Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ingatlan-bérbeadás közüzemi díjai (áfa)

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. november 25. (Számviteli Levelek 456. szám, 8715. kérdés)

Olvasói kérdés Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes társasház számlázza az egyéni vállalkozónak. Ezt adómentesen vagy áfásan számlázza a bérbevevőjének a vállalkozó? Ha áfásan számlázza, akkor a bérbevevőnek (ha az egyéb feltételek fennállnak) lesz levonási joga e tétel tekintetében?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szolgáltatások ugyanis nem önmagukban, önállóan minősíthetők, hanem a bérbeadáshoz szorosan kapcsolódnak, a bérbeadás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, hiszen amennyiben a bérlő nem veszi bérbe az ingatlant, rá áthárítható közüzemi költség föl sem merül. Ebből következően a közüzemi költségek a bérbeadás adóalapjának részét képezik, azaz nem tekinthetők önálló szolgáltatásnak még akkor sem, ha a szolgáltatás mérése az adott bérleményben elkülönített mérőórával történik. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy szolgáltatásnyújtás esetén az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a szolgáltatás nyújtója hárít át a szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése pedig kihangsúlyozza, hogy ez az eljárás abban az esetben is alkalmazandó, ha a járulékos díj és költség áthárítása különmegállapodáson alapul.Az előzőekben foglaltak az Ön által említett esetben azt jelentik, hogy ha a bérbeadó az ingatlan-bérbeadási tevékenységére az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint adókötelezettséget választott, akkor a bérleti díjat és az ehhez kapcsolódó közüzemi költséget is - amely minden esetben az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költség - adókötelesen számlázza a bérlő felé.Az adólevonásról az Áfa-tv. 120. §-a rendelkezik. Ahivatkozott paragrafus a) pontja alapján az adóalany jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet[…]

Figyelmébe ajánljuk

A társaság 4 db téli gumit vásárolt szereléssel. A számlán a gumi és a szerelés különböző sorokon szerepel. Ez szolgáltatás vagy termékbeszerzés, vagy esetleg a két sort külön könyveljük? Jól gondoljuk, hogy ez esetben az áfa még 50%-ban sem vonható le? A...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunknál jelentős értékű, több éven át húzódó beruházás van folyamatban, amelynek részeként külföldi és belföldi devizás szállítóktól is történik beszerzés. A devizás tételek kedvező árfolyamon történő kiegyenlítése érdekében devizavásárlások és...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk fő tulajdonosa magántulajdonú ingatlanát eddig szívességi használatra engedte át telephely céljára. Most az ingatlan 10 éves bérleti jogát, mint vagyoni értékű jogot - igazságügyi ingatlanszakértő értékelése alapján - kívánja a cégbe megnevezett értékkel...

Tovább a teljes cikkhez

A kft. fő tevékenységi köre 5610.08 éttermi vendéglátás. Cégünk több belvárosi gyorséttermet üzemeltet, melyek mindegyike melegkonyhás engedéllyel rendelkezik; az értékesített ételek helyben készülnek, az üdítők azonban nem. Ülőhelyek tekintetében telephelyeink a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére