Csoportfinanszírozás az iparűzési adónál


Egy társaság több évvel ezelőtti megalakulása óta kizárólag úgynevezett csoportfinanszírozást végez, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) 6. § (1) bekezdés 40. pont b) pont be) alpontja alapján pénzkölcsönnyújtásnak minősül. Az új Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hitel- és pénzkölcsönnyújtás üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Az új törvényben már nem szerepel a csoportfinanszírozás a kivételek között, és a csoportfinanszírozás is pénzkölcsönnyújtásnak minősül. A társaság más tevékenységet nem végez, de a csoportfinanszírozás révén jelentős bevételt realizál. Ebben az esetben a társaság üzletszerű tevékenységének minősül a csoportfinanszírozás, mely alapján a kft. pénzügyi vállalkozásnak tekinthető? A pénzügyi vállalkozásoknak nem az általános gyakorlat, hanem a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól alapján kell a beszámolójukat elkészíteniük. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy egy kizárólag csoportfinaszírozási tevékenységet (pénzügyi szolgáltatást) folytató gazdasági társaság tevékenysége alapján könyvvezetése és beszámolókészítése során a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet köteles-e alkalmazni, függetlenül attól, hogy a vállalkozás az MNB nyilvántartására kötelezett-e! Végső soron arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy a társaság által a csoportfinanszírozás során keletkezett kamat és egyéb bevételei IPA-alapot képező bevételt képeznek-e vagy sem, és a megítélést milyen jogszabályi hivatkozással lehet alátámasztani?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. június 15-én (367. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7334

[…] vagy sem.A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 7. §-ának (1) bekezdése szerint pénzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás. A Hpt. 15. §-ának (1) bekezdése értelmében a pénzügyi vállalkozás Magyarországon való alapításához a felügyeleti szerv, az MNB engedélyére van szükség. A Hpt. 7. § (2) bekezdése szerint pedig a Hpt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatást – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. A Hpt. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében az üzletszerűen végzett pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Tehát első megközelítésben a cégcsoporton belüli üzletszerű pénzkölcsönnyújtást csak pénzügyi intézmény végezhet.Ehhez képest azonban a Hpt. az 5. §-ának (2) bekezdésében kimondja, hogy a pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozás csoportfinanszírozást a Felügyelet engedélye nélkül is végezhet. A Hpt. a 6. §-ának 11. pontjában külön definiálja a csoportfinanszírozást, mely szerint idetartozik az anyavállalatnak a leányvállalatokkal vagy ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete.Mindezen hivatkozott rendelkezésekből az következik, hogy a csoportfinanszírozási tevékenység végezhető a felügyeleti szerv engedélyével rendelkező pénzügyi vállalkozásként, vagy ilyennek, azaz pénzügyi intézménynek (pénzügyi vállalkozásnak) nem minősülő vállalkozásként […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.