Devizás részesedés mérleg-fordulónapi értékelése


A magyar társaság egy nemzetközi vállalatcsoport tagja, a funkcionális pénzneme amerikai dollár. A magyar társaság egyedüli tulajdonosa egy unióbeli leányvállalatnak, amelynél a jegyzett tőke euróban meghatározott, beszámolója is euróban készül. A magyar társaságnál a pénzügyi befektetések értékét mindig dollárban határozták meg, mind az alapításkor, mind a többszöri tőkeemelés során. A könyvvizsgálat az értékvesztés-elszámolási kötelezettség keretében azt vizsgálta, hogy a leányvállalat dollárban meghatározott bekerülési értéke, illetve az euróban fennálló saját tőkéjének a fordulónapi árfolyamon átszámított értéke között van-e jelentős veszteség jellegű különbözet. Ha nem volt jelentős, a részesedést változatlan dollár bekerülési értéken engedte szerepeltetni, árfolyam-különbözetet nem számolt el. Helyes volt az eddigi elszámolási és értékelési gyakorlat?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. január 31-én (279. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5720

[…] alapításkor, a tőkeemeléskor meghatározott és ténylegesen a leányvállalat rendelkezésére bocsátott eszközök euróban meghatározott értékének is szerepelnie kell (a befektetés euróban meghatározott összege elvileg egyezik a leányvállalat euróban kimutatott jegyzett tőkéjével, de annál több is lehet). A befektetés euróban meghatározott értékének és a dollárban kimutatott értékének a hányadosa adja meg az euró dollárhoz viszonyított nyilvántartási árfolyamát.A mérleg-fordulónapi értékeléskor azt kell vizsgálni, hogy a leányvállalati befektetés előbbiek szerint euróban kimutatott értéke és a leányvállalati befektetés euróban meghatározott piaci értéke eltér-e egymástól. Ha az eltérés veszteség jellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, akkor értékvesztést kell elszámolni. Ha az eltérés nyereség jellegű, tartósnak mutatkozik, jelentős összegű, és korábban volt már értékvesztés-elszámolás, akkor azt visszaírással csökkenteni lehet [Szt. 54. §-ának (1)–(3) bekezdése].A külföldi pénzértékre szóló (jelen esetben a dollárhoz képest külföldi az euró), tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – az Szt. 54. §-ának (7) bekezdése szerint – az értékvesztés összegét, illetve az értékvesztés visszaírását devizában (jelen esetben euróban) kell megállapítani, majd a nyilvántartási deviza- (jelen esetben euró-) árfolyamon kell azt dollárra átszámítani, és a pénzügyi műveletek ráfordításai között, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkentő tételként elszámolni. Ezt követően kell a 60. § szerinti árfolyamváltozás hatását megállapítani.Az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.