Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ki nem vetett építményadó

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. július 16. (Számviteli Levelek 328. szám, 6713. kérdés)

Olvasói kérdés A 6679. számú kérdésre adott válaszukban írták, hogy a helyi építményadót akkor is meg kell fizetni az Art.-ben rögzített esedékességkor, ha az önkormányzati adóhatóság azt nem vetette ki a 2013. és a 2014. évre. Ugyanakkor az építményadót az adóhatóság határozata alapján kell megfizetni, márpedig határozat nem született. Áttekintenék ennek fényében a válaszukat?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]hiánypótlást ír elő, vagy a rendelkezésére álló adatok alapján a bevallást javítja, ha pedig a hiánypótlást, bevallásjavítást követően sem egyértelmű a tényállás, akkor ellenőrzést rendel el.)Mindez azt jelenti, hogy amíg az adóhatóság nem állapította meg az építményadót (a fizetendő adóról határozatot nem hozott), azaz nincs kivetési irat (jogerős határozat), addig nem beszélhetünk adófizetési kötelezettségről és annak esedékességéről sem. Ekkor az adózó nincs abban a helyzetben, hogy adófizetési kötelezettségét teljesítse (az adókötelezettség természetesen ettől függetlenül létrejött). (Az Art. - korábbi válaszunkban hivatkozott - 2. számú melléklet II. rész A/1. pontja szerinti esedékességi időpontok a már megállapított [kivetett] adó esedékességét határozzák meg.)Ha az adóalany az Art. 32. §-a (2) bekezdése alapján a bejelentési (bevallási) kötelezettségét - legkésőbb az adókötelezettség keletkezési évének 15. napjáig (január 15-ig) - teljesítette, akkor - formálisan - jogszerűen járt el, tehát az adóhatóság a terhére - a 2013, a 2014. és a 2015. I. félévi adó után - késedelmi pótlékot nem állapíthat meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene, ne kellett volna még 2013-ban az adóhatósággal felvenni a kapcsolatot az adókivetés elhúzódása okának kiderítése érdekében. Adózási alapelv ugyanis, hogy az adózó köteles a jogait[…]

Figyelmébe ajánljuk

Társaságunk 2011-ben nagy értékű ipari ingatlant vásárolt. Az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjogot 2012. január elején bejegyezték. Az önkormányzat a 2012-re vonatkozó építményadót még a régi tulajdonosra vetette ki. Az ingatlan megszerzését az önkormányzatnak 2012...

Tovább a teljes cikkhez

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónak van-e joga az ingatlanra vonatkozóan az építményadót áfával növelten kiszámlázni a lízingbe vevő részére?

Tovább a teljes cikkhez

2020. július 15-ével hatályát vesztette a reklámhordozók építményadó-kötelezettségére vonatkozó törvényi szabályozás, illetve ettől az időponttól mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó és telekadó alól az...

Tovább a teljes cikkhez

A bank a lízingre vásárolt ingatlan utáni adót áfásan számlázza nekünk, SzJ 010-zel. A nekik megfizetett tőke- és árfolyam-különbözet számla is áfás. Szabad-e az építményadót továbbszámlázni? A számlán szolgáltatásközvetítés: 2010. III. félévi építményadó...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére