Horgászegyesület vállalkozási tevékenysége


Társaságiadó-alapba beszámító bevételnek minősül a horgászegyesület tagdíjbevétele és a horgászengedély ellenértéke?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2010. november 18-án (232. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4799

[…] -, ideértve az e tevékenységhez kapott támogatást, juttatást és a tagdíjat is; 2. a közhasznú tevékenységet - ha nem minősül közhasznú szervezetnek, akkor a cél szerinti tevékenységet - szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítése; 3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység - ha nem minősül közhasznú szervezetnek, akkor a cél szerinti tevékenység - bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a társadalmi szervezet (más egyéb szervezethez hasonlóan) úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a vonatkozó külön jogszabály (a Tao-tv.) szerint meghatározott vállalkozási tevékenység (ár)bevétele és ráfordításai (költségei), kiadásai az alaptevékenység bevételeitől és ráfordításaitól (költségeitől), kiadásaitól, gazdasági eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan kimutatható legyen a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye. Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó ráfordításokat (költségeket), kiadásokat az egyéb szervezet a bevételek arányában köteles megosztani […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.