Közkereseti társaság átalakulása


Egy kkt. szeretne átalakulni kft. társasági formára. Milyen lehetősége van erre a legegyszerűbb módon? A szakirodalomban több lehetőség ígérkezik. Kérem, hogy válaszukban jelöljék meg a törvényi hivatkozást is.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. augusztus 31-én (490. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9278

[…] társaság tartozik.Csak akkor határozhatja el a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulását, ha a tagok a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették, illetve vállalták az új társasági formára vonatkozó tőkefeltételek teljesítését.A törvény szabályozza azt, hogy mikor nem alakulhat át a gazdasági társaság, illetve azt, hogy mikor kötelező átalakulni.A Cégtörvény ad arra lehetőséget, hogy az átalakuló társaság az átalakulás időpontját meghatározza. Célszerű élni ezzel a lehetőséggel.A gazdasági társaság (kkt.) legfőbb szerve az átalakulásról - a főszabály szerint - két alkalommal határoz. Először arról, hogy a társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával. Ha igen, akkor ki milyen vagyoni hozzájárulást fog teljesíteni (a kft.-nél követelmény a 3 millió forint összegű jegyzett tőke). Meg kell határozni a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, élnek-e a vagyonátértékelés lehetőségével. Részletes átalakulási tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a vagyonmérleg-tervezeteket és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, a ki-, belépő tagokkal való elszámolást.Az átalakulási terv és mellékletei elfogadásáról a legfőbb szerv a társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz.A tagok úgy is dönthetnek, ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz.Az átalakulásra vonatkozó adatokat a Cégközlönyben két egymást követő lapszámban közzé kell tenni. A közlemény tartalmát az Átalakulási tv. 9. §-a határozza meg, amelynek a legfontosabb eleme a hitelezőknek szóló felhívás.A vagyonmérleg-tervezetek, az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek elkészítésére vonatkozóan az Átalakulási tv. is, a számviteli törvény is tartalmaz elő­írást. Kiemelendő a készítés során a mérlegfordulónapi értékelés feladatainak elvégzése. Kapcsolódóan rögzítendő az is, ha az átalakuló társaság él a vagyonértékelés lehetőségével, hogy a társaság legfőbb szerve rögzítse a vagyonátértékelés szempontjait.A vagyonmérleget (a tervezettet is, a véglegest is), a vagyonleltárt (a tervezettet is, a véglegest is) háromoszlopos formában kell az Szt. szerint elkészíteni.Az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.