Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ismeretlen eredetű tőketartalék, fejlesztési tartalék

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. szeptember 7. (Számviteli Levelek 371. szám, 7394. kérdés)

Olvasói kérdés A kft. átvilágítása során a 2017. évben derült ki, hogy a 2005. évben képzett fejlesztési tartalék, valamint tőketartalék a mai napig szerepel a könyvekben. A tőketartalék képzésének oka sajnos nem ismert az iratok megsemmisülése miatt. A fejlesztési tartalék nem került felhasználásra, visszaírásra. Mivel elévülési időn túli tételekről van szó, mi a helyes eljárás a tőketartalékként és a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összegek megszüntetésére?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]adóhatósággal. Erre vonatkozhat az elévülési szabály.)A számviteli előírások alapján azonban csak a követelések-kötelezettségek esetében beszélhetünk elévülésről. (Sőt, ha a követelések-kötelezettségek vonatkozásában kötelezően előírt, a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó egyeztetéseket, ellenőrzéseket szabályszerűen végrehajtják, akkor még a követelések-kötelezettségek sem évülhetnek el!)Az Szt. 69. §-ának (1) bekezdése alapján a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és a törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.A leltárkészítési kötelezettség a saját tőke elemeire is vonatkozik. Így 2005-től minden üzleti év mérlegfordulónapján készült leltárból ki kell tűnnie, hogy mikor és milyen jogcímen képeztek tőketartalékot, illetve fejlesztési tartalékot. Ha nincsenek ilyen leltárak, az súlyos számviteli hiányosság. Ha vannak, akkor 2017-ben a 2005. évi képzéseket kell sztornírozni. Nem elévülés címén, hanem jogalap nélküli képzés címén!A kérdés szerint az iratok megsemmisültek. Minden év leltára feltételezhetően nem semmisült meg. Ha mégis, akkor a következő javasolható, feltételezve, hogy 2005-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el.Egyszerű a helyzet a fejlesztési tartaléknál, mivel[…]

Figyelmébe ajánljuk

Betéti társaságunk 2006. 02. 28-án átalakult (kedvezményes átalakulással) kft.-vé. A jogelőd bt. 2004-ben 500 000 forint fejlesztési tartalékot képezett. Az átalakulás napjáig a fejlesztési tartalék nem került felhasználásra. A jogutód 2006-ban személygépkocsit vásárolt...

Tovább a teljes cikkhez

Egyéni vállalkozó könyvelésében a fejlesztési tartalék feloldását hogyan kell elszámolni, hogyan kell könyvelni azt egyszeres könyvvitelnél? Egyéni vállalkozó vásárolhat-e személygépjárművet fejlesztési tartalékból, ha igen, hogyan kell a könyvekbe beállítani?

Tovább a teljes cikkhez

Egy részvénytársaság 2004-ben élt a társasági adó számításának az adómentes fejlesztésitartalék-képzés lehetőségével. A 2004. 12. 31-ei adózás előtti eredménye 500 000 E Ft volt, a képzett és lekötött tartalékba helyezett fejlesztési tartalék 125 000 E Ft. 2005....

Tovább a teljes cikkhez

A társaság több évre áthúzódó ingatlanberuházást végez. A korábban megképzett fejlesztési tartalékát évente, az adott évre befejezetlen beruházási értékként elszámolt összegnek megfelelően oldja fel. Minden évben ezt a gyakorlatot folytatja, az üzembe helyezés...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére