Adómegállapításhoz való jog elévülésének értelmezése

Kérdés: Az adott cég a 2012. adóévben az áfabevallásnál havi bevallónak minősült. Az adózó a 2012. 07. havi bevallásánál nem élt önellenőrzési lehetőségével (vagy nem tett eleget önellenőrzési kötelezettségének). Az adómegállapítási jog a bevallás beadási határidejének napját tartalmazó év utolsó napjától számított öt év. Ebben az esetben mely napra kell vagy kellett volna könyvelni (így melyik évet érinti) a bevallással nem rendezett adó? Befolyásolja-e az áfa elévülését az, hogy társasági adó szempontjából ezen időszak (2012. adóév) még nem évült el?
Részlet a válaszából: […] ...való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.
Kapcsolódó címke:

Kapcsolt vállalkozás bejelentése

Kérdés: A kapcsolt vállalkozással érintett személyek nevét és adóazonosító számát be kell jelenteni az adóhatóságnak az Art. 15. §-ának (4) bekezdése szerint. E szerint az alapítók adatait egyszer be kell jelenteni egy adatbejelentőn, és újra be kell jelenteni, mint kapcsolt vállalkozást?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az alapítók ugyanis nem minden esetben minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, csak ha többségi irányítást jelentő befolyással rendelkeznek. Ennek megállapításához – magánszemélyek esetében – a közeli hozzátartozók szavazati jogát együtt kell figyelembe venni. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.