Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Illetményfa-juttatás erdőbirtokossági társulatnál

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2012. április 19. (Számviteli Levelek 264. szám, 5414. kérdés)

Olvasói kérdés Erdőbirtokossági társulat illetményfa-juttatást ad a tagjainak minden évben, tulajdonrészük arányában. A tagok nyugdíjasok vagy főállásúak. A kitermelést külső cég végzi, számla ellenében, amely után a társaság az áfát visszaigényli. A társulat a vezetőségi tagoknak is fát ad tiszteletdíjként, amelyet nem a tulajdonrész arányában ad ki. Milyen járulék- és áfafizetési kötelezettség terheli a tagokat, illetve a vezetőségi tagokat és a társaságot az illetményfa után?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]feltételezhetően több, mint a kitermelt fa közvetlen önköltsége. A tagoknak a tulajdonrészük arányában adott illetményfa-juttatás a magánszemély szempontjából nem tekinthető önálló, illetve nem önálló tevékenységből származó jövedelmének, ezért egyéb jövedelem, és mint ilyen nem minősül a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek, de a személyi jövedelemadónál összevonandó jövedelemként kell kezelni (esetleg bruttósítani is kell!). Először meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. (A társulatnak az illetményfa-juttatás piaci értéke alapján meghatározott áfaösszeget be kell vallania és meg kell fizetnie!) Ezen piaci érték lesz a magánszemély tag jövedelme. Mivel ebből a jövedelemből nem lehet a személyi jövedelemadót levonni - nem pénzbeli -, de meg kell állapítania azt a társulatnak, és a magánszemélyeknek kell a személyi jövedelemadót a juttatás negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni (az éves bevallásában bevallani), függetlenül attól, hogy a tag nyugdíjas vagy főállású. A vezetőségi tagoknak tiszteletdíjként adott illetményfa-juttatás a magánszemély nem önálló tevékenységéből származó jövedelme [Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése], és mint ilyen a Tbj.-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelem, ezért a személyi jövedelemadón túlmenően nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot is fizetni kell. A vezetőségi tagok esetében is meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. Ezen piaci érték lesz a tiszteletdíj összege, a vezetőségi tag jövedelme. Ebből a jövedelemből azonban sem a személyi jövedelemadót, sem a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot nem lehet levonni,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyszeres könyvvitelt vezető erdőbirtokossági társulat a kitermelt erdőt újratelepíti. Az újratelepítéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolhatja-e költségként? Ha aktiválni kell, milyen amortizációs kulccsal lehet az értékcsökkenést elszámolni, mivel az erdő értéke a...

Tovább a teljes cikkhez

Az erdőbirtokossági társulat a földet csak kezeli, nincs a tulajdonában. Árbevétele a fakitermelésből származik, a kitermelt fát csemetékkel pótolja. Hogyan kell a pótlást, a tisztítást, a gallyazást, a pásztázást könyvelni?

Tovább a teljes cikkhez

Az erdőbirtokossági társulat alakulásakor a felmerült költségek fedezetére a tagok tulajdoni hányaduk arányában meghatározott pénzbeli hozzájárulást teljesítenek. Hogyan kell ezt elszámolni? Helyes-e, ha a társulat nem rendelkezik jegyzett tőkével?

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk fő tevékenysége az erdőgazdálkodás. Így lehetőségünk van az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.12. pontja szerint saját termelésű készleteinkből illetménytűzifát adni dolgozóinknak. Társaságunk az adómentesen adható 7 m3 (5 tonna) felett további 2 m3,...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére