Hibás alapanyagból készült és értékesített termék


Ipari termelést folytató társaság rossz minőségű alapanyagot kapott a szállítójától, amit felhasznált, és a késztermékeit értékesítette. A minőségi probléma később vált ismertté, a terméket vissza kellett hívnia. A szállító minden kárát megtérítette, ami ténylegesen felmerült, és amit bizonylattal igazolt. Ezenfelül kártérítésben is megegyeztek (a jó hírnév megsértése miatt). A kártérítést a szállító a termék térítésmentes átadásával teljesíti. Az ügylet 2020. évi, de a nem vagyoni kártérítés teljesítése az ingyenes termékátadással részben csak 2021-ben teljesül. Az a kérdés, hogy a 2020. évi fordulónap és a mérlegkészítés időszakában ingyenesen átadott/számlázott termék értéke, mint egyéb bevétel, a 2020. vagy a 2021. évet illeti? Az egyéb bevétel az Szt. szerint pénzügyileg rendezett. Ez a teljesítés pénzügyileg rendezettnek minősíthető-e a 2020. év tekintetében?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2021. március 11-én (441. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8456

[…] és nem az időbeli elhatárolások csökkentésével. Így a 2020. üzleti év mérlegfordulónapja után a szállító által térítés nélkül átadott termékeket csak 2021-ben lehet az egyéb bevételekkel szemben állományba venni.Itt meg kell jegyezni, a térítés nélkül átvett termék miatt elszámolt egyéb bevétel nem kompenzálja a szállító által okozott kár egyéb ráfordításként elszámolt összegét, mivel azt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, az elhatárolást pedig a térítés nélkül átvett termék ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Így az egyéb bevételként elszámolt összeg a termék ráfordításként elszámolt összegét ellentételezi. Ebből következően, a térítés nélkül átvett termék értékesítésekor elszámolt árbevétel fedezheti csak a kárként elszámolt egyéb ráfordítást. Így a 2020. üzleti évben kárként elszámolt, egyéb ráfordításként kimutatott veszteséget nem ellentételezheti a mérlegfordulónap után térítés nélkül átvett termék legkorábban 2021-ben történő értékesítésekor realizálódó árbevétel, időbeli elhatárolással 2020. évre történő -jogszabályellenes - elszámolása.A feltett kérdésre a választ megadtuk. Úgy tűnik, hogy a kérdező csak ezt tekintette fontosnak. Pedig fontos az is, hogyan kell könyvelni a megelőző gazdasági eseményeket! (Remélhetőleg könyvelték!)A kérdéshez kapcsolódóan milyen megelőző gazdasági események voltak?A terméket vissza kellett hívni. A visszavett terméket közvetlen önköltségen készletre kellett venni (T251 - K 581), majd mint feleslegessé vált terméket - a közvetlen önköltség értékvesztéskénti elszámolásával (T 261 - K 582, T 581 - K 251, T 8661 - K 261) - a készletek közül ki kellett vezetni. A visszavett termék eladási […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.