Becsléssel megállapított árbevétel következményei

Kérdés: A kft.-nél az adóhatóság a 2019. évi áfaellenőrzés során olyan árbevételi számlákat talált, amelyek nem kerültek könyvelésre. Ezen túlmenően becslés alapján is áfahiányt állapított meg. Akft. 2021-ben kapta meg a jogerős határozatot. Ez esetben mi legyen a társasági adó alapja az önellenőrzés során? Elegendő csak a feltárt árbevételi számlákat figyelembe venni? A becsült árbevételtől el lehet tekinteni? A társasági adó alapjához a készletet is kivezethetjük? A hiba jelentős. A 2019. évi helyesbített egyszerűsített éves beszámolót közzé kell tenni?
Részlet a válaszából: […] ...a társasági adó alapja. Nyilvánvaló, ha a "megtalált" számlákhoz kapcsolódóan a 2019. évi mérlegben tételesen kimutatható anyag- vagy árukészlet nem lehet, mert ha van, akkor biztos, hogy nem volt teljesítés. Ha a korábbiakban említett okok miatt árbevételt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Adásvételi szerződés esetében részteljesítés

Kérdés: Egy építőipari fő tevékenységgel rendelkező kft. lakóingatlanok építéséhez telket vásárolt a saját nevében. Egy telken kettő lakás épül saját generálkivitelezésben. Adásvételi szerződést kötött az egyik lakásra egy magánszeméllyel, aki vételárelőleget fizetett a társaságnak. Az előleg összegéről a cég számlát állított ki 5%-os áfa alkalmazásával. Az adásvételi szerződés tartalmazza, hogy egy-egy munkafázis befejezésével részszámlát állít ki a társaság a vevő részére. Banki kölcsönt vett fel a vevő, és a bank kikötése, hogy akkor fizet a vevőnek, ha a számla értéke 5%-os áfatartalommal bír (mint tudjuk, a telek értékesítése 27%-os áfakulccsal adózik!). A telek és az építési anyagok beruházásként szerepelnek a könyvelésben, a vevő felé kiszámlázott összegek pedig az értékesítés bevételeként. Mikor lehet a beruházást aktiválni, majd kivezetni az eszközök közül? Vagy eleve rossz a könyvelés, mert árukészletet kellett volna könyvelni? Erre a számomra bonyolult kérdésre szeretnék választ kapni.
Részlet a válaszából: […] Nem bonyolult a kérdés, ha a Ptk. és a számviteli törvény előírásai szerint járnak el.Az adásvételi szerződés általános szabályait a Ptk. hatodik könyvének XXXII. Fejezete tartalmazza. A 6:215. § (1) bekezdése alapján adásvételi szerződés alapján az eladó dolog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Árukészlet átadása nyilvántartás hiányában

Kérdés: Sportáruházi nagykereskedelemmel foglalkozó kft., amely nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, októberben egy közhasznú szervezetnek adományoz 5 millió forint értékű árukészletet, amit már több mint 5 éve szerzett be, és nem tudott - előreláthatólag nem is tudna - értékesíteni. A közhasznú szervezet kiállította az igazolást az adományról. Jól tudjuk-e, hogy ez esetben nincs áfafizetési kötelezettség a kft.-nél, és a társasági adó alapja csökkenthető az igazoláson szereplő adomány 20%-ának megfelelő összeggel? Szükséges-e könyvelni az adományozást? Ha igen, mi a megfelelő kontírozása?
Részlet a válaszából: […] ...(T 261 - K 814). Ha a szóban forgó eszközöket már több mint öt éve szerezték be, akkor feltételezhetően a még nem értékesített árukészleteknél a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan értékvesztést számoltak el (kellett volna elszámolni), amelynek összegével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Tönkrement áru bizonylatolása

Kérdés: A 2011 óta nem működő bt. végelszámolással szeretne megszűnni. Faáru-kereskedéssel foglalkoztak. Leázás, csőrepedés miatt az áru tönkrement, nem értékesíthető. A bt. tagjai külföldre mentek, a nagymama lett az ügyvezető, aki után fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A készletekről nincs fellelhető leltár. Jól működő cég volt, eredménytartalékkal rendelkezik. Mit lehetne kezdeni a készlettel?
Részlet a válaszából: […] ...rögzített áruk hulladékkénti "hasznosításáról" is.Amennyiben a jegyzőkönyv szerinti érték eltér a könyvelésben kimutatott árukészlet értékétől, a különbözetet leltárhiányként, illetve leltártöbbletként kell kezelni és elszámolni. Ez esetben azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.

