ennek megfelelően az ezt kísérő számlán 0 százalékos adómértéket kellett feltüntetni. A jelzett időpontot követően a termékexport fogalmilag már adómentes ügyletnek minősül [2004. május 1-jén hatályos Áfa-tv. 29. §-ának a) pontja], az ügyletet kísérő számlán 0 százalékos adómérték helyett a "Mentes az adó alól" kifejezést kell feltüntetni [2004. május 1-jén hatályos Áfa-tv. 44. §-ának (3) bekezdése]. Összefoglalva: az exportbizomány kapcsán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1872
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Exportszolgáltatás áfája

Kérdés: Az áfabevallásban mi minősül exportszolgáltatásnak?
Részlet a válaszból: […]adómérték nulla százalék. Az áfabevallás 1. sorában a fentiek alapján a külföldön teljesített szolgáltatásokat nem kell szerepeltetni, ott kizárólag a termékexport [Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése] ellenértékének összegét - beleértve az ennek részét képező államháztartási támogatást is -, illetve a termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítések ellenértékét [Áfa-tv. 11. §-ának (2) bekezdése], továbbá a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (Áfa-tv. 12. §) ellenértékét kell feltüntetni. A külföldön teljesített szolgáltatások ellenértéke kizárólag tájékoztató adatként a 41-42. sorokban jelenítendő meg. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1057
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Exportértékesítés, késleltetett kiszállítás

Kérdés: Külföldi megrendelő részére élelmiszert állítottunk elő. A vevő a terméket átvette, az ellenértéket számla alapján kifizette, a terméket azonban nem vitte el. Tárolási nyilatkozatot állítottunk ki részére azzal, hogy a terméket csak később fogja kiszállítani. Elszámolhatjuk-e a számlázott összeget árbevételként, vagy az átutalt devizát előlegként kezeljük-e? Van-e, illetve mikor van áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]áruforgalomban értékesítették, és az értékesítés külföldre történik, bár nem az elismert teljesítés időpontjában, hanem esetleg néhány héttel később. A Ptk. 196-197. §-ai tartalmazzák a felelős őrzésre vonatkozó előírásokat. A tárolási nyilatkozat - feltételezzük - arról szól, hogy a társaság a külföldi tulajdonát képező terméket mindaddig megőrzi, amíg azt a külföldi vevő ki nem szállítja külföldre. Számviteli szempontból tehát egyértelmű, hogy a szerződés szerinti teljesítéskor az árbevételt el kell számolni, a kapott (átutalt) devizával pedig a külföldi féllel szembeni követelést kell csökkenteni. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján termékexport az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket a vámhatóság - végleges rendeltetéssel - külföldre kilépteti. A termékexport olyan termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket a vámhatóság külföldre kilépteti. Tehát nem feltétele a termékértékesítésnek a kiléptetés, hanem közvetlen következménye annak. Arra vonatkozóan nincs előírás az Áfa-tv.-ben, hogy a termékértékesítés megtörténte (teljesítésének időpontja) és a kiléptetés időpontja között hány nap telhet el. A kérdésben szereplő termék külföldre történő kiléptetésének szándéka a szerződésből, a tárolási nyilatkozatból egyértelműen kiderül. Így a társaság jogosult a számlán az áfát az Áfa-tv. 29. §-ának a) pontja alapján nulla százalékban felszámítani, és a teljesítés időpontjában az áfabevallásában azt szerepeltetni. Meg kell azonban jegyezni, a belföldi eladónak a telephelyéről a külföldi által elszállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 901
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Az export ellenértékének kiegyenlítése valutával

Kérdés: Ha Ausztriába exportálunk, és a számla ellenértékét készpénzben (euróban) kapjuk meg, hogyan kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszból: […]forintra átszámítani, függetlenül attól, hogy az ellenértéket készpénzben vagy átutalással, illetve a teljesítéskor vagy attól eltérő időpontban egyenlítik-e ki. Ha a szerződés szerinti teljesítéskor a számla szerinti ellenértéket valutában kiegyenlítik, akkor a kapott valutát a valutapénztárba kell bevételezni, annak a forintértékét pedig a deviza teljesítéskor érvényes választott árfolyamán kell meghatározni (T382 - K 93-94). Amennyiben a számla szerinti ellenértéket a teljesítést követően (például 5 nappal később) egyenlítik ki készpénzben (valutában), akkor külön kell könyvelni a teljesítéskor a számla szerinti devizában meghatározott ellenérték forintra - a teljesítéskori választott devizaárfolyamon - átszámított összegét (T 316 - K 93-94), az ellenérték kiegyenlítésekor a kapott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 869
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést