Befektetési jegyek év végi értékelése

Kérdés: Adott egy gazdasági társaság, amely 2019. 02. 20-án zárt végű hitelviszonyt megtestesítő befektetési jegyeket vásárolt. A bekerülési értéke 100 egység, 2019. 12. 31-én az alap által megadott nettó eszközérték 160 egység. Milyen módon kell és szükséges átértékelni a befektetési jegyeket?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az óvatosság számviteli alapelvet a befektetési jegyek esetében is alkalmazni kell. Ebből az következik, hogy csak a biztos nyereséget lehet kimutatni az év végi értékelés során is.Az Szt. 84. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegy átértékelése

Kérdés: Átértékelhetők-e a befektetési jegyek?
Részlet a válaszából: […] ...belül "Értékelési tartalék"-ként kimutatható.A piaci értéken értékelhető eszközök között nem szerepelnek az értékpapírok, a befektetési jegyek. Így a kérdésre a válasz egyértelműen az, hogy a befektetési jegyek nem értékelhetők át,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegyek nem realizált hozama

Kérdés: A kft. európénzpiaci befektetési jegyet és tőke­garantált pénzpiaci befektetési jegyet vásárolt. A befektetési jegyek forgalmában év közben nem volt változás. Év végén a banki kivonaton és a külön ügyfélkimutatáson tájékoztatásul közlik a befektetési jegyekre vonatkozó nem realizált hozamot. A befektetési jegyek év végi nem realizált hozama elhatárolásként a pénzügyi bevételek között elszámolható?
Részlet a válaszából: […] ...a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége között kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, eladáskor, beváltáskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegyek értékelése a befektetési alap beolvadása esetén

Kérdés: Vállalkozásunk tulajdonában van 100 darab "A" Befektetési alap (kollektív befektetési forma) befektetési jegye. A befektetési jegyek bekerülési értéke 100 egység. Az "A" Befektetési alap beolvadt a "B" Befektetési alapba. A beolvadás napjára vonatkozó piaci érték alapján az alapkezelő meghatározta a cserearányokat. Értékpapírszámlánként a befektetési jegyek cseréje megtörtént. A 100 darab "A" befektetési jegy helyett kaptunk 96 darab "B" befektetési jegyet. A befektetési jegyek piaci értéke a beolvadás napján 108 egység. Jól gondoljuk, vállalkozásunknak csak az analitikában kell követnie a jegyek cseréjét?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy jól gondolják, valóban csak az analitikában kell a változást átvezetni, a "B" befektetési jegyek bekerülési értéke 100 egység lesz, annyi, mint az "A" befektetési jegyeké volt.A számviteli előírások szerint csak a befektetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.
Kapcsolódó címkék:  

Befektetési jegyek év végi értékelése

Kérdés: Nyílt, illetve zárt végű befektetési jegyeket - amelyeknek naponta változhat az árfolyama - hogyan kell 2011. december 31-én értékelni? Kapcsolódik-e hozzá társaságiadóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. a befektetési jegyeket nem nyílt végű, illetve zártvégű befektetési jegyek szerint csoportosítja, hanem megkülönbözteti- a határozott idejű befektetési alap által kibocsátottbefektetési jegyet, amelyet a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Befektetési jegyek értékelése

Kérdés: A társaság nemzetközi részvényalapba helyezte szabad pénzeszközeit, hosszú távra. Az ismert nemzetközi pénzügyi helyzet miatt a részvényalapok árfolyama több mint 30 százalékkal csökkent 2008. december 31-re. Értékvesztést kell-e elszámolni? Ha igen, akkor az értékvesztés összege hogyan befolyásolja a társaságiadó-alapot?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 3. §-a (6) bekezdésének 2. és 3. pontja alapján: ahatározott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket ahitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni, a határozatlanfutamidejű befektetési alap által kibocsátottakat pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegyek év végi értékelése

Kérdés: Társaságunk Pénzpiaci Alap befektetési jegyet vásárolt. A letéti igazoláson szereplő adatok: piaci érték (ennyiért vettük): 34 400 000 Ft; kibocsátáskori érték 20 000 000 (20 000 000 db); piaci ár 1,72 Ft/db. A bank által visszaigazolt december 31-ei piaci ár: 1,82 Ft/db. A befektetési jegyet hogyan könyveljük és szerepeltessük a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] ...vásárolt befektetési jegyeket az általános számviteli előírásoknakmegfelelően tényleges bekerülési értékükön (a kérdésben leírt esetben: 34 400 EFt összegben) kell állományba venni, és mindaddig ezen az értéken kimutatni,amíg azokat nem értékesítik, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.
Kapcsolódó címkék:  

Befektetési jegyekkel kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Nem pénzügyi tevékenységet folytató kft. Magyarországon forgalomba hozott befektetési jegyet jegyzett a befektetési alap indulása előtti jegyzési időszakban. A megfizetett ellenérték a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár volt (5,5 százalékos kamat figyelembevételével került megállapításra). El lehet-e számolni, és ha igen, akkor hogyan, a ténylegesen megfizetett vételár és a névérték közötti különbözetet? A kibocsátási tájékoztató szerint a 4 éves futamidő alatt a befektetési alap a napi árfolyamon köteles visszavásárolni a befektetési jegyet. A futamidő alatt kell-e, lehet-e hozamot elszámolnia piaci árfolyam alapján, ha ténylegesen hozamfizetés nem történik? Változik-e az eset megítélése, ha a kibocsátó tőkegaranciát és a teljes futamidőre összesen 6% hozamgaranciát vállalt, de azzal a megkötéssel, hogy a tőke- és hozamgarancia csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...befektetési jegyeket (ideértve a meghatározott futamidejűbefektetési jegyeket is) - az általános számviteli előírások szerint -bekerülési értéken kell a könyvekbe felvenni. Ha a vételkori ár (a megfizetettellenérték) alacsonyabb volt, mint a névérték, akkor ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegy

Kérdés: OTP-s befektetési jegy eladása áfakörbe tartozik-e? Ha igen, akkor az eladási ár vagy az árfolyamnyereség az áfa alapja?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 2. számú melléklete szerint a pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai tárgyi adómentesség alá tartoznak. A befektetési jegyek eladása, értékesítése is ebbe a körbe tartozik.Az áfa alapja - általában - a teljesítés ellenértéke. Ebből viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.
Kapcsolódó címke:

Befektetési jegyek realizált hozama

Kérdés: Nyílt végű befektetési jegy eladásakor a nettó eszközérték különbözeteként realizált hozam kamatnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...kamatnak minősül.Az Szt. 84. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján a befektetett pénzügyi eszközök kamatai között kell kimutatni a befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.
Kapcsolódó címke:
1
2