Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott árukészlet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árukészlet átadása nyilvántartás hiányában

Kérdés: Sportáruházi nagykereskedelemmel foglalkozó kft., amely nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, októberben egy közhasznú szervezetnek adományoz 5 millió forint értékű árukészletet, amit már több mint 5 éve szerzett be, és nem tudott - előreláthatólag nem is tudna - értékesíteni. A közhasznú szervezet kiállította az igazolást az adományról. Jól tudjuk-e, hogy ez esetben nincs áfafizetési kötelezettség a kft.-nél, és a társasági adó alapja csökkenthető az igazoláson szereplő adomány 20%-ának megfelelő összeggel? Szükséges-e könyvelni az adományozást? Ha igen, mi a megfelelő kontírozása?
Részlet a válaszból: […]előzetesen felszámított áfát levonásba helyezték (T 466 - K 454). Először ennek a gazdasági eseménynek a könyvelését kell helyesbíteni készletre vétellel (T 261 - K 814). Ha a szóban forgó eszközöket már több mint öt éve szerezték be, akkor feltételezhetően a még nem értékesített árukészleteknél a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan értékvesztést számoltak el (kellett volna elszámolni), amelynek összegével a készletre vételi értéket már a korábbi években csökkenteni kellett volna (T8661 - K 814). Ha nem tették meg eddig, tegyék meg - önellenőrzés keretében - most, ha az adományozásra kerülő eszközök piaci értéke kevesebb, mint a beszerzési értékük volt. (Ha helytelen összeggel csökkentik az adóalapot, jogalap nélkül jutnak adóelőnyhöz.)Az előző bekezdés szerint készletre vett értéket - az adomány átvevőjének átvételi elismerése mellett - egyéb ráfordításként kell elszámolni (T 8647 - K 261).Az Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint: nem minősül ellenérték fejében átadott termékértékesítésnek a közcélú adomány, azaz nem kell az áfát felszámítani. A közcélú adomány értelmező rendelkezését az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja tartalmazza. Az itt felsorolt feltételek mindegyikének teljesülnie kell, azok teljesülését indokolt az adomány átvételi dokumentációjában igazolni.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja alapján az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8403
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Árukészlet selejtezése a tevékenység részbeni megszüntetésekor

Kérdés: A cég kereskedelmi tevékenységét a vevői igényekhez igazítja. Ennek során az érintett árukészletet részben értékesíti, az elfekvő készletelemeket pedig selejtezi. Ez utóbbi készletnél nem valószínű, hogy lesz értékesíthető hulladék. Elfogadható-e, hogy selejtezésnél hulladék nem képződik? A selejtezés társaságiadó-alapot módosító tétel?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésének nem felel meg, ha értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. Ilyennek tekintendők az elfekvő készletelemek is. A készletek értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet használhatóságának, értékesíthetőségének megfelelő piaci értéken (legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. A készletérték csökkenését ez esetben értékvesztésként kell az egyéb ráfordítások között elszámolni.A hivatkozott törvényi előírásból az is következik, ha az árukészlet egyes elemeinek a piaci értéke nulla, mert nincs hulladékértéke, nincs haszonanyagértéke, akkor az értékvesztés összege a bekerülési, a könyv szerinti értékkel is azonos összegű lehet, és nulla értéken fog szerepelni a leltárban, a könyvviteli nyilvántartásokban és a mérlegben.Ha a feleslegessé vált, elfekvő készletet az előbbiek szerinti értékvesztés elszámolása után fizikailag is megsemmisítik, akkor a készletek közül (az állományból) ki kell vezetni, a könyv szerinti értéket pedig az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ha nem semmisítik meg, hanem térítés nélkül más gazdálkodó szervezetnek átadják, akkor az állományból történő kivezetéskor a könyv szerinti értéket szintén az egyéb ráfordítások között kell kimutatni az áfa felszámításával. Az így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7930
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Árukészlet mennyiségi nyilvántartással, elábé

Kérdés: A társaság az árukészletéről mennyiségi nyilvántartást vezet, a beszerzett áruk értékét a 814-re könyveli (T 814 - K 454, legyen ez 1000 egység). Év végén leltár alapján készletre veszi az árukészletet az utolsó beszerzési áron (T 261 - K 814, legyen ez 100 egység), majd értékvesztést számol el (T 86 - K 269, legyen ez 20 egység). Így az iparűzési adónál érvényesíthető eladott áruk beszerzési értéke 900 egység. Helyes ez így? Vagy már eleve az értékvesztéssel csökkentett áron (100-20 = 80 egység) kellett volna készletre venni, és akkor az elábé 920 egység? A következő évben hogyan kell eljárni? Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét és értékvesztését is kivezetjük a 814-re (T 814 - K 261, 100 egység és T 269 - K 814, 20 egység), így az elábé értéke 80 egység lesz! Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét kivezetjük (T 814 - K 261, 100 egység), az értékvesztést visszaírjuk (T 269 - K 96, 20 egység), így az elábé értéke 100 egység lesz? Melyik megoldás a jó?
Részlet a válaszból: […]állapítani, hogy kell-e értékvesztést elszámolni. Ha kell, akkor az árukészlet könyv szerinti értékét csökkentő tételként kell elszámolni: T 86 - K 269, 20 egység. Így a kérdés adatainak figyelembevétele mellett a társaság helyi iparűzési adójának alapját az eladott áruk beszerzési értéke, 900 egység (és nem 920 egység) csökkenti.Az árukészleteknél értékvesztést elszámolni, illetve értékvesztést visszaírni csak a mérlegfordulónapi értékelés keretében, a mérlegfordulónapon meglévő készletnél lehet. Az értékvesztéssel csökkentett árukészlet értékesítésekor, illetve értékesítését követően a korábban elszámolt értékvesztést visszaírni nem lehet. Így a következő évi értékesítés második lehetősége törvényellenes.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7318
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Árukészlet éven belüli átminősítése

Kérdés: Az árukészletet év elején átminősítjük tárgyi eszközzé, majd az év utolsó negyedévében értékesítjük, ezért vissza kell minősítenünk készletté. Mi a teendőnk az addig elszámolt értékcsökkenéssel? A visszaminősítés a tárgyi eszköz nettó értékén történik?
Részlet a válaszból: […]eszközként használatba vették, üzembe helyezték, használják, használták az értékesítésig. Ebben az esetben azt tárgyi eszközként kell értékesíteni, az áfa felszámításával az ellenértéket számlázni, az áfa nélküli ellenértéket egyéb bevételként, a könyv szerinti nettó értéket pedig egyéb ráfordításként elszámolni. Nincsen olyan elő­írás, hogy a tárgyi eszközt értékesítés előtt vissza kell minősíteni az áruk közé! A költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást pedig nem szabad módosítani.Ha a tárgyi eszközök közé átsorolt árukészlet rendeltetése, használata nem változott, azt ténylegesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Árukészlet az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Hogyan befolyásolja az év végi árukészlet az egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó eredményét? Év közben a vásárolt áru teljes összegben csökkenti az adóalapot, vagy itt is van adóalap-módosító tétel? Hogyan kell pontosan megállapítani az egyéni vállalkozó adóalapját?
Részlet a válaszból: […]költségként számolhatja el az évközi árubeszerzésre fordított kiadást, tehát az árubeszerzése teljes mértékben csökkenti az adóalapot. Ugyanakkor az egyéni vállalkozónak minden év december 31-én leltárt kell készítenie a meglévő árukról, kereskedelmi készletekről az Szja-tv. 5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások 13. pontjában foglaltak alapján. Csak az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5816
Kapcsolódó tárgyszavak: ,