Bányaszolgalmi jog elszámolása


Árverésen vásároltam ingatlant. Utána bányaszolgalmi jogot alapítottak, és megítéltek határozatban 2,5 millió forint kártalanítást. Kérdésem: a kártalanítás milyen bevétel, könyvelnem kell-e a telek értékcsökkenését?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2011. október 6-án (252. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5169

[…] meghatározni. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján a szolgalmi jog alapításával a telek forgalmi értéke csökken (ez a tényleges kár), bár ez az értékcsökkenés nem tekinthető véglegesnek, hiszen a szolgalmi jog megszűnésével a forgalmi értékben bekövetkezett csökkenés is megszűnik. Ha a tárgyi eszköz (a telek) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, akkor az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a tárgyi eszköznél (a teleknél) terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés összegszerű meghatározásánál a kapott kártérítés összegét indokolt számításba venni. A jogszabályok szolgalom alapításához kapcsolódó kártalanításról szólnak. Ez azonban így együtt sem az áfatörvényi, sem a számviteli előírások szerint nem kezelhetők. Az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján szolgáltatás nyújtása a vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedése. A szolgalmi jog a vagyoni értékű jogok közé tartozik, ezért a kapott kártalanítás összegét áfafizetési kötelezettség terheli. Számviteli szempontból a szolgalmi jog alapítása a telek használati jogának átengedéséért kapott ellenérték, amelyet - az adott esetben - számlázni kell, és az áfát nem tartalmazó számlázott ellenértéket az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. [Szt. 72. §-a (4) bekezdésének d) pontja]. A Tao-tv. 1. […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.