Helyreállítási költségek tűzkár esetén

Kérdés: Az üzemi ingatlan leégett. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz? Előfordulhat felújítás is, mivel a helyreállítási költség meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 50 százalékát? A biztosító egy mai helyreállítást térít, nem a nyilvántartási értéket. Lehet-e időbeli elhatárolás a felújításra eső résszel? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] ...nélküli - összeget közvetlenül kell az egyéb ráfordítások között könyvelni (T 8631, 466 - K 454).Ha a tűzkár során anyag- és árukészlet, illetve saját előállítású termék semmisült meg, azok bekerülési értékét, illetve közvetlen önköltségét az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Különbözeti áfa könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a különbözeti áfát? A beszerzés előzetesen felszámított áfája levonható?
Részlet a válaszából: […] ...áfáról).Az Áfa-tv. előírásai alapján a viszonteladó könyveiben ki kell mutatni az Áfa-tv. szerinti beszerzési árat (a beszerzéskor árukészletként, az értékesítéskor az eladott áruk beszerzési értékeként), de ki kell mutatni az eladáskor az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Elszámolt értékvesztés kivezetése

Kérdés: Ruházati tevékenységgel foglalkozó nagykereskedelmi cég 2017. évben az árukészletre értékvesztést számolt el (T 86 - K 269). Azokat az árukat, amelyekre az értékvesztést elszámoltuk, 2018-ban csökkentett áron eladtuk. A 2018. évi mérlegkészítés időszakában a 2017. évi értékvesztés megszüntetését hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...kimutatni.Az értékvesztés elszámolása történhet úgy, hogy a társaság az adott áru bekerülési értékét közvetlenül csökkenti. Ha az árukészletet a 261. számlán mutatja ki, akkor az értékvesztés elszámolásának könyvelése: T 8661 - K 261. Ez esetben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Árukészlet selejtezése a tevékenység részbeni megszüntetésekor

Kérdés: A cég kereskedelmi tevékenységét a vevői igényekhez igazítja. Ennek során az érintett árukészletet részben értékesíti, az elfekvő készletelemeket pedig selejtezi. Ez utóbbi készletnél nem valószínű, hogy lesz értékesíthető hulladék. Elfogadható-e, hogy selejtezésnél hulladék nem képződik? A selejtezés társaságiadó-alapot módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...az állományból (a készletből) történő kivezetésnek tekintjük a selejtezést.Az Szt. 56. §-ának (2) bekezdése alapján a vásárolt árukészlet bekerülési, illetve könyv szerinti értékét csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Árverés adózási és számviteli feladatai

Kérdés: 2018. szeptember végén végrehajtás keretében lefoglaltak személygépkocsit, árukészletet adótartozás miatt. Decemberben netes árverésen elkezdték az árukészlet értékesítését, ami 2019-re áthúzódva folytatódik. Az elárverezett árukészletről tételes jegyzőkönyvet küldenek, amiből kiderül, hogy a vevő cég vagy magánszemély. Milyen adózási kötelezettségei vannak a cégnek? Illetve mit kell könyvelni a végrehajtással és az árveréssel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...NAV által lefoglalt személygépkocsi, árukészlet árverés útján történő értékesítésének esetében, ha az értékesítés december 31-ig nem történt meg, számviteli feladat a lefoglalt eszközök várható piaci értékének meghatározása, annak összevetése a könyv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Készletdifferenciák könyvelése

Kérdés: Készletdifferenciák könyvelése árrésmódosítás (csökkenés) könyvelési hiba miatt.
Részlet a válaszából: […] ...T 228 - K 211.A kiskereskedelemben jellemző az eladási áron történő nyilvántartás, amikor a társaság év közben csak értékben vezeti az árukészlet változását. Az eladási árat a vállalkozó állapítja meg. A vállalkozó dönti el, hogy az eladási ár magában foglalja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.
1
2
3
6