Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

35 találat a megadott áttérés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyszeres könyvvitelről áttérés a kettősre

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető egyesület áttér a kettős könyvvitelre. Vállalkozási tevékenységként többek között szakkönyvek kiadását is végzi. Az áttéréskor meglévő könyvkészlet értékét (saját termelésű készlet) milyen módon kell a kettős könyvviteli nyitómérlegben szerepeltetni, és utána el kell-e számolni árbevételként rendező tételként? Amennyiben igen, a társaságiadó-alapnál kell-e, lehet-e ezzel kapcsolatban adóalap-módosító tételt igénybe venni?
Részlet a válaszból: […]minősül, amely a forrásoldalon a Tartalék része.Az áttéréskori nyitómérleg elkészítését követő nyitás után a tartalékban figyelembe vett tételek (idesoroltak a saját termelésű készletek is) összegét el kell számolni egyéb bevételként az eredménytartalékkal szemben.A leírtakból az következik, hogy az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttéréskor nem lehet kimutatni a saját termelésű készletek állományváltozását. Így az áttérés előtti saját termelésű készletet - nyilvántartási értékén - nyitás után a vásárolt készletek között kell kimutatni, amelynek - előbbiek szerinti - bekerülési értékét az értékesítéskor az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni.A saját termelésű készlet tehát az áttérés után vásárolt készlet lesz, amellyel kapcsolatosan nem árbevételt, hanem egyéb bevételt kell kimutatni. Így a vásárolttá átminősített készlet értékesítésekor az áfa nélküli eladási ár is megjelenik bevételként (árbevételként). Ebből következően az egyszeres ráfordítással szemben kétféle jogcímen jelenik meg a bevétel. Jogos a kérdés, lehet-e valamelyik bevételi tétel az előbbiek közül társaságiadóalap-módosító tétel?A Tao-tv. 7. §-a szerinti adózás előtti eredményt csökkentő tételek között azonban ilyen jogcímen tételt nem találunk. De nincs csökkentő tétel az adóalap-módosítás különös szabályainál sem. [A Tao-tv. 16. §-ának (3) bekezdése az egyszeres könyvvezetésről a kettős könyvvezetésre való áttéréshez kapcsolódik!]Az előbbiekből az következik, hogy a vásárolt készletté átminősített saját termelésű készletekkel kapcsolatosan egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8145
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kivára

Kérdés: Ha 2019-től áttérnénk a kivára (közhasznú nonprofit gazdasági társaság), akkor a 2018-as társaságiadó-bevallásunkban meg kell növelnünk az adóalapot a saját tőke adómentesen képződött részével? [A kérdező ezt követően idézi a Katv. 27. §-át és a Tao-tv. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontját, (3) bekezdését.]
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásban adómentes saját tőkeként kimutatott értékkel.A Tao-tv. 16. § (7) bekezdése szerint jogutód nélküli megszűnésnek számít - többek között -, ha az adózó - az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti megszűnést kivéve - bármely okból kikerül e törvény hatálya alól. Jogutód nélküli megszűnésnek tekinti a Katv. hatálya alá kerülést a Katv. 27. §-a is. Ebből következően a kivára 2019. 01. 01-től áttérő adózó e nappal kikerül a Tao-tv. hatálya alól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7829

3. találat: Áttérés

Kérdés: Mikor történhet az áttérés kiváról katára? Milyen formában?
Részlet a válaszból: […]adóév december 20-áig lehet megtenni, amely a bejelentéstől számított 30 napon belül visszavonható. A határidők (a bejelentés, a visszavonás) elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.A Katv.-ben előírt megszűnési okok esetén a kivaalanyiság 2018. évi megszűnéséről a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak a megszűnés okának megjelölésével, a 18T201T jelű nyomtatványon kell bejelentést tenni az adóhatóságnak.Akár bejelentéssel, akár más okból szűnik meg a kivaalanyiság, a megszűnéssel lezárul a vállalkozás adóéve, és új adóév kezdődik. A lezárt kivás üzleti évről az adóalanynak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie.A kivaalanyiság megszűnése esetén el kell számolni a kivával. A kivát - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig - a ’KIVA jelű nyomtatványon kell bevallani. E bevallásban a megszűnést követő adóévben jóváhagyott - kiva alatt keletkezett - osztalékot nem kell kivaalapnak tekinteni.Ha a kata alá történő bejelentkezés feltételei és a kivaalanyiság megszűnése teljesül, akkor a kata választását a ’T201T jelű nyomtatványon történő bejelentéssel lehet megtenni.Ha közkereseti társaság, betéti társaság vagy egyéni cég tér át a kata szerinti adózásra, akkor a Katv. 26. § (1)-(2) bekezdése alapján meg kell állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adót, és azt a Katv. 26. § (3) bekezdése szerint a kivaalanyiság megszűnése miatt benyújtandó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7671
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Mikrogazdálkodói beszámoló - áttérés, amortizáció

Kérdés: A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásával foglalkozó kft. át kíván térni mikrogazdálkodói beszámoló készítésére. Az ingatlanok egy része már leíródott, illetve maradványértéken szerepel a nyilvántartásokban. Az adótörvény szerinti leírásnál azonban még értékkel szerepelnek, itt nincs maradványérték. Hogyan alakul, változik-e a leírás a mikrogazdálkodói beszámoló készítésére való áttérés után?
Részlet a válaszból: […]mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését az állományba vételkor meghatározott módon, a számviteli törvény szabályai szerint kell elszámolni. Ebből viszont az következik, hogy a Korm. rendelet 8. §-ának (5) bekezdését a mikrogazdálkodói beszámolóra áttért kft. a második üzleti évében és azt követően köteles alkalmazni.A hivatkozott 8. § (5) bekezdése szerinti rendelkezés azt jelenti, hogy alkalmazásakor a számvitel szerint már korábban elszámolt és jelenleg nulla értéken nyilvántartott eszközök után már nem lehet további értékcsökkenést elszámolni, mivel azt a korábbi években már elszámolták, de a Tao-tv. szerinti terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni (mert a teljes bekerülési érték még nem került leírásra!). Így a társaságiadó-alapot (az adózás előtti eredményt) növelő értékcsökkenési leírás nem lesz, viszont lesz az adózás előtti eredményt csökkentő, a Tao-tv. 1. és 2. számú mellékletében foglalt előírások szerint az adóévre megállapított értékcsökkenési leírás.A számviteli nyilvántartásokban maradványértéken nyilvántartott tárgyi eszközöknél - az átmeneti intézkedés figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7350
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Áttérés a kettős könyvvitelre

Kérdés: Ha egy egyszeres könyvvezetést végző kamara 2015-től szeretne a kettős könyvvitelre áttérni, mert olyan tevékenységet is fog végezni, ami nem konkrétan a kamarai tevékenységhez kötődik, és ami áfás lesz, milyen bejelentési kötelezettsége van az áttéréskor? Van-e bármilyen adózási kérdés, ami az áttérés kapcsán felmerül? Milyen pluszteendői vannak, ha kettős könyvvitelt választ? Áttérés kapcsán mire kell figyelni a beszámoló elkészítésekor?
Részlet a válaszból: […]összefüggően.A Tao-tv. 16. §-ának (3) bekezdése alapján növelnie kell az áttérés évében az adózás előtti eredményét, ha az áttérést megelőzően a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre céltartalékot képezett, annak összegével.Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés számviteli szabályait a számviteli törvény 163. §-a részletezi. A kettős könyvvitelre áttért kamaránál is lehet a beszámoló egyszerűsített éves, de éves beszámoló is. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Éves beszámolónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6517

6. találat: Áttérés kettős könyvvitelről

Kérdés: Év közben át lehet-e térni a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre, illetve a kettős könyvvitelről vissza lehet-e térni az egyszeresre?
Részlet a válaszból: […]a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre csak január 1-jével lehet áttérni, az (5) bekezdés alapján azt az évet követő második üzleti év január 1-jével, amikor az éves összes (ár)bevétele - két egymást követő évben, évenként - nem haladta meg az 50 millió forintot, a (6) bekezdés alapján pedig - ha saját elhatározása alapján választotta a kettős könyvvitelt - az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés üzleti évét követő második év január 1-jével térhet át, az (5) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén.A jogszabály tehát kizárja a bármikori visszatérés lehetőségét, és természetesen az éven belüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6310
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Áttérés katára (eva)

Kérdés: Az Szt. hatálya alá tartozó, Eva-tv. szerint adózó bt. 2013. 01. 01-től átjelentkezett a Kata-tv. hatálya alá. Az evás időszakban nem keletkezett eredménytartaléka. Az evás időszak előtti eredménytartalékát a 16%-os osztalékadót kiváltó adóval 3 év alatt fizet meg. A 2012. évi mérlegben szerepeltetni kell-e az evás időszak előtti eredménytartalékot, vagy elő kell írni osztalékkifizetésként?
Részlet a válaszból: […]részesedésre" sorába csak akkor kell az adott esetben az evás időszak előtti eredménytartalékot beállítani, ha a taggyűlése úgy határozott, hogy azt a beszámoló jóváhagyása után ténylegesen ki is fizeti.A kérdés szerint a bt. az osztalék utáni adót kiváltó adót fizeti meg 3 év alatt. Ebből az következik, hogy az evás időszak előtti eredménytartalék változatlan összegben a 2012. évi beszámoló jóváhagyott mérlegének eredménytartaléka sorában kell, hogy szerepeljen.A katát választó bt. csak 2013. 01. 01-től nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Ezt az időpontot követően nem terheli a könyvvezetési kötelezettség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5832
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Áttérés euróra

