Alvállalkozói díj elszámolási egységes szerződés esetén


Társaságunk 2020. április 10-én elszámolási egységként kezelendő, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 11. pontja szerinti szerződést kötött a megrendelővel, ami alapján 2021. március hónapban a szerződött összeg 30%-át, majd 2021. júliusban 70%-át fogja számlázni. A projektmunkát társaságunk 2020 áprilisában megkezdte, a megbízott alvállalkozóktól folyamatosan fogadunk be számlákat, amelyeket igénybe vett szolgáltatásként, alvállalkozói díjként költségként számolunk el 2020-ban. Az Szt. alapján 2020. 12. 31-én a megrendelővel közösen megállapított teljesítési fok alapján fogunk árbevételt könyvelni az időbeli elhatárolásokkal szemben. Az innovációs járulék alapja megegyezik a helyi iparűzési adó alapjával, ahol az adóalapot csökkentő tételként jelenik meg az alvállalkozói teljesítések értéke. Az 1990. évi C. törvény 52. §-ának 22. pontja alapján az alvállalkozói teljesítések értéke az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítések értéke, amelynek végzése során az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A szerződés alapján 2020-ban a társaságunk nem fog kiállítani számlát, tehát nem lesz számlázott árbevétele, de a hatályos számviteli törvény alapján fog árbevételt könyvelni. 2020-ban, ha nem készül az elszámolási egységes szerződés alapján kimenő számla, érvényesíthető-e ehhez a projekthez kapcsolódóan alvállalkozói díj az innovációs járulék (a helyi iparűzési adó) adóalapjánál csökkentő tételként?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2020. november 26-án (436. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8385

[…] tényt, hogy az aktív időbeli elhatárolással kimutatott árbevétel a megrendelőnél beszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként nem jelenik meg, mivel ezt a kivitelező, a szolgáltató nem számlázta, az árbevételként elszámolt értékesítés költségeit sem mutathatja ki [az következik az Szt. 28. §-a (3a) bekezdésének előírásából].Mit lehet tenni, ha nincs számlázás, de van árbevétel, és van a Htv. 52. §-a 32. pontjának megfelelő alvállalkozói teljesítés? Szerződéses elszámolási egység esetén az alvállalkozói teljesítések értékét az értékesítés elszámolt önköltségeként kell kimutatni, amelynek az ellenértékét pedig - számlázás nélkül - árbevételként kell elszámolni. Ez esetben a kivitelező, a megrendelő által már elfogadott alvállalkozói teljesítések értékét indokolt továbbadott alvállalkozói teljesítések értékeként […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.