Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Megszűnés utáni osztalékkifizetés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. október 14. (Számviteli Levelek 453. szám, 8669. kérdés)

Olvasói kérdés A kft. 2021. február 1-jével a Tao-tv. hatálya alól áttér a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá. Ezért a 2021. január 1. és 31. közötti időszakról január 31-i fordulónappal, a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezések szerint számviteli beszámolót készít. A társaság 2020. évi beszámolóját a taggyűlés 2021. május 15-én fogadta el, egyidejűleg 10.000 E Ft osztalékot hagyott jóvá. A jóváhagyott osztalék számviteli elszámolására a 2016. évtől a beszámolót jóváhagyó tulajdonosi döntés alapján és annak időpontjával (2021. május 15-én) kerülhet sor eredménytartalékot csökkentő és kötelezettséget növelő tételként. Ataggyűlés által 2021. május 15-i döntéssel jóváhagyott osztalékot eredménytartalék csökkentéseként és kötelezettség növekedéseként a kivaáttérés miatti 2021. január 1-je és 31-e közötti időszak számviteli nyilvántartásaiban (lényegében a január 31-i fordulónapra készített mérlegben), vagy csak a 2021. május 15-i, illetve az azt követő számviteli nyilvántartásokban kell bemutatni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]javaslatot kell készíteni, amelyet a legfőbb szervnek szintén (egyidejűleg) el kell fogadnia.A vagyonfelosztási javaslatba elkülönítetten kell beállítani-a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló mérlegében kimutatott kötelezettségek (ideértve a lekötött tartalékként kimutatott kötelezettséget is) rendezésére szolgáló eszközöket a különböző kötelezettségekhez rendelten, külön-külön;-a tulajdonosok részére kiadandó eszközöket, tulajdonosonként.A tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján tulajdonosonként:-tagi kölcsön miatt (ki nem fizetett, a végelszámolást megelőzően jóváhagyott osztalék miatt, de a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló jóváhagyásakor már nem lehet osztalékról dönteni);-a jegyzett tőke, a tőketartalék miatt a tulajdoni hányad arányában;-a mérleg szerinti eredménnyel korrigált eredménytartalék miatt a tulajdoni hányad arányában (negatív is lehet).A végelszámolást lezáró számviteli beszámolóhoz társaságiadóalap-korrekció is kapcsolódhat.A vagyon kiadása a végelszámoló feladata. Így a végelszámoló feladata a vagyon kiadásához kapcsolódó számviteli, adózási feladatok elvégzése is.A vagyont (a vagyoni eszközöket) kiadni csak akkor lehet, ha a cégbíróság a társaságot a cégjegyzékből törölte.A végelszámolási kormányrendelet szerint a végelszámoló a vagyoni eszközök kiadása, a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló mérlegében szereplő kötelezettségek rendezése előtt köteles-a könyvviteli nyilvántartásokat megnyitni,-a vagyoni eszközök kiadását, a kötelezettségek rendezését a számviteli törvény előírásai szerint bizonylatolni (számlázni, az átvételt elismertetni),-azt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, majd-a vagyoni eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése után az értékeket már nem tartalmazó könyvviteli nyilvántartásokat lezárni.A jogszabályi előírások megtartása mellett a jogutód nélküli megszűnéskor[…]

Figyelmébe ajánljuk

Van egy bt., amely 850 E Ft tagi kölcsönnel rendelkezik. A bt. évek óta nem működik, az ezt megelőző években megállapított tartozás kifizetése miatt keletkezett ez a kölcsön. A bt. meg akarja szüntetni a vállalkozást végelszámolással. Ha a tag lemond a tagi kölcsönről,...

Tovább a teljes cikkhez

Bármely gazdálkodó esetén szükséges-e kiadási és bevételi pénztárbizonylatot kiállítani a számlák mellé, vagy elegendő maga a számla?

Tovább a teljes cikkhez

A munkaadó (kivaadózás hatálya alatt) a nyolc általánossal nem rendelkező munkavállalóit kötelezi annak megszerzésére. Az általános iskola befejezésének költségeit megtéríti az érintett munkavállalóknak. Felmerült kérdések: A fenti költségtérítés miként adózik,...

Tovább a teljes cikkhez

Jogi személy lesz-e a társasház a 2021. évi XCII. törvény alapján? A jogi személlyé válás miatt változni fognak-e a társasházakra vonatkozó áfaszabályok? Eddig a kizárólag alaptevékenységet (közös költség beszedése) végző társasház nem vált automatikusan...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére