Játékjog megszerzéséért fizetett összeg


Ha egy sportoló átigazol egyik egyesületből a másikba, általában átigazolási díjat fizetnek, amivel megszerzik a sportoló játékjogát. Ezt az átigazolási díjat (megszerzett játékjogot) vagyoni értékű jogként kell kimutatni? Ennek az értékcsökkenési leírási kulcsa meg kell, hogy egyezzen a szerződés időtartamával, vagy célszerűbb a játékjogot piaci értéken kimutatni? Ha egy játékos szerződése lejáratával ingyen (átigazolási díj nélkül) kerül egyik csapattól a másikba, milyen értéken kell kimutatni a játékjogát?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. április 27-én (484. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9184

[…] indokolt a szerződésben rögzített időtartamot tekinteni.Ha a játékjog piaci értéke magasabb, mint a megszerzéséért fizetett átigazolási díj nettó értéke, a kettő közötti különbözet az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként kimutatható. Az értékhelyesbítésként kimutatott összeg után terv szerinti értékcsökkenési leírás nem számolható el.A játékjog piaci értéke az immateriális javak között két tételből tevődik össze: egyrészt a játékjog nettó beszerzési értéke, másrészt a játékjoghoz kapcsolódó értékhelyesbítés.Ha egy játékos a szerződése lejáratával átigazolási díj nélkül kerül át egyik egyesülettől a másikhoz, akkor a térítés nélküli átadás számviteli szabályai szerint kell eljárni:- az átadó egyesületnél - ha van kimutatott játékjog az immateriális javak között - a kimutatott játékjog könyv szerinti értékét az egyéb ráfordítások között kell […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.