Egyszeres könyvvitelről áttérés a kettősre

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető egyesület áttér a kettős könyvvitelre. Vállalkozási tevékenységként többek között szakkönyvek kiadását is végzi. Az áttéréskor meglévő könyvkészlet értékét (saját termelésű készlet) milyen módon kell a kettős könyvviteli nyitómérlegben szerepeltetni, és utána el kell-e számolni árbevételként rendező tételként? Amennyiben igen, a társaságiadó-alapnál kell-e, lehet-e ezzel kapcsolatban adóalap-módosító tételt igénybe venni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 165. §-ának (1) bekezdése alapján az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyszerűsített mérleg alapján kell a nyitómérleget elkészíteni úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon meg.Az egyszerűsített mérleg tagolására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kivára

Kérdés: Ha 2019-től áttérnénk a kivára (közhasznú nonprofit gazdasági társaság), akkor a 2018-as társaságiadó-bevallásunkban meg kell növelnünk az adóalapot a saját tőke adómentesen képződött részével? [A kérdező ezt követően idézi a Katv. 27. §-át és a Tao-tv. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontját, (3) bekezdését.]
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint - többek között - növelnie kell az adózás előtti eredményt a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak jogutód nélküli megszűnése esetén a 13/A. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban adómentes saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Áttérés

Kérdés: Mikor történhet az áttérés kiváról katára? Milyen formában?
Részlet a válaszából: […] A kivaalany csak akkor választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adózást, ha kivaalanyisága megszűnik. Erre pedig a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) előírása alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Mikrogazdálkodói beszámoló - áttérés, amortizáció

Kérdés: A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásával foglalkozó kft. át kíván térni mikrogazdálkodói beszámoló készítésére. Az ingatlanok egy része már leíródott, illetve maradványértéken szerepel a nyilvántartásokban. Az adótörvény szerinti leírásnál azonban még értékkel szerepelnek, itt nincs maradványérték. Hogyan alakul, változik-e a leírás a mikrogazdálkodói beszámoló készítésére való áttérés után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben - válaszként - leírtak valójában helyesek. Mások számára is hasznosíthatóan - kiegészítetten - a következőkben mutatjuk be azokat.A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-ának (5) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.

Áttérés a kettős könyvvitelre

Kérdés: Ha egy egyszeres könyvvezetést végző kamara 2015-től szeretne a kettős könyvvitelre áttérni, mert olyan tevékenységet is fog végezni, ami nem konkrétan a kamarai tevékenységhez kötődik, és ami áfás lesz, milyen bejelentési kötelezettsége van az áttéréskor? Van-e bármilyen adózási kérdés, ami az áttérés kapcsán felmerül? Milyen pluszteendői vannak, ha kettős könyvvitelt választ? Áttérés kapcsán mire kell figyelni a beszámoló elkészítésekor?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre a rövid válaszok:Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréssel kapcsolatosan külön bejelentési kötelezettség nem terheli a kérdező kamarát. Bejelentési kötelezettsége lehet a kamarának a tevékenysége változásával, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 15.

Áttérés kettős könyvvitelről

Kérdés: Év közben át lehet-e térni a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre, illetve a kettős könyvvitelről vissza lehet-e térni az egyszeresre?
Részlet a válaszából: […] ...- ha saját elhatározása alapján választotta a kettős könyvvitelt - az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés üzleti évét követő második év január 1-jével térhet át, az (5) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.

Áttérés katára (eva)

Kérdés: Az Szt. hatálya alá tartozó, Eva-tv. szerint adózó bt. 2013. 01. 01-től átjelentkezett a Kata-tv. hatálya alá. Az evás időszakban nem keletkezett eredménytartaléka. Az evás időszak előtti eredménytartalékát a 16%-os osztalékadót kiváltó adóval 3 év alatt fizet meg. A 2012. évi mérlegben szerepeltetni kell-e az evás időszak előtti eredménytartalékot, vagy elő kell írni osztalékkifizetésként?
Részlet a válaszából: […] A katát választó, 2012-ben az Szt. hatálya alá tartozó bt.-nek a 2012. évi számviteli beszámolóját az Szt. elő­írásai szerint kell elkészítenie, a taggyűléssel elfogadtatnia, és elektronikus úton letétbe helyeznie.A 2012. évi beszámoló eredménykimutatásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Áttérés euróra

Kérdés: Társaságunk 2013. 01. 01-től euróban szeretné vezetni a könyveit. Ennek érdekében a taggyűlés 2012. 12. 01-jén döntött a kft. létesítő okiratának a módosításáról, meghatározta az adott pénznemben a törzstőkét, illetve kijelentette, hogy 2013. 01. 01-től a könyveit euróban kívánja vezetni. A taggyűlést követően a számviteli politikában is átvezettük a szükséges módosításokat, és még decemberben beadtuk a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. A cégbíróság 2013. 01. 14-től hatályos végzése szerint a törzstőke euróban meghatározott összegét bejegyezték. Könyvelhetünk-e 2013-ban euróban vagy csak 2014-ben? Sem az Szt., sem a Gt., sem a Ctv. nem mondja ki, hogy december 31-ig hatályosnak kell lennie a változásnak!
Részlet a válaszából: […] ...lehetőség alkalmazása esetén (ez az euróban történő beszámolókészítés és az ezt alátámasztó, euróban való könyvelés) az áttérésre csak az üzleti év végén, az üzleti év mérlegfordulónapjával kerülhet sor. Ehhez viszont az szükséges, hogy - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Egyszeres könyvvitelről áttérés

Kérdés: Egyesület és alapítvány (nem közhasznú) 2011. december 31-éig egyszeres könyvvitelt vezetett. A bevallásokat is ennek megfelelően nyújtották be. Most vettem át a könyvelést, 2012. januártól áttérhetek kettős könyvvitelre, ha nem lett bejelentve az áttérés szándéka?
Részlet a válaszából: […] ...az, hogy áttérhet, az Szt. 163. §-ábanfoglaltak alkalmazásával. Természetesen az egyszeres könyvvitelről a kettőskönyvvitelre való áttérést az adóhatósághoz be kell jelenteni. De ez valójábannem utólag történik, mivel jellemzően eltérő adóalap-számítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Evára való áttérésnél az áfa

Kérdés: A kft. evára való áttérése esetén, az áttérést megelőző év tárgyi eszközeinek le nem vonható áfája elszámolásában kérném a segítségüket. A le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni, vagy rá kell aktiválni a tárgyi eszközre? Amennyiben rá kell aktiválni, akkor a 100 E Ft alatti eszköznél elszámolható értékcsökkenésként? A 100 E Ft feletti tárgyi eszközöknél mi a helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...első kérdésre a rövid válasz az, hogy az evára valóáttéréskor le nem vonhatóvá váló áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni,mint az adóhatósággal szembeni kötelezettséget.A kérdésre adandó válasznál az Eva-tv. 16. §-a (1)bekezdésében foglaltakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 10.
1
2
3
4