Előtársasági beszámoló 2007-ben


Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2009. április 16-án (196. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4079

[…] előtársasági időszak az alapítás időpontjától a társaság létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének) napjáig, mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzés napjával fejeződik be, a bejegyzés napján pedig a cégjegyzék tartalmazza a törzstőke összegét is. Az Szt. 35. §-ának (3) bekezdése szerint a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben. Ebből pedig az következik, hogy a jegyzett tőke összegét az előtársasági beszámoló mérlegének tartalmaznia kell. Mivel - a kérdés szerint - az alapító a törzstőke összegét a cégbejegyzést követően utalta át, a cégbejegyzést megelőzően semmiféle eszközmozgás nem volt, a jegyzett tőke összegét a bejegyzés napjával kell könyvelni: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke könyvelési tétellel. (Ez […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.