Kérdés: Társaságunk 2013. 01. 01-től euróban szeretné vezetni a könyveit. Ennek érdekében a taggyűlés 2012. 12. 01-jén döntött a kft. létesítő okiratának a módosításáról, meghatározta az adott pénznemben a törzstőkét, illetve kijelentette, hogy 2013. 01. 01-től a könyveit euróban kívánja vezetni. A taggyűlést követően a számviteli politikában is átvezettük a szükséges módosításokat, és még decemberben beadtuk a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. A cégbíróság 2013. 01. 14-től hatályos végzése szerint a törzstőke euróban meghatározott összegét bejegyezték. Könyvelhetünk-e 2013-ban euróban vagy csak 2014-ben? Sem az Szt., sem a Gt., sem a Ctv. nem mondja ki, hogy december 31-ig hatályosnak kell lennie a változásnak!
Részlet a válaszból: […]előbb és nem később) a törzstőke a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön. Ez egyébként következik az Szt. 35. §-a (3) bekezdésének az elő­írásából is, mely szerint a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben. Mivel az üzleti év január 1-jén kezdődik, a törzstőkének euróban 2013. január 1-jével hatályosan bejegyzettnek kell lennie.A fentiekből következik, hogy a 2013. 01. 14-i hatályos bejegyzést - újabb változásbejegyzési kérelemmel - 2014. január 1-jére módosítani kell, egyrészt azért, hogy a 2013. december 31-ével az euróra való áttérésre sor kerülhessen, másrészt azért, hogy a 2013. üzleti évben a törzstőke csak forintban szerepeljen a cégjegyzékben.Nemcsak az Szt., de a Ctv. is tartalmaz kapcsolódóan megszívlelendő előírást.Feltételezzük a kérdés alapján, hogy a létesítő okirat módosítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5798
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Egyszeres könyvvitelről áttérés

Kérdés: Egyesület és alapítvány (nem közhasznú) 2011. december 31-éig egyszeres könyvvitelt vezetett. A bevallásokat is ennek megfelelően nyújtották be. Most vettem át a könyvelést, 2012. januártól áttérhetek kettős könyvvitelre, ha nem lett bejelentve az áttérés szándéka?
Részlet a válaszból: […]könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérést az adóhatósághoz be kell jelenteni. De ez valójában nem utólag történik, mivel jellemzően eltérő adóalap-számítás a társasági adónál van, a társaságiadó-bevallást 2012. évre 2013. május végéig
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5556
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Evára való áttérésnél az áfa

Kérdés: A kft. evára való áttérése esetén, az áttérést megelőző év tárgyi eszközeinek le nem vonható áfája elszámolásában kérném a segítségüket. A le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni, vagy rá kell aktiválni a tárgyi eszközre? Amennyiben rá kell aktiválni, akkor a 100 E Ft alatti eszköznél elszámolható értékcsökkenésként? A 100 E Ft feletti tárgyi eszközöknél mi a helyzet?
Részlet a válaszból: […]előírást az Eva-tv. 16. §-ának (1) bekezdése a következőkben tartalmaz: Amennyiben a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét - az áfaalanyiság megszűnésével egyidejűleg, vagy - az evaalanyiság időszaka alatt vonja ki, akkor a vállalkozásból történő termékkivonásra vonatkozó áfaszabályokat kell alkalmazni, míg - bejelentés évében beszerzett tárgyi eszköz (beruházás), illetve az ezekre adott előleg tekintetében adófizetési kötelezettség keletkezik, amelyet az Áfa-tv. 136. §-a alapján kell a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszakról adott bevallásban teljesíteni. Az Áfa-tv. 136. §-ának (1) bekezdése alapján, ha az adóalany - az ingó tárgyi eszközt 60 hónapon belül, - az ingatlant 240 hónapon (a 2008 előtti használatbavétel esetén 120 hónapon) belül értékesíti (az adott esetben ez az áfaalanyiság megszűnésének az időpontja), a teljesítés hónapjára és a hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított áfa összegét véglegesen nem vonhatja le (mert ettől az időponttól ez a rendelkezés vonatkozik rá). Az előbbiek figyelembevételével meghatározott le nem vonható áfát az előzetesen felszámított és levonható áfa korrekciójaként kell az egyéb ráfordításkénti elszámolással befizetni (a befizetést elő­írni): T 8671 - K 466, függetlenül attól, hogy a tárgyi eszköz bekerülési értéke meghaladta-e a 100 ezer forintot vagy sem. Azért kell az előzetesen felszámított, korábban levont áfabefizetési kötelezettséget egyéb ráfordításként elszámolni, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4937
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 35 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést