Jóváhagyott osztalék módosítása


Egy magyar adóalany kft. a 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján osztalékot határozott meg 3 tagjának, a határozat szerint május 2-i kifizetéssel. Időközben a társasági szerződést áprilisban (tehát még az osztalék kifizetése előtt) módosították. Ennek eredményeképpen
- külső személy részére értékesítésre került egy üzletrész;
- a két másik tulajdonos között egy olyan egyezség került be a társasági szerződésbe, hogy az osztalékfizetés arányát eltérítették a tulajdonosi arányoktól.
Hogyan kell a korábban jóváhagyott osztalékot kifizetni?
- Az osztalék jóváhagyásakori tulajdonosi arányok szerint, vagy
- az osztalék kifizetésekor érvényes, megváltozott arányok szerint? Lehetséges-e az osztalékra vonatkozó korábbi tulajdonosi határozatot módosítani?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. május 25-én (486. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9206

[…] választ ad a kérdésben rögzítettekre. Azt a számviteli előírások egyértelműen alátámasztják. Mint ismeretes, az Szt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint az egyszerűsített éves beszámolót, ... valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot ... letétbe (kell) helyezni. Bizonylati fegyelem követelménye pedig az, hogy a megtörtént gazdasági eseményeket könyvelni kell. Az osztalékról való döntés is ilyen, amit az Szt. 42. §-ának (3) bekezdése szerint a rövid lejáratú kötelezettségek között - bruttó összegben - tagonként könyvelni kell az eredménytartalék csökkentésével.A Ptk. indokolása szerint az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályozás célja alapvetően a hitelezővédelem. Ezért a szabályoktól való eltérés nem fogadható el. (A letétbe helyezett adatokat sem lehet a kérdésben leírtak jogcímén megváltoztatni.)A kérdés szerint az üzletrészét értékesítő tag az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalakor még tag volt, az őt a vagyoni hozzájárulása arányában járó (kötelezettségként a számára már előírt) osztalék az üzletrész értékesítése után is megilleti. (Annak azonban nincs akadálya, hogy az üzletrész adásvételi szerződésében az üzletrészt értékesítő tag a még a részére ki nem fizetett osztalékkövetelése elengedéséről rendelkezik. (Ez a kft.-nél a magánszeméllyel szembeni kötelezettség elengedését jelenti, egyéb bevételkénti elszámolással!)A Ptk. hivatkozott előírásának szigorú szabálya (a rövid bekezdésben kétszer is szerepel), […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.