Célmegjelölés nélkül lehívott hitel kamatának elszámolása


Az újonnan alakult társaság jelenleg beruházást folytat annak érdekében, hogy létrehozza azt a nagy értékű létesítményt, amivel a gazdasági tevékenységét folytatni fogja. A társaság jegyzett tőkéje a törvényben előírt legalacsonyabb összeg. Így saját forrással minimálisan rendelkezik. A beruházást anyavállalati hitelből valósítja meg teljes mértékben a társaság, amelyre rendelkezésre áll egy keretszerződés. A keretszerződés alapján a társaság a szükséges hitelösszeget egy írásbeli igénylő dokumentum alapján tudja lehívni. A keretszerződés és a lehívó dokumentum nem határozza meg a lehívott hitel célját. A lehívott hitel bármilyen tétel finanszírozására fordítható, így általános hitelnek tekinthető. Az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat a bekerülési érték részét képezi. Egyes szakmai vélemények szerint csak olyan hitel kamata aktiválható, amelyet konkrétan nevesítve a beruházás finanszírozására vettek fel. Esetünkben egyértelműen megállapítható, hogy a beruházást az anyavállalati hitelből finanszírozták. Véleményünk szerint ebben az esetben indokolt az üzembe helyezésig felmerült kamatnak egy meghatározott arányszámmal történő aktiválása? Amennyiben igen, milyen elfogadható módszerekkel kalkulálható ki az aktiválandó kamat mértéke?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. június 13-án (507. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9582

[…] beszerezhetnek olyan eszközöket is, amelyeket már a beszerzést követően rendeltetésszerűen használatba vesznek, aktiválnak, de az ezek beszerzéséhez igénybe vett kölcsönt még nem fizették vissza, tehát a felmerülő kamatot nem lehet az eszköz bekerülési értékében számításba venni, ezért az az eredményt terheli.A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapvető követelménye, hogy minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani. A kamatnak az eszköz bekerülési értékében történő számításbavétele is egy gazdasági esemény, amelyet dokumentálni kell. Megfelelő dokumentum lehet – többek között – a– felvett kölcsön kölcsönfelvételenkénti elkülönítése az esetenkénti kölcsönszerződés és bankbizonylat alapján;– felvett kölcsön pénzeszközeinek eszközönkénti (esetenkénti) felhasználása (a szállítónak, a szolgáltatónak fizetett összegek eszközönként);– kamatszámítási időszakonként (negyedévenként, de legalább az év végével) a kamat megállapítása az előbbiek szerinti eszközönként, és könyvelése bekerülési értékként (ha a beruházás keretében több eszköz beszerzése volt, akkor az egyes eszközök addigi bekerülési értéke arányában megosztva), az eszközhöz közvetlenül nem rendelhető kamatot az eredmény terhére a pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni.A különböző időben felvett kölcsönök esetében természetesen külön-külön kell az eszközönkénti kamatot megállapítani és felosztani akkor is, ha a kamat mértéke nem változik közben, illetve a beruházás keretében csak egyetlenegy eszköz kerül beszerzésre, és függetlenül attól, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.