Devizás gyűjtőszámla


A gyűjtőszámlát a könyvelési nyilvántartásokban egy tételben vagy teljesítési időpontonként kell rögzíteni? Ha az árbevételt tételesen indokolt könyvelni, devizában kiállított gyűjtőszámla kiegyenlítése esetén az árfolyam-különbözetet is tételesen kell meghatározni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. október 10-én (413. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8033

[…] gyűjtőszámla már nem egy gazdasági eseményt testesít meg. Az Szt. 72. §-a alapján az árbevételt a szerződés szerinti teljesítés időszakában kell rögzíteni, másrészt indokolt elkülöníteni a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás árbevételét is. Ha a szerződés szerinti teljesítés időpontja nem esik egybe a gyűjtőszámla szerinti teljesítés időpontjával, akkor az árbevételt, a fizetendő áfa alapját vagy az analitikus, vagy a főkönyvi könyvelés keretében indokolt részletezni.A gyűjtőszámla a számla címzettjénél – mint a kötelezettség összegének dokumentuma – egyetlen gazdasági eseményt testesít meg, egy tételben könyvelendő a szállító számlájára.A gyűjtőszámla a számla címzettjénél a beszerzés, a szolgáltatás igénybevételének, az előzetesen felszámított áfa elszámolásának is a bizonylata, és mint ilyent a teljesítés időpontjával indokolt azokat az analitikus vagy a főkönyvi könyvelés keretében rögzíteni, illetve készletnyilvántartás hiányában anyagköltségként, az eladott áruk beszerzési értékeként, az igénybe vett szolgáltatások költségeként elszámolni, az előzetesen felszámított áfát áfakulcsonként részletezni.A gyűjtőszámla könyvelésével kapcsolatosan megfogalmazottakat miként lehet alkalmazni a devizában kiállított gyűjtőszámla esetében?Általános szabály: ha a számlát devizában állítják ki, akkor a devizaértékeket a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó – az Szt. 60. §-a szerint választott – devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.Ha a devizában kiállított gyűjtőszámlán különböző – szerződés szerinti – teljesítési napokkal történt a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás, akkor ezen devizaértékeket a teljesítés napján érvényes, választott (és jellemzően eltérő) devizaárfolyamok használatával kell forintra átszámítva árbevételként elszámolni, és a követelések között elkülönítetten kimutatni. (A fizetendő áfával itt nem kell foglalkozni, mert az a gyűjtőszámlához kapcsolódik, a gyűjtőszámla szerinti devizaértékre kell felszámítani!) Könyvelése: T 311 – K 91-92, illetve a fizetendő áfa: T 311 – K 467.Ha a vevő a devizában kiállított gyűjtőszámlát devizában kiegyenlíti, a kapott devizát az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a bekerülés (a kiegyenlítés) napjára vonatkozó, választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a deviza-betétszámlára könyvelni a vevőszámlával szemben (T 386 – K 311). Mivel jellemzően a kiegyenlítéskori devizaárfolyam eltér a szerződés szerinti – különböző időpontú – teljesítéskori árfolyamtól, a vevőszámlán (és nem a részletező nyilvántartáson) árfolyam-különbözet […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.