Csatornadíj könyvelése


Hogyan kell 2023-2024. évben szabályosan könyvelni a vízdíjszámlán szereplő csatornadíjat, szennyvízelvezetési díjat? Nem tekinthető-e a vízdíj felmerüléséhez szorosan kapcsolódó költségnek a szennyvízelvezetési díj? A szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásról, annak díjazásáról a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról rendelkezik. Eddigi eljárás szerint a vízdíj anyagköltségként, a szennyvízelvezetési díj egyéb igénybe vett szolgáltatásként került elszámolásra. Amennyiben továbbra is az eddigi elszámolást indokolt alkalmazni, elvárható-e a bérbeadótól, hogy külön tételben számlázza tovább részünkre a vízdíjszámla tartalmaként meghatározott vízdíjakat és szennyvízelvezetési díjakat?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. február 22-én (500. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9452

[…] szolgáltatások költségei között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy a szennyvízelvezetési díjat a felhasznált víz mennyisége arányában számítják fel. Ezen elszámolás jogossága egyrészt indokolható az Szt. 47. §-ában foglaltakkal (a szennyvíz elvezetése nem kapcsolódik a víz beszerzéséhez), másrészt azzal, hogy meghatározott esetekben (mellékmérőn mért, kertlocsolásra használt víz esetében) a felhasznált víz után vízdíjat kell, de szennyvízkezelési díjat nem kell fizetni.Akkor […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.