Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott értékvesztés visszaírása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékvesztés visszaírása a követelés elengedésekor

Kérdés: X kft. Y kft.-nek 2010-ben szolgáltatást nyújtott bruttó 15 millió forint értékben. Mivel Y kft. a szolgáltatás ellenértékéből többszöri felszólítás ellenére 6 millió forintot 2012. 12. 31-ig nem fizetett meg, X kft. 20% értékvesztést számolt el 2012-ben, amellyel a társasági adó alapját növelte. 2013-ban X kft. és Y kft. megállapodást köt 6 millió forint behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés elengedéséről. Y kft. nyilatkozat útján igazolja, hogy 2013-ban az eredménye e nélkül a juttatás nélkül számítva nem lesz negatív. X kft. megfelelően jár-e el akkor, ha a 2012-ben elszámolt 20%-os értékvesztést 2013-ban visszaírja, és ezzel csökkenti a társasági adó alapját, a 6 millió forint behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedését rendkívüli ráfordításként számolja el, és ezzel nem növeli meg a társasági adó alapját? Kérdés az is, hogy X kft. eljárása kifogásolható-e, azaz nem ellentétes-e a Tao-tv. 3. számú melléklete 4. pontja szerinti "ésszerű gazdálkodás követelményeivel", emiatt nem kellene-e a társaságiadó-alapot 2013-ban növelni?
Részlet a válaszból: […]csökkentett összegben, ezt a csökkentett összeget kell a követelés elengedésekor rendkívüli ráfordításként elszámolni.)A társasági adó alapjával kapcsolatos válasznál feltételezzük, hogy az X és Y kft. nem kapcsolt vállalkozás, nem állnak egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban. A fentiekben leírtak szerint a 2012-ben elszámolt értékvesztés összegével a társasági adó alapját csökkenteni lehet a Tao-tv. 4. §-a 4/a pontja alapján 2013-ban.A behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése nem tartozik a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontjában felsoroltak közé. Így az ilyen jogcímen elengedett követeléshez kapcsolódó értékvesztéssel sem lehet az adózás előtti eredményt csökkenteni.Y kft. a Tao-tv. 3. számú mellékletének 13. pontja szerinti nyilatkozatot csak a 2013. évi beszámoló elkészítését követően adhatja meg, tehát csak 2014-ben. Ha lesz ilyen nyilatkozat X kft. részéről, akkor az elengedett követelés összegével az adózás előtti eredményt valóban nem kell növelni az X kft.-nél.A Tao-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Követelés értékvesztésének visszaírása

Kérdés: Cégünk 5 M Ft összegű vevőkövetelésére a 2009. és a 2010. évben 1-1 M Ft értékvesztést számolt el. 2011-ben a vevőnk 2 M Ft-ot fizetett. Helyesen járunk-e el, ha 2011-ben 2 M Ft értékvesztést visszaírunk, majd a maradék 3 M Ft követelésünket újraértékelve, újabb értékvesztést számolunk el?
Részlet a válaszból: […]3 M Ft) és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet alapján. Ha a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a meg nem térülő összeg - az adott esetben - 2 M Ft-nál kisebb összeg lenne, például 1,5 M Ft, akkor a különbözet összegével (0,5 M Ft-tal) kell a korábban elszámolt értékvesztést visszaírni. Természetesen, ha a meg nem térülő összeget 2 M Ft-nál nagyobb összegűnek ítélik meg, akkor a különbözettel kell a korábban elszámolt értékvesztést növelni. Itt kell felhívni a figyelmet a Tao-tv. 4. §-ának 4/a. pontjára, amely szerint behajthatatlan követelés azon követelés bekerülési értékének a 20 százaléka, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, és - ha ténylegesen értékvesztést számoltak el, amelynek összegével növelték a társasági­adó-alapot -, amellyel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5400
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Növendék állatok értékvesztésének visszaírása

Kérdés: A készletek között nyilvántartott növendék állatokra elszámolt értékvesztést milyen esetben lehet visszaírni? Ha értékvesztést számoltam el 2008. évben, és 2009-ben értékesítettem a növendék állatot, akkor az értékvesztést vissza kell írni, vagy ki lehet vezetni? Az értékvesztés visszaírását, illetve kivezetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]elszámolt értékvesztést legkorábban a 2010. évi beszámoló elkészítésekor lehet visszaírni, de csak akkor, ha az adott készlet (a növendék állat) a 2010. év mérlegfordulónapján még megvan. A leírtakból következik, hogy a 2008. évben elszámolt értékvesztést (mert a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb volt, mint a könyv szerinti érték) 2009-ben nem lehet visszaírni, akkor sem, ha az eladási ár magasabb, mint a könyv szerinti érték, de nem lehetne 2009. évben akkor sem, ha a növendék állatot nem értékesítették, és a piaci értéke magasabb, mint a könyv szerinti értéke, mert még a tartósság, az egy éven túliság nem áll fenn. Ha az értékvesztés visszaírásának feltételei a mérleg-fordulónapi értékelés időszakában fennállnak, alátámasztottak, a visszaírt értékvesztés összegével az állatok értékvesztése és annak visszaírása számlán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4300
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Értékvesztés visszaírása

Kérdés: A társaságiadó-alap megállapításakor adóalap-csökkentő jogcímként szerepel a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés. Cégünk a felszámolás során megszüntetett gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló vevőkövetelését - a határozat jogerőre emelkedését követően - kivezette, az adott követelésre elszámolt értékvesztés összegében a vevői értékvesztés számlával szemben (T 312 - K 311). Ezt az elszámolást a könyvvizsgáló nem minősítette hibásnak. Bennem felmerült a kérdés, ezzel az elszámolási gyakorlattal nem esünk-e el a Tao-tv. szerinti adóalap-korrekció lehetőségétől, hiszen így nem teljesül a szó szerinti év végi értékvesztés egyéb bevétellel szembeni visszaírása?
Részlet a válaszból: […]jogerőre emelkedés évének utolsó napján már nem szerepel a könyvekben, így a mérleg-fordulónapi értékeléskor az nem minősíthető. (Amennyiben a határozat a mérlegfordulónap után emelkedik jogerőre, akkor a könyvekben szereplő követelések minősítése során ezen határozatok felhasználhatók.) Az Szt. 55. §-ának (3) bekezdése alapján a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással akkor lehet csökkenteni, ha az adós, a vevő minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét. Ez egy felszámolással megszüntetett cég esetében szinte elképzelhetetlen. És mi a helyzet a társasági adónál? A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja első fordulatával valóban azt szabályozza, hogy az adózás előtti eredményt csökkenti a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés. Ez az adótörvényi szabály az Szt. 55. §-a (3) bekezdésének előírása szerint könyvelt értékvesztés-visszaíráson alapul. A kérdésben leírt, felszámolással megszüntetett gazdálkodóval szembeni követelések esetében - mint korábban utaltunk rá - jellemzően nem alkalmazható az Szt. 55. §-ának (3) bekezdése. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja azonban folytatódik: az adózás előtti eredményt csökkenti a követelés bekerülési értékéből a számvitelről szóló törvény alapján a behajthatatlanná vált rész, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. Felszámolási eljárás befejezésekor jellemzően arról