Előtársasági beszámoló

Kérdés: A társaság alapító okirata 2012. december 12-i, a cégbírósági bejegyzés 2013. január 2-i. A társaság az előtársasági időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kell-e december 31-i és január 2-i fordulónappal beszámolót benyújtania? Ha végzett vállalkozói tevékenységet, akkor elegendő a bejegyzést követő harmadik hónap végéig beszámolót beadnia, vagy kell december 31-ével is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 11. §-ának (5) bekezdése alapján az előtársasági időszak a jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az alapítás időpontjától (a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a cégjegyzékbe való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Előtársasági időszak két üzleti évben

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszából: […] A kérdező sajnálatos módon a törvényi előírásnak csak az egyik részét veszi figyelembe (vállalkozási tevékenységet nem végez), a másik részétől eltekint, ezért jut téves következtetésre (nem kell előtársasági beszámolót készítenie).Az Szt. 135. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Előtársasági beszámoló

Kérdés: A kft. 2009. december 15-én alakult, a cégbíróság 2010. január 5-én jegyezte be. A társaság üzleti évének a mérlegfordulónapja: minden év december 31-e. Az előtársasági időszakban a társaság semmilyen vállalkozói tevékenységet nem végzett. Kell-e az előtársasági időszakra társaságiadó-bevallást benyújtania és beszámolót készítenie? Ha igen, akkor azt milyen időszakra kell készíteni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy kell!Az Szt. 135. §-ának (6) bekezdése két feltételt fogalmaz megahhoz, hogy a társaságnak ne kelljen az előtársasági időszakról beszámolótkészítenie: az egyik az, ha ezen időszak alatt a vállalkozó a vállalkozásitevékenységét nem kezdte meg (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke – K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban annyit, hogy a 2007. évi előírások szerint kella kérdésre válaszolni. Ha 2008-ban történnek a kérdésben leírtak, akkor azelőtársasági időszakról már nem kellett volna beszámolót készíteni.Nem egyértelmű, hogy a könyvvizsgáló egyrészt mire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Vállalkozási tevékenység az előtársasági időszak alatt

Kérdés: Az Szt. 135. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, amely kapcsolódik a bírósági cégeljárás azon változásához, mely szerint a jövőben egyre rövidebb időt vesz igénybe a cégbejegyzés. A módosítás lehetővé teszi az előtársasági beszámoló mint önálló beszámoló elhagyását akkor, ha a vállalkozó az előtársasági időszak alatt nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Kimenő számlája nyilvánvalóan nem lehet. Bejövő számlája sem? Szerződést sem köthet?
Részlet a válaszából: […] A kérdés valójában arra irányul, hogy mi minősülvállalkozási tevékenységnek. Alapvetően az a tevékenység, amire a társaságotlétrehozták. Így nem tekinthető vállalkozási tevékenységnek a társaságalapításához szorosan kapcsolódó tevékenység, mint a létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Előtársasági beszámoló közzététele

Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen! Az Szt. 135. §-ának (2)bekezdése szerint az előtársasági időszak beszámolási (beszámolókészítési,nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségének a vállalkozó acégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.