Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tárgyi eszközök visszaadása


A zrt. vagyonkezelésbe vett több önkormányzat megbízásából a gesztorönkormányzattól tárgyi eszközöket, amelyet a zrt. könyveiben szerepeltet, és évenként a számviteli törvénynek megfelelően amortizációt számol el a költségek terhére (az összeg jelentősen eltér a Tao-tv. szerinti amortizáció összegétől, jelentősen nagyobb használatiidő-megállapítás történt]. Az amortizáció összegének megfelelő összegű pótlási alapot képez, amelyet elkülönített bankszámlán kezel, és végzi a szükséges felújításokat, pótlásokat az eszközökön. Jelenleg is van képzett, de fel nem használt összeg. A működéssel kapcsolatosan jelentős vevői kintlévőség szerepel a könyvekben. Az eszközök forrását képezi az átadáskori bruttó értéknek megfelelő összegű hosszú lejáratú kötelezettség. Döntés-előkészítés van folyamatban az eszközök visszaadása tárgyában a tulajdonos önkormányzatok számára. Az átadáshoz kapcsolódóan vagyonértékelés van folyamatban a tulajdonos önkormányzat részéről. Könyvelendő, hogy az egyes vagyonelemek visszaadása hogyan vezethető ki a könyvekből? Az Szt. és a Tao-tv. szerinti nettó érték különbözete társaságiadó-alapot módosító tétel? A vevőállomány kivezetése szintén adóalapot növelő tétel? Hogyan szüntethető meg a hosszú lejáratú kötelezettség összege? Amennyiben egyéb bevétel, a társaságiadó-alapot befolyásolja? Az eszközök és kötelezettségek megszüntetése után egyenleg nem maradhat a tranzakciók során?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. május 9-én (505. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9543

[…] értékcsökkenésként kell a kivezetéskor elszámolni.Az önkormányzat a tárgyi eszközöket csak azután értékelheti, ha már a vagyonkezelésből visszavette, és az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások a vagyonértékelésre lehetőséget adnak (például újbóli vagyonkezelésbe adás előtt).Az általános előírások kivonatos ismertetése után nézzük, hogyan kellett, illetve kell könyvelni a kérdés szerinti zrt.-nél:– tárgyi eszközök kezelésbe vétele: T 11-14 – K 4491, a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken, ez lesz a bruttó érték;– a zrt. által alkalmazott leírási kulcsokkal elszámolt amortizáció: T 571 – K 117, 127, 137, 147;– a vagyonkezelési szerződés szerinti leírási kulcsokkal elszámolt amortizáció: T 4491 – K 4492 (a 4492. számla tartalmazza a visszapótlási kötelezettséget);– a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök pótlása, felújítása esetén:= a bekerülési érték könyvelése: T 161, 162 – K 455,= rendeltetésszerű használatbavételkor először átadása (eladása) az önkormányzatnak: T 311 – K 961, 467, piaci (legalább könyv szerinti) értéken, a könyv szerinti érték kivezetése: T 861 – K 161, 162, majd az értékesítés eredményének megállapítása: T 961 – K 861, mivel a visszapótlás terhére történt a pótlás, a felújítás a visszapótlási kötelezettség csökkentése a követelés összegével: T 4491 – K 311;= pótlásként, felújításként elszámolt eszközértékek vagyonkezelés szerződés szerinti értékének állományba vétele: T 11-14 – K 4491;(az állományba vételt követően ez után is amortizációt kell elszámolni, az adott esetben kétféle módon)– a tárgyi eszközök vagyonkezelésből történő visszaadásakor, az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján:= a bruttó érték kivezetése: T 4491 – K 11-14;= a vagyonkezelési szerződés szerint elszámolható amortizációnak megfelelő összegben kimutatott érték kivezetése: T 117, 127, 137, 147 – K 4492;= a zrt. által elszámolt és a vagyonkezelési szerződés szerint elszámolható amortizáció különbözetének kivezetése terven felüli értékcsökkenésként: T 8664 – K 117, 127, 137, 147 (adóalapot […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.