Nyílt végű lízingelt személygépkocsi átadása


A kft. nyílt végű lízingszerződése lejárt. A gépkocsit vevőkijelölés szerint idegen magánszemély veszi meg. A cég könyveiből hogyan kell kivezetni a gépkocsit? A bekerülési érték 10 millió Ft volt, maradványérték 1,5 millió Ft. Számviteli amortizáció 4 évre (48 hónapra) évi 1,7 millió Ft. Az adótörvény szerint 4 év×2,0 millió Ft-ot számoltunk el. Hogyan kell kivezetni a gépkocsit, és a társaságiadó-bevallásba milyen összegek kerülnek az adóalap-növelő és -csökkentő tételekhez?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. május 25-én (486. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9209

[…] terv szerinti értékcsökkenési leírás mértékét, és azt el kellett számolnia a költségek között: T 571 – K 139, 149 [évenként 1,7 millió forint, 4 év alatt 6,8 millió forint]. d) A lízingszerződés szerinti lízingdíj két részből áll: – egyrészt a törlesztőrészletből és annak áfájából, – másrészt az elszámolási időszakra jutó kamat összegéből (amelyet nem terhel áfa). A kérdésben erre vonatkozóan azonban nincs adat, az általunk megadott adatokra csak következtettünk. A lízingbe vevőnek a lízingbe adó számlája alapján könyvelnie kellett: – a törlesztőrészletet a pénzügyi rendezéskor a lízingbe adóval szembeni kötelezettség csökkentésével: T 448 – K 384 (négy év alatt 8,5 millió forinttal, a bekerülési érték maradványértékkel csökkentett összegével); – a törlesztőrészletre jutó áfának az Áfa-tv. 124. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján levonható 50%-át [1147 E Ft-ot]: T 466 – K 4544, a le nem vonható hányadát, 50%-át [1148 E Ft-ot]: T 8671 – K 4544, majd T 4544 – K 348 [2295 E Ft]; – a fizetendő (fizetett) kamatot: T 8731 – K 384. e) A lízingszerződés – bármilyen okból történő – megszüntetésekor a lízingbe adónak az Szt. 73. §-a (2) bekezdésének d) pontjában és az Szt. 50. §-a (6) bekezdésében foglalt előírások szerint kell eljárni. A magánszemély felé történő értékesítéshez a lízingbe adónak a lízingelt gépkocsit vissza kell vennie általában piaci értéken (jellemzően a maradványértéken). A visszavételhez a lízingbe adónak helyesbítő számlát kell kiállítania (nyílt végű pénzügyi lízing esetén áfa nélkül). A lízingbe vevőnél a könyvelés a helyesbítő számla alapján: – a kötelezettség csökkentése a beruházási számlával szemben: T 448 – K 161 [1,5 millió forinttal], majd – csökkenteni kell a tárgyieszköz-számlákon lévő bruttó értékét a beruházási számlával szemben: T 161 – K 132, 142 [1,5 millió forint]. Ha a 448. számlán egyenleg maradna, azt elsősorban pénzügyileg rendezni kell, vagy az adós elengedi, vagy megfizeti. (A lényeg, hogy a 448. számlán a rendezés után nem maradhat egyenleg.) f) Az előbbi könyvelések után a lízingelt gépkocsi korrigált bruttó értéke [10,0–1,5 = 8,5 millió forint] számlára – át kell vezetni a gépkocsinak a visszaadás időpontjáig eltelt időtartamra vonatkozóan elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírásának összegét [6,8 millió forintot]: T 139, 149 – K 132, 142, – az átvezetés után a 132., 142. számlákon egyenleg mutatkozik [8,5–6,8 = 1,7 millió forint], amelyet rendezni kell, – jelen esetben Tartozik egyenleg van, amelyet terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni: […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.