Áfateljesítés dátumának meghatározása


Az alábbi ügyletek áfateljesítési dátumának meghatározásában kérem az iránymutatást:
A) Az eredeti számlát módosító számlák időszakonkénti elszámolás esetében: A felek az Áfa-tv. 58. § (1) bekezdése értelmében időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg (munkagépek bérleti díja). Hogyan kell helyesen eljárni, az áfateljesítés dátumát meghatározni az alábbi esetekben?
1. Az eredeti számla érvénytelenítése esetén.
2. Az eredeti számla pozitív irányú módosítása esetén.
3. Az eredeti számla negatív irányú módosítása esetén.
B) Kapott előleg (egyenes áfás; fordított adózás hatálya alá tartozó ügylet esetében) módosítása esetében: Hogyan kell helyesen meghatározni a módosító (jóváíró [1. eset]/érvénytelenítő [2. eset]) előlegszámla áfateljesítési dátumát, amennyiben a szolgáltatásnyújtás esetén a szerződés módosulása (1. eset)/megszűnése (2. eset) miatt részben (1. eset) vagy egészében visszatérítendő (2. eset) a kapott előleg összege?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. szeptember 14-én (491. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9295

[…] szereplő időponttal.A) Az Áfa-tv. 58. § (1) és (1a) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyletekhez kapcsolódó, az adó alapját és a fizetendő adó összegét érintő módosítások tekintetében arra kell figyelemmel lenni, hogy a korrekcióhoz kapcsolódik-e további fizetési kötelezettség, és ehhez új fizetési határidő. Ez a pozitív irányú módosítás esetén fordulhat elő, amikor az adó alapja és/vagy a fizetendő adó nő. Ebben az esetben arra kell figyelemmel lenni, hogy miben állapodnak meg a felek. Ha úgy döntenek, hogy a módosítás következtében pótlólag fizetendő összeget külön rendezik (és nem például egy következő időszak ellenértékét növelik meg ezzel az összeggel), és erre külön fizetési esedékességet határoznak meg, úgy ehhez kapcsolódóan kell vizsgálni, hogy az Áfa-tv. 58. §-ának mely bekezdése alapján határozandó meg a teljesítés időpontja. Így az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség az új számla kibocsátásakor, az időszak végén vagy a fizetés esedékességekor keletkezik, vagy az időszak utolsó napjától számított 60. napon. Mivel az utólag fizetendő ellenértékhez ebben az esetben új fizetési esedékesség tartozik, arról új, az Áfa-tv. 159. §-a szerinti számlát kell kibocsátani (vagyis nem az Áfa-tv. 170. §-a szerinti adattartalmú számlával egy tekintet alá eső okiratot). Például, abban az esetben, ha a felek megállapodása alapján a fizetési határidő és az új bizonylat kibocsátása is megelőzi az időszak végét, úgy a módosítás miatti új teljesítési időpont az új számla kibocsátásához igazodik. Amennyiben pedig az új fizetési esedékességi időpont az időszak végétől számított 60. napon belülre vagy a 60. napra esik, akkor az új teljesítési időpont a fizetési határidő napja lesz. Negatív irányú módosítás, érvénytelenítés esetén az adóalap utólagos csökkentéséhez a számla módosítása, érvénytelenítése […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.