Cégeladás, -felvásárlás elszámolása


A kft. megállapodott egy másik kft.-vel a cég eladásában, illetve felvásárlásában. A céget felvásárló kft. a vételt a jegyzett tőke értékén hajtaná végre úgy, hogy a tulajdonosi részaránynak megfelelően közvetlenül kifizeti a tulajdonosokat. A vásárló átveszi az eladó teljes eszköz-forrás állományát, az ügyvezető tájékoztatása szerint. Az ügylettel kapcsolatosan milyen számviteli-adózási teendők vannak?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2006. szeptember 14-én (136. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2782

[…] (valójában a kft. üzletrészeit) vásárolja meg, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést a kft. jelenlegi tulajdonosaival kell megkötnie, a vételárban a kft. tulajdonosaival kell megállapodnia. Amennyiben az eladásra kerülő kft. saját tőkéje eltér a jegyzett tőke összegétől (különösen akkor, ha a saját tőke értéke magasabb, mint a jegyzett tőke összege), a jegyzett tőke értékében történő vételár-meghatározás sértheti a jelenlegi tulajdonosok érdekeit, jogi személyiséggel rendelkező tulajdonos esetében az üzletrészek értékesítése kapcsán elszámolt veszteség még az adózás előtti eredményt is növelheti. A vevő kft. tehát az eladásra kerülő kft.-üzletrészeket a tulajdonosokkal megállapodott áron megveszi, és a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatja, az ellenértéket a tulajdonosok részére tulajdoni hányaduk arányában kifizeti. Amennyiben a vevő kft. a megvásárolt kft. eszközeit és kötelezettségeit ténylegesen át kívánja venni, akkor a kft.-t az átalakulás Gt.-beli és számviteli előírásainak megfelelően be kell olvasztania. A beolvadással a megvásárolt kft. megszűnik, a kft.-üzletrészek bekerülési értéke pedig a vevő kft. könyveiből kivezetésre kerül. Amennyiben a szóban forgó kft. a céget valóban felvásárolja (eszközeit és kötelezettségeit átveszi), akkor a céggel (a cég képviselőivel) kell a vételárban megállapodnia. Ez esetben a felvásárolt társaság eszközeit az értékesítés szabályai szerint kell a könyvekből kivezetni, illetve az átvevőnél beszerzésként elszámolni, azaz számlázni kell az áfa felszámításával, az átvállalt kötelezettségeket pedig az értékesítés […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.