Közüzemi számlák díjfizetője, számla nélkül

Kérdés: Cégünk a bérelt székhelyén a közüzemi számlák díjfizetője lett, tehát átírásra kerültek a közművek a cég nevére, de a számlát úgy kapjuk, hogy a vevőnévnél nem mi szerepelünk. Tehát se levonható áfát, se jogos költséget nem tudunk könyvelni ezekből a számlákból. Egyáltalán ezeket a számlákat kell nekünk könyvelni? Csak díjfizetőként szerepelünk, vagy ez alapján kellene a tulajdonosnak a bérleti díjat együtt számláznia felénk a közüzemi költségekkel, és ott, abban a számlában már jogosan szereplő áfát levonni, illetve költségre könyvelni? Mivel elég sok a rezsi, a cég semmiképpen nem szeretne elesni sem az áfától, sem a költségérvényesítéstől. Ezért ehhez kérek egy használható megoldást.
Részlet a válaszából: […] ...is!) Feltételezhetően valamit a közüzemi cégnél elírtak!Az előbbiek figyelembevétele mellett jó megoldás a kérdésben leírt is (átmenetileg), ha a bérbeadó a közüzemi díjat a bérleti díjjal (de külön tételben) továbbszámlázza a bérlő felé. A számlán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségek megtérítése

Kérdés: Egyszemélyes gazdasági társaság tagja, aki egyedüli ügyvezetője a cégnek, rendszeresen saját személygépkocsiját használja az ügyvezetői tevékenysége ellátása érdekében. Minden hónapban elkészíti a kiküldetési rendelvény nyomtatványt, amely megfelel a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ezzel a kiküldetési rendelvénnyel adómentesen elszámolható-e havi rendszerességgel költségtérítés?
Részlet a válaszából: […] ...bizonylat is. A papíralapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával őrzi meg. [Szja-tv. 3. § 84. pont.]2. Útnyilvántartással történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Euróátvezetés egyik bank számlájáról a másik bank számlájára

Kérdés: Ügyfelünk nagyobb devizaösszeget utal át egyik eurószámlájáról a másik banknál vezetett eurószámlájára. Jól gondoljuk, hogy ezen a tranzakción árfolyam-különbözet fog keletkezni? A kimenő összeg a választás szerinti átlagárfolyamon, a bejövő összeg pedig választott bank adott napi középárfolyama szerint kerül forintosításra. Nem választotta az MNB-árfolyamot.
Részlet a válaszából: […] ...amilyen árfolyamon az egyik bank eurószámlájáról kivezetik. Az átvezetés költségeit pedig mint bankköltséget kell elszámolni.Ha a gondolatmenetük helyes lenne, akkor egyik számláról a másik számlára történő átvezetéssel a devizát fel-, illetve leértékelhetnénk,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Devizás bankszámla könyvelése

Kérdés: Milyen árfolyamon kell könyvelni az olyan gazdasági eseményt, amikor a devizabank pozitív egyenlegből negatív egyenlegbe fordul egyetlenegy terheléssel? Mi a helyzet akkor, ha a bankszámlához tartozik folyószámlahitel, és ha nem tartozik? Alapesetben a választott árfolyam MNB. Amikor pozitív oldalon terhelések vannak, akkor átlagárfolyamot használunk. Számszaki példával szemléltetve: Az egyenleg 30 euró, az átlagárfolyam 370 Ft/euró. A terhelés 40 euró. A választott árfolyam 390 Ft/euró. Akkor milyen árfolyamon kell könyvelni a -40 eurót, ha van folyószámlahitel, ha nincs? Illetve, ha egy könyvelési tételben szeretném könyvelni, vagy ha kettészedve: -30 euró és -10 euró.
Részlet a válaszából: […] ...az euró árfolyama 390 Ft/euró.Mivel a devizaszámla, ha a terhelés meghaladja a rajta lévő összeget, akkor a többletterhelés összegében "átmegy" folyószámlahitel-számlába, azaz új kötelezettségszámla lesz [a kérdés szerint 10 euró összegben], amelyet az Szt. 60...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Beruházás bekerülési értékébe beszámítható-e a repülőjegy?

Kérdés: Vállalatunknál napelempark építése van folyamatban. Műszaki átvétel és megfelelőség érdekében az egyik dolgozónk kiküldetésben volt, amellyel kapcsolatban kifejezetten a repülőjegyet és a taxiköltséget a vezetőség szeretné a projektre terhelni, vagyis beruházásként kezelni, majd az elkészült napelempark bekerülési értékeként elszámolni. Érzésünk szerint ez nem helyes, kiküldetési költségként kellene elszámolnunk?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében felmerült külföldi kiküldetés költsége is. Természetesen dokumentálni kell a kiküldetési rendelvényen történő feladatmeghatározással azt, hogy az eszköz megszerzése érdekében szükséges a külföldre utazás. A külföldi kiküldetés összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Visszaélés-bejelentési rendszer I.

Kérdés: Olvastam, hogy a vállalkozásoknak 2023. december 17-től visszaélés-bejelentő rendszert kell működtetniük. Mit jelent ez a rendszer, és kire vonatkozik ez a kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkező jogalanyoknak már 2023. július 24-től fennáll ez a kötelezettség, míg az 50-249 főt foglalkoztató jogalanyoknak ezt - egy átmeneti rendelkezés révén - csak 2023. december 17-től kell teljesíteniük. Utóbbi körnek további könnyebbség, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Egyszerűsített végelszámolás, a cégbíróság a céget nem törölte

Kérdés: 2023. 01-02. hónapban kivás kft. 03. 01-vel egyszerűsített végelszámolást kezdett, amit 04. 30-val befejezett, a két beszámolót közzétette, a bevallásokat beküldte, azonban a cégbíróságnak rossz nyomtatványon nyújtotta be a törlési kérelmet, így elutasították azt. A 2023. 04. 30-i végelszámolási mérleget hibernálni kell? Ha az új egyszerűsített végelszámolás kezdete 12. 01., befejezése 01. 31. lesz, akkor november 30-val és 01. 31-vel kell a beszámolót közzétenni, vagy 12. 31-vel is?
Részlet a válaszából: […] ...akkor nehezen képzelhető el, hogy a hivatkozott dokumentumokat rosszul készítette el. Akkor viszont a jogszabályban meghatározott iratmintát nem megfelelően töltötték ki. Tény, hogy a céget nem törölték a cégjegyzékből. Ez viszont azt jelenti, hogy a cégnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Bérelt lakás közüzemi díjainak megfizetése részletfizetéssel

Kérdés: A telephelyünkön magánszemélyek bérelnek lakáscélú felhasználásra ingatlant. A közüzemi díjak kiszámlázott ellenértékére kértek részletfizetést. Adható-e kamatmentesen részletfizetés szja- és taofizetési kötelezettség nélkül? Ha igen, van-e a kamatmentes időszaknak meghatározott időintervalluma/maximális törlesztési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...kamatmentes részletfizetés engedélyezése személyi jövedelemadózás szempontjából jár következménnyel. Ilyen esetben az Szja-tv. 72. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik. Ez a kifizető magánszeméllyel szemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Térítésmentes szervestrágya-átadás

Kérdés: Térítésmentes szervestrágya-átadás történt a vevő részére, a számlán feltüntetésre került az áfa alapja, az áfa összege és a bruttó összeg. A számla szöveg részében pedig azt jelezték, hogy pénzügyi rendezést csak az áfa összegéig igényel. Az áfaalap cca. 1.000.000 Ft, amely összeget egyéb bevételként könyvelném. Helyes ez a könyvelés? Az eladó részéről mi a helyes könyvelés?
Részlet a válaszából: […] ...trágya az előállítónál saját termelésű készlet, amelyet az átadónál a térítés nélküli átadás előtt vásárolt készletté kell átminősíteni az előállítás könyv szerinti értékén:– a könyv szerinti érték kivezetése: T 581 – K 23-25;– a könyv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Katás bt. cégértéke

Kérdés: Egy betéti társaság 2018 végén alakult, megalakulásától 2019. 02. 28-ig a számviteli törvény hatálya alá tartozott, kettős könyvvitelt vezetett, egyszerűsített éves beszámolót készített. Saját tőke: 31 E Ft. A betéti társaság a megalakulás évében nem rendelkezett tárgyi eszközzel, azt követően sem. 2019. március 1-jétől a bt. a kisadózó vállalkozások tételes adója (továbbiakban: kata) adózási formát választotta. Az áttérés során a saját tőke 70 E Ft volt. A társaság 2022. 09. 01-jén végelszámolás alá került, a törlésére 2023. 02. 13-án került sor. Hogyan állapítható meg 2021 októberére az úgynevezett katás bt. cégértéke, hiszen az ún. kataadózás miatt az adó megfizetését követően a bevétel teljes egésze jövedelem, másrészt a magánszemély aktivitásától függ, hogy lesz-e bevétele? Az adókat havonta fizetni kell mindenképpen. A költségszámlák nem állnak rendelkezésre, valamint üzleti terv sem készült egyik évben sem. Véleményem szerint csak az aktuális eszközérték az, ami hiteles dokumentumok alapján megállapítható lenne.
Részlet a válaszából: […] ...multiplikálásra;– a gazdasági hozzáadottérték-alapú elemzés, amely kimutatja, hogy a befektető egy relatív értelemben vett kockázatmentes pénzügyi befektetéshez képest mekkora extrahozamot tud realizálni a cégbe történő befektetés által. Nyereséges cégek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.
1
2
3
51