Keresés eredménye

15 találat a megadott kata tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Katás egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása
Kérdés: Egyéni vállalkozóként régebben pályáztam EU-s támogatásra ingatlanvásárláshoz természetgyógyászati rendelőm kialakítására. Immár 4 éve túl vagyunk azon az időn, ameddig (3 év) cél szerint kellett használni a pályázati feltételeknek megfelelően. Kifizettem a hitelt is. Az ingatlant bejegyezték a nevemre a földhivatalnál. Most nyugdíjba megyek, a két rendelőből csak egyben tevékenykedek tovább, és bejelentkeznék a kata alá. A másik helyiséget kiadnám, de a kata tiltja az ingatlan-bérbeadást ezen adózás alatt. Arra gondoltam, a kata kezdetekor a vagyonleltárban már nem szerepeltetem az ingatlant, és magánszemélyként - minden előírás betartásával - adnám ki azt. Megtehetem-e és hogyan, milyen módon, milyen dokumentálással, esetleg adóteher is van? Elfogadható az általam vázolt megoldás, vagy tudnak praktikusabbat ajánlani?
Részlet a válaszból: […]- amely azokat az eszközöket tartalmazza, amelyet a vállalkozó tevékenysége keretében fog használni - nem szerepel, illetve ha az említett bérbeadási tevékenység nem szerepel az egyéni vállalkozói tevékenységek között sem. Az ingatlan jövőbeni esetleges értékesítése során az Szja-tv.-nek az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat tartalmazó fejezete szerint kell eljárni azzal, hogy mivel az ingatlannal kapcsolatban korábban egyéni vállalkozóként már számolt el költséget, az ingatlan értékesítésekor a bevételből ezeket már nem lehet levonni, szerzési értékként nem lehet figyelembe venni.Miután egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet is végez, nincs lehetőség a bejelentkezés nélküli adómentes ingatlan-bérbeadási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7900
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Áttérés
Kérdés: Mikor történhet az áttérés kiváról katára? Milyen formában?
Részlet a válaszból: […]2018. évi megszűnéséről a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak a megszűnés okának megjelölésével, a 18T201T jelű nyomtatványon kell bejelentést tenni az adóhatóságnak.Akár bejelentéssel, akár más okból szűnik meg a kivaalanyiság, a megszűnéssel lezárul a vállalkozás adóéve, és új adóév kezdődik. A lezárt kivás üzleti évről az adóalanynak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie.A kivaalanyiság megszűnése esetén el kell számolni a kivával. A kivát - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig - a ’KIVA jelű nyomtatványon kell bevallani. E bevallásban a megszűnést követő adóévben jóváhagyott - kiva alatt keletkezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7671
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3. találat: Áttérés a katára II.
Kérdés: Bt. esetében taóról katára történő áttéréskor a bankszámlán és a pénztárban levő pénzeszközök, továbbá egyéb eszközök leltárral átvihetők a kataidőszakra?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7510
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Áttérés a katára I.
Kérdés: Taóról katára áttérés bt. esetében. A bt. anyag- és fogyóeszközzel, valamint pénzeszközzel rendelkezik, amit a katás időszakban is használna. A készletek, eszközök és pénzkészlet után az áttéréskor adóalapot kell-e képezni, vagy leltár alapján átvihető?
Részlet a válaszból: […]eredménytartalékból lekötött tartalékkal, eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettséggel, adózott eredmény terhére fizetett (jóváhagyott) osztalékfizetési kötelezettséggel, adózott eredménnyel, amely az adóalany evaalanyiságának időtartama alatt keletkezett, továbbá csökkentve a mérlegben kimutatott, a társaságiadó-alanyiság időszakában keletkezett eredménytartalék terhére felvett osztalékelőleg-követelés könyv szerinti értékével, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták. Ha evaalany tér át a katára, akkor osztalékadót kiváltó adóalapot csak abban az esteben kell megállapítania, ha az Eva-tv. hatálya alatt a számviteli törvény hatálya alá tartozott.Amint látható, a készlet és a pénzeszköz e kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7509
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Katára átállt taxis iparűzésiadó-bevallása
Kérdés: Ügyfelem taxis egyéni vállalkozó, aki 2017. július 1-jével áll át a kata alkalmazására, előtte a személyi jövedelemadóban átalányadózó volt. Milyen bevallási kötelezettsége van az iparűzési adó tekintetében?
