Árukészlet átadása nyilvántartás hiányában

Kérdés: Sportáruházi nagykereskedelemmel foglalkozó kft., amely nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, októberben egy közhasznú szervezetnek adományoz 5 millió forint értékű árukészletet, amit már több mint 5 éve szerzett be, és nem tudott - előreláthatólag nem is tudna - értékesíteni. A közhasznú szervezet kiállította az igazolást az adományról. Jól tudjuk-e, hogy ez esetben nincs áfafizetési kötelezettség a kft.-nél, és a társasági adó alapja csökkenthető az igazoláson szereplő adomány 20%-ának megfelelő összeggel? Szükséges-e könyvelni az adományozást? Ha igen, mi a megfelelő kontírozása?
Részlet a válaszából: […] ...(T 261 - K 814). Ha a szóban forgó eszközöket már több mint öt éve szerezték be, akkor feltételezhetően a még nem értékesített árukészleteknél a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan értékvesztést számoltak el (kellett volna elszámolni), amelynek összegével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Árukészlet selejtezése a tevékenység részbeni megszüntetésekor

Kérdés: A cég kereskedelmi tevékenységét a vevői igényekhez igazítja. Ennek során az érintett árukészletet részben értékesíti, az elfekvő készletelemeket pedig selejtezi. Ez utóbbi készletnél nem valószínű, hogy lesz értékesíthető hulladék. Elfogadható-e, hogy selejtezésnél hulladék nem képződik? A selejtezés társaságiadó-alapot módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...az állományból (a készletből) történő kivezetésnek tekintjük a selejtezést.Az Szt. 56. §-ának (2) bekezdése alapján a vásárolt árukészlet bekerülési, illetve könyv szerinti értékét csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Árukészlet mennyiségi nyilvántartással, elábé

Kérdés: A társaság az árukészletéről mennyiségi nyilvántartást vezet, a beszerzett áruk értékét a 814-re könyveli (T 814 - K 454, legyen ez 1000 egység). Év végén leltár alapján készletre veszi az árukészletet az utolsó beszerzési áron (T 261 - K 814, legyen ez 100 egység), majd értékvesztést számol el (T 86 - K 269, legyen ez 20 egység). Így az iparűzési adónál érvényesíthető eladott áruk beszerzési értéke 900 egység. Helyes ez így? Vagy már eleve az értékvesztéssel csökkentett áron (100-20 = 80 egység) kellett volna készletre venni, és akkor az elábé 920 egység? A következő évben hogyan kell eljárni? Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét és értékvesztését is kivezetjük a 814-re (T 814 - K 261, 100 egység és T 269 - K 814, 20 egység), így az elábé értéke 80 egység lesz! Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét kivezetjük (T 814 - K 261, 100 egység), az értékvesztést visszaírjuk (T 269 - K 96, 20 egység), így az elábé értéke 100 egység lesz? Melyik megoldás a jó?
Részlet a válaszából: […] ...nem lesz eladható. Így először a leltár alapján készletre kell venni a tényleges bekerülési értéken (beszerzési áron) a meglévő árukészletet: T 261 - K 814, legyen ez 100 egység. A készletre vett árut kell minősíteni, meg kell állapítani, hogy kell-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.

Árukészlet éven belüli átminősítése

Kérdés: Az árukészletet év elején átminősítjük tárgyi eszközzé, majd az év utolsó negyedévében értékesítjük, ezért vissza kell minősítenünk készletté. Mi a teendőnk az addig elszámolt értékcsökkenéssel? A visszaminősítés a tárgyi eszköz nettó értékén történik?
Részlet a válaszából: […] ...válasz attól függ, hogy az árukészlet átsorolása a tárgyi eszközök közé jogszerű volt-e vagy sem. Ha az eszközt a beszerzéskor jogszerűen sorolták az áruk közé, mert azt értékesítés céljából szerezték be, de később - a tárgyév elején - az eszköz használata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Árukészlet az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Hogyan befolyásolja az év végi árukészlet az egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó eredményét? Év közben a vásárolt áru teljes összegben csökkenti az adóalapot, vagy itt is van adóalap-módosító tétel? Hogyan kell pontosan megállapítani az egyéni vállalkozó adóalapját?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a vállalkozói költségek költségelszámolásáról a 11. számú mellékletben rendelkezik. Az I. Jellemzően előforduló költségek 1. pont szerint az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el az évközi árubeszerzésre fordított kiadást, tehát az árubeszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.