Vadásztársaság tevékenységének minősítése


A vadásztársaság nem tudja meghatározni, mit lehet az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek tekinteni. Alapszabálya szerint a társaság vadgazdálkodással, vadászattal, valamint az ehhez szükséges fegyver- és lőszertartással foglalkozik. Bevétele a trófea és a vadhús értékesítéséből, a bérvadásztatásból származik. Melyik bevétel melyik tevékenységhez tartozik? A társaság használatában lévő földterületet művelik, amelyik után támogatást kap. Ez hova tartozik?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2006. május 25-én (130. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2635

[…] értékesítése stb.; - amelyeket számlázni kell, áfa felszámításával, a teljesítéskor árbevételkénti elszámolással. Nem vállalkozási tevékenységből származó bevétel: - a tagdíjbevétel, továbbá - a tagok által különböző jogcímeken befizetett összegek, amelyeket szintén számlázni kell, árbevételként elszámolni, amelyek viszont tárgyi adómentesség alá tartoznak. Jellemzően nincs közvetlen bevétele a vadvédelemnek, a vadállomány takarmányozásának stb. Nagy a valószínűsége annak, hogy az ezen tevékenységek közvetlenül felmerült költségeit a felmerüléskor nem tudják a konkrét tevékenységhez hozzárendelni. Elegendő utalni ezzel kapcsolatosan arra, ahhoz, hogy az őzbaktrófeát értékesíteni lehessen, nem elegendő az őzbakot kilőni, gondoskodni kell arról, hogy az megfelelő kort érjen el, szükség van - többek között - a vadállomány védelmére, takarmányozására, és mindezek mellett sem garantált, hogy az őzbak kilőhető legyen (el is pusztulhat). Ezek utalnak arra, hogy például a vadvédelemmel, a takarmányozással kapcsolatos beszerzések sem csak az áfaköteles értékesítés érdekében merültek fel. Az Áfa-tv. 38. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott főszabály az, hogy az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított áfát nyilvántartásában elkülönítetten kimutatni (tételes kimutatás). Ha a tételes elkülönítés ténylegesen nem oldható meg, mert az adott beszerzés, igénybe vett szolgáltatás adóköteles és adómentes tevékenységet is szolgál, akkor ezen beszerzések, igénybe vett szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. része szerint kell megbontani levonható és le nem vonható részre, a megbontás utáni le nem vonható áfát pedig - csak ez esetben - az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. részénél adott előírás 2006. január 1-jével változott. 2005. december 31-éig az államháztartási támogatásokat adómentes tevékenységként kellett számításba […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.