Részlet a válaszból: […]bevétel 80%-át [39/A. § (2) bekezdés] is megállapíthatja adóalapként. Ugyanakkor dönthet úgy is, hogy - a törvényi feltétel teljesülése esetén [39/A. § (1) bekezdés b) pont] - a bevétel 80%-ában vagy az általános szabály alapján [39. § (1) bekezdés] állapítja meg az adóalapját.Tekintettel arra, hogy sem a Htv., sem az Art. a naptári évtől rövidebb (fenti) adóévi tényállásra speciális bevallásbenyújtási határidőt nem határoz meg, ezért az adóbevallást - főszabály szerint - az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Ennek alapján teljesítendő az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásáról való bejelentés (bevallási nyomtatvány Főlap VI. pont) megtétele is [39/A. § (5) bekezdés].A Htv. 39/B. §-ának (9) bekezdése értelmében, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7468
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Hiteltartozás az Szt. hatálya alá történő visszatéréskor
Kérdés: A kata hatálya alá 2014 januárjától bejelentkezett bt. banki tartozását 2016. évben a kültag egy összegben megfizette. Amikor a bt. visszatér az Szt. és a társaságiadó-törvény hatálya alá, akkor a nyitó mérlegben a tag által a banknak egy összegben visszafizetett tartozást szerepeltetni kell? A kata időszaka alatt bevételi nyilvántartást vezetett.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7204
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Tárgyi eszközök adója megszűnéskor (kata)
Kérdés: A katás bt. 2014. október 1-jével a végelszámolásról döntene. A 2013. 01. 01-i bejelentkezéskor az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentette a tárgyi eszközök nettó értékével. A tárgyi eszközök egy részét 2013-ban értékesítette, egy részét 2014. év elején selejtezte. Hogyan kell a kata hatálya alatt a megszűnéskor a tárgyi eszközök miatt fizetendő adót megállapítani? Az értékesítés milyen hatással van az adózatlan eredménytartalékra? Amennyiben a végelszámoláskor rendelkezik a tárgyi eszközökkel, hogyan kell azokkal zárni?
Részlet a válaszból: […]bejegyzett tőke (vagyoni betét).Tőketartalék akkor állítható be a nyitó mérlegbe, ha a társasági szerződés szerint ázsióval történt az alapítás, a tőkeemelés, továbbá a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást - jogszabályi előírás alapján - a tőketartalékba kellett helyezni, és a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel. (Bt.-k esetében nem jellemző ilyen jogcímen a tőketartalékba helyezés.)Indokolt esetben lekötött tartalék is kimutatható a nyitó mérlegben.A jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét (amely összeg pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménytartalékba kell helyezni azzal, hogy az eredménytartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6442
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Áttérés katára - készlet
Kérdés: Kereskedelmi tevékenységet folytató betéti társaság kettős könyvvitelt vezet. 2015. évtől szeretné a kata szerinti adózást választani. Ezzel egy­idejűleg az áfa általános szabályok szerinti adózás helyett alanyi adómentességet választana. Áttérés előtt mi a teendő a meglévő árukészlettel? A kata időszaka alatt van-e valamilyen nyilvántartási kötelezettsége az árukészlettel kapcsolatosan?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6351
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Katás egyéni vállalkozó számlázása
Kérdés: Egyéni vállalkozó, aki a kataadózást választotta, folyamatosan számlát bocsát ki saját tulajdonú kft.-nek. A kft.-ben 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik (férj 50% és feleség 50%), ahol önálló aláírással rendelkező személy. A kft.-ből csak osztalékot vesz ki, főállása az egyéni vállalkozásában van. Az egyéni vállalkozás adminisztrációs tevékenységet végez a kft.-nek, ezt számlázza ki minden hónapban. A vállalkozás székhelye megegyezik a kft. székhelyével (a tulajdonosok lakása, a férj és a feleség egyenlő arányban rendelkeznek az ingatlan felett). Az egyéni vállalkozás csak a kft.-nek számláz. A kft. jól működő társaság. Könyvvizsgálatra kötelezett. Az adminisztráció igen sok, ezért az egyéni vállalkozás tevékenysége valós. A leírtak alapján adhat-e ki az egyéni vállalkozás a kft. részére adminisztrációs tevékenységről számlát, mint katás vállalkozó? Kapcsolt vállalkozásnak tekinthető-e a két vállalkozási forma? Ha igen, akkor azt jelenteni kell-e a NAV felé?
Részlet a válaszból: […]belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének (adott esetben a kft.-nek) - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást [Art. 17. §-a (9) bekezdésének a) pontja];- az adózó (ennek minősül az egyéni vállalkozó és a kft.) az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6308
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Megszűnt kata-adóalany teendői
Kérdés: Mi a teendője annak a kata-adóalanynak, akinek a NAV határozattal szüntette meg a kata-adóalanyiságát visszamenőleg (októberben március 31-ével)? Milyen adóbevallásokat kell pótolni milyen határidővel?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásait, az egyéni cégnek, a betéti társaságnak, a közkereseti társaságnak pedig vissza kell térnie az Szt. hatálya alá.Ezen adóalanyoknak az adóalanyiság megszűnésének időpontjával (a kérdés szerinti esetben 2013. március 31-ével) záróleltárt és zárómérleget kell készíte­niük a számviteli törvény előírásai szerint, amelyet könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.A visszakerült társaságnak (egyéni cégnek) - tételes leltározással alátámasztott - leltár alapján kell a nyitó mérleget elkészítenie (amelyet azonban nem kell letétbe helyezni, közzétenni). A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékot a számított, az Szt. elő­írásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6110
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés