Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott lízingelt személygépkocsi tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Lízingelt személygépkocsi kölcsönadása
Kérdés: Operatív lízingelt személygépkocsit haszonkölcsön-szerződéssel a cég kölcsönad 60 hónapon át. A számla gépkocsibérleti díjról szól. Lehet-e ez a megnevezés gépkocsiköltség továbbszámlázása? Továbbszámlázásra kerülnek a használat során felmerülő költségek is, mint például az autópálya-matrica, annak hiánya miatti pótdíj, parkolási, gyorshajtási és egyéb közlekedési bírság, mert a használat ideje alatt a kölcsönvevőt terheli. A kölcsönadó továbbszámlázza a gépjármű bérleti díját, cégautóadót, gépjárműadót, kötelező felelősségbiztosítást, casco díját, eseti egyéb költségeket (pótdíj, bírság, casco önrész, avulás). Mi a megfelelő mód az említett díjak továbbterhelésére?
Részlet a válaszból: […]tulajdonát). A számlán a "gépkocsiköltség továbbszámlázása" elnevezés feltüntetése nem ajánlott, mert egyrészt szerződéssel nincs alátámasztva, másrészt - a következőkben leírtak szerint - többségében jogszabályellenes a továbbszámlázás.Ha a továbblízingelt személygépkocsit használót terhelő tételeket elsődlegesen a kérdező cég fizeti, akkor ezen tételek áthárítására közvetlenül nincs lehetőség. A lízingszerződésben kell rögzíteni, hogy a lízingelt személygépkocsi használatával közvetlenül összefüggő járulékos költségeket (ilyennek a felsoroltak közül a parkolási díj, az autópálya-matrica díja tekinthető, a többi nem!) a lízingdíj számlázásakor a lízingdíj mellett a számlán feltüntetik, a személygépkocsit használó a számla kiegyenlítésével téríti meg. (Az áfa mértéke a teljes összegre azonos a lízingdíj áfájával!)A továbblízingelt személygépkocsit használót terhelő tételek közül az autópálya-matrica helyett fizetett pótdíj, parkolási, gyorshajtási pótdíj, egyéb közlekedési bírság nem számlázható tovább, ezen tételeknek ilyen jogcímen kell szerepelnie a kérdező cég könyveiben. Ha a személygépkocsit használóval ezen ráfordításokat a kérdező cég meg akarja téríttetni, akkor ez kártérítési eljárás keretében - külön szerződés, megállapodás alapján - történhet. A kártérítést számlázni nem kell, az ilyen címen kapott bevételt az egyéb bevételek között kell kimutatni.Természetesen nem lehet továbbszámlázni a kérdező cég által fizetett (fizetendő) cégautóadót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7939
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Egyéni vállalkozó nyílt végű gépkocsilízingje
Kérdés: Egyéni vállalkozó nyílt végű lízing keretében személygépkocsit lízingel. Mivel elektromos a gépkocsi, a cégautóadót nem kell megfizetnie. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült javítási, üzemanyag- stb. költségeket, a havonta fizetendő áfát és az értékcsökkenést hogyan számolhatja el?
Részlet a válaszból: […]elszámolása miatt van jelentősége.A saját tulajdonú kizárólag üzemi célú személygépkocsi esetében az üzemanyag-felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége számolható el, valamint a vonatkozó leírási kulcs alkalmazásával érvényesíthető értékcsökkenési leírás.Üzemanyag-felhasználás címén vagya) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár,b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe.A számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, azzal, hogy a magánszemély az adóév egy negyedévén belül a negyedév első napján választott üzemanyag-felhasználással összefüggő költségelszámolási módszertől - ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is - nem térhet el. Nem alkalmazható az a) pont rendelkezése, ha az egyéni vállalkozó az Áfa-tv. szabályai szerint az üzemanyag általános forgalmi adóját levonásba helyezi.A saját tulajdonú, nem kizárólag üzemi célú személygépkocsit beszerzési árával szemben átalányban érvényesíthető értékcsökkenési leírás. Az átalány szerinti elszámolás a következő módon érvényesíthető: nyilvántartás vezetése mellett az éves bevételnek 1 százaléka, de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10 százaléka vehető figyelembe, illetőleg a hivatkozott pontban meghatározott átalány címén egyébként elszámolt költség ezzel az összeggel növelhető. Egy adott személygépkocsi értéke alapján csak egy ízben, a használatbavétel évében vehető figyelembe ez az átalány. Más költségek, az üzemanyag-felhasználás, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége az üzemi használattal arányosan számolhatók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7769
3. találat: Maradványértéken vásárolt lízingelt személygépkocsi
Kérdés: 36 hónapos pénzügyi lízingszerződés lejáratakor a lízingelt személygépkocsit a kft. maradványérték+áfa összegben megvásárolta. A lízing indulásakor a személygépkocsi nettó értékét a lekötött fejlesztési tartalék terhére számolták el. Az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés nulla volt, az Szt. szerint 3 évre tervezetten, a maradványérték figyelembevételével számoltuk el az értékcsökkenést. A maradványértékre jutó áfát kivezethetjük-e a fejlesztési tartalék terhére? Hogyan kell megváltoztatni az értékcsökkenés elszámolását az Szt. szerint? A bruttó beszerzési érték lesz az eredeti nettó érték és a maradványértékre jutó áfa? Három év alatt az értékcsökkenés nem 20%-kal, hanem 33%-kal került elszámolásra. Emiatt kell korrigálni az elszámolt értékcsökkenést? Az 5. év végére a maradványértéket nullával tervezzük. Mi a helyes megoldás?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét tartalmazó számlázott összegre az áfát nem kell felszámítani. (A lízingdíj két részből áll, egyrészt a törlesztőrészlet, amelyre az áfát fel kell számítani, másrészt a kamat, amely viszont nem áfaköteles.)Akkor jártak volna el helyesen a kérdező cégnél, ha a lízingbeadó által számlázott lízingelt személygépkocsi teljes értékét beszerzésként számolják el (T 161 - K 448 és T 142 - K 161). A lízingdíjban felszámított áfát pedig levonásba helyezik.Ha úgy döntöttek, hogy a 36 hónapos futamidő alatt a lízingelt személygépkocsi maradványértékkel csökkentett összegét számolják el terv szerinti értékcsökkenésként, a számvitel-politika keretében hozott döntésük nem kifogásolható, bár nem biztos, hogy megalapozott. Ez esetben az elszámolt értékcsökkenés könyvelése: T 571 - K 149, a 142. és a 149. számlák különbözete pedig a maradványértékkel azonos. A korábbi döntés megváltoztatható (ami miatt a korábban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés leírt összegét nem kell megváltoztatnia), bár nehezen indokolható, hogy a lízing futamideje lejártával a használat körülményeiben érdemi változás következett be. Hozható olyan számvitel-politikai döntés, hogy a maradványértéket két év alatt írják le, bár megkifogásolható, hogy a személygépkocsinak az 5. év végén ne legyen maradványértéke.A lízingbeadó által a maradványérték számlázásakor felszámított áfa ugyanúgy levonható, mint a törlesztések áfája (és ezért a személygépkocsi beszerzési [bruttó] értékét azzal növelni nem kell). A maradványérték az utolsó törlesztőrészlet. A maradványérték megfizetéséhez valójában eszközbeszerzés nem kapcsolódik. A lízingelt személygépkocsi beszerzése már a lízingbevételkor megtörtént. A maradványérték megfizetésével a tulajdonjog száll át a lízingbevevőre. (A maradványérték szóhasználat elkerülhető,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7688
4. találat: Lízingelt gépjármű a futamidő után
Kérdés: A kft. nyílt végű lízing keretében személygépkocsit szerzett be. A futamidő végén a társaság lemondott a gépjármű tulajdonjogának megszerzéséről. Az egyik tulajdonos fizette meg a maradványértéket (ő lett a tulajdonos), de a személygépkocsi üzembentartója továbbra is a kft. A lízing futamideje alatt üzembentartóként elszámoltuk az értékcsökkenési leírást. A futamidő végén mi a teendő? A lízingkötelezettséget ki kell vezetni, de mi történik az üzembentartói státusszal? Az eszközt is ki kell vezetni a könyvekből? A gépjárművet továbbra is a kft. használja.
Részlet a válaszból: […]maradványértékéről, illetve a lízingszerződésben meghatározott értékéről. A helyesbítő számla a lízingbeadáskor kiállított számla szerinti értéket helyesbíti, ezért azt a lízingbeadónál az árbevételt csökkentő tételként kell kimutatni, a visszavett személygépkocsit pedig az eladott áruk beszerzési értékét csökkentő tételként kell készletre venni az árbevételt csökkentő értékkel azonos összegben. Ezt követően tudja a lízingbeadó az egyik tulajdonos részére a maradványértéken és az arra felszámított áfa ellenében eladni a személygépkocsit, és szerez tulajdonjogot a tulajdonos.A kérdező kft.-nél a lízingbeadó helyesbítő számlája alapján csökkentenie kell a nyílt végű pénzügyi lízing miatt a lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettségét (ez legalább akkora összegű, mint a maradványérték) a lízingelt személygépkocsi bekerülési értékével szemben (T 448 - K 161 és T 161 - K 142). Ha a 448. számlán egyenleg marad, azt a lízingbeadóval pénzügyileg rendezni kell.A helyesbítő számla alapján a lízingelt és visszavett személygépkocsit az eszközök közül is ki kell vezetni, a 142. számlán lévő összeget csökkenteni kell a terv szerinti értékcsökkenési leírás, esetleg a terven felüli értékcsökkenés összegével (T 149 - K 142, T 148 - K 142). Ha a 142. számlán Tartozik egyenleg marad, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni (T 8664 - K 142), mint terven felüli értékcsökkenést. Ha a 142. számlán Követel egyenleg marad, akkor abból a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással - maximum - azonos összeggel a költséget kell csökkenteni (T 142 - K 571), az azt meghaladó összeget pedig az egyéb bevételek között kell kimutatni (T 142 - K 9699).A lízingbevevő a lízingelt személygépkocsi használója, a lízingelt személygépkocsit a könyveiben kimutató társaság köteles a személygépkocsi bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást elszámolni. Így a kft.-nek nem azért kellett terv szerinti értékcsökkenést elszámolnia, mert a gépjármű üzembentartója volt. A lízingbevevő a lízingelt személygépkocsi üzembentartója is, mert a gépjármű egyedüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7650
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Totálkáros lízingelt személygépkocsi
Kérdés: A társaság 2 évre szóló nyílt végű pénzügyi lízingszerződést kötött 2017-ben személygépkocsira. A személygépkocsit a lízing eddig eltelt időtartama alatt kizárólag üzleti célra használták. A gépkocsi 2017. év végén baleset következtében gazdasági totálkáros lett, használhatatlanná vált. A gépkocsi casco biztosítással rendelkezett. A biztosítást a lízingbe adó kötötte, és annak díját a lízingbe vevőre átterhelte. A biztosító a kártérítés összegét a lízingbe adó felé fogja teljesíteni. Mi a helyes könyvelési és számlázási eljárás társasági adó és áfaalap vonatkozásában? Az ügylet áthúzódik 2018. évre. Az áthúzódó hatást hogyan kell kezelni?
Részlet a válaszból: […]törlesztőrészlet (T 448 - K 384), amelyre a lízingbe adónak az áfát is fel kell számítania, amely előzetesen felszámított áfát a lízingbe vevő levonásba helyezhetett, másrészt a kamat, amelyet a pénzügyi műveletek között kell elszámolni (T 8731 - K 384).A baleset bekövetkezésekor a lízingbe vevőnél a lízingelt eszköz a könyvekben nettó értéken szerepel, a pénzügyi lízing miatti kötelezettség pedig a törlesztéssel csökkentett bekerülési értéken. (A lízingbe vevőnek a terv szerinti értékcsökkenési leírást a baleset időpontjáig kell elszámolnia.)A nyílt végű pénzügyi lízingszerződésben kell szabályozni, hogy a totálkáros személygépkocsi milyen értéken kerül vissza a lízingbe adóhoz (jellemzően papíron). Ehhez a lízingbe adónak helyesbítő számlát kell kiállítania az áfa felszámítása nélkül. A helyesbítő számla alapján a lízingbe vevő sztornírozza a beszerzést: T 448 - K 161, T 161 - K 132. A helyesbítő számla könyvelése után a személygépkocsi nettó értékét (ha marad!) a lízingbe vevőnél terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni: T 139 - K 132, T 8664 - K 132. A 448. számlán maradó egyenleget pedig pénzügyileg rendezni kell (többlettörlesztés esetén a lízingbe adónak kell fizetnie).A személygépkocsi visszavételéről a helyesbítő számla kiállítását az indokolja, hogy a biztosító a lízingbe adónak fog fizetni, a biztosítónak fizetett díjat pedig a lízingbe adó a lízingbe vevőre áthárította. A visszavett személygépkocsi állományból történő kivezetését a lízingbe adónál kell könyvelni.A baleset napjával kell könyvelni a lízingbe vevőnél is és a lízingbe adónál is, függetlenül attól, hogy az ügylet csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Személygépjármű nyílt végű pénzügyi lízingjének áfája
Kérdés: A személygépjármű nyílt végű pénzügyi lízingje számviteli szempontból a lízingbe vevőnél beruházás, áfa szempontjából szolgáltatás, amelynek az áfája visszaigényelhető. Milyen értéken kell a lízingbe vevőnek a járművet aktiválnia? Nettó értéken + a maradványérték áfája? Ez utóbbi azért merült fel, mert maradványértéken megy át a jármű tulajdonjoga a lízingbe vevőre, vagyis áfa szempontjából ez már nem szolgáltatás. A lízingbe vevő a havi lízingdíjban lévő áfát nem igényli vissza, mert nem tudja megbontani a magán- és a céges használatot, nem kíván útnyilvántartást vezetni. Ez esetben az áfát közvetlenül a vissza nem igényelhető áfaszámlára kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]sem. A számlázás elsősorban a lízingbe adót terhelő kötelezettség azért, mert a lízingbe adónak a számla mint bizonylat alapján árbevételt kell elszámolnia, a személygépjármű bekerülési értékét pedig az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolnia. A lízingbe adó nem mutathat ki maradványértéket (nem lehet a személygépkocsit két részletben eladni!). Ebből következően a maradványérték, mint az utolsó lízingdíj, nem külön termék - áfa szempontjából sem -, a maradványérték is "bérleti díj".Mint ismeretes, a lízingdíj két részből áll nyílt végű pénzügyi lízing esetében is. Egyik része a törlesztőrész (ez áfaköteles), a másik része a kamat (ez áfamentes). És mint már utaltunk rá, a maradványérték az utolsó lízingdíj, előfordulhat, hogy ennek az egésze törlesztőrész (ami áfaköteles), és kamatrésze már nincsen. Ahogyan a lízingdíj törlesztőrészletének áfája levonható, úgy a maradványérték áfája is levonható. Mivel a maradványértékkel a személygépkocsi bekerülési értékét - helyes bekerülési érték megállapítása mellett - módosítani nem lehet, a maradványértékre felszámított áfát sem lehet a termék (a személygépkocsi) bekerülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7065
7. találat: Lízingelt személygépkocsi és különféle eszközei (áfa)
Kérdés: Egy kft. személygépkocsit lízingelt nyílt végű szerződéssel. A gépkocsi használata kizárólag üzleti célt szolgál, emiatt a lízingdíj tőkerészére jutó áfát teljes egészében levonja. Az üzleti használat igazolására útnyilvántartást vezet. A lízingbe adó közlése szerinti értéken a gépkocsit állományba vette, és értékcsökkenési leírást számol el. A gépkocsihoz beszerzett egy tetőbokszot, melyet ráaktivál mint tárgyi eszközt. Továbbá felmerülnek különböző kiadások, mint pl. gumicsere, javítási díjak stb. Ezeknek a költségeknek levonhatja-e a kft. az áfáját, és milyen mértékben - annak ellenére, hogy a jármű nincs a cég tulajdonában?
Részlet a válaszból: […]a törvény alapján tételes levonási tilalom alá esik a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó.Más a helyzet a személygépkocsi üzemeltetése kapcsán igénybe vett szolgáltatások (tipikusan a javítási díj) áfatartalmával: ezeknek a fele levonható. Az Áfa-törvény rendelkezése szerint ugyanis nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka. E szabály alkalmazása során is vizsgálni kell, hogy az érintett személygépkocsi bármilyen mértékben szolgálja-e az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét. Jelen esetben igen, így az adóalany (itt függetlenül egyébként a gazdasági és a magánhasználat tényleges arányától) az 50 százalékos levonási jogot alkalmazhatja pl. az általa igénybe vett szervizszolgáltatások áfája tekintetében. Ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy a kocsi nem áll a cég tulajdonában.A fenti esetek helyes elkülönítéséhez érdemes még megemlíteni, hogy a személygépkocsi-javításhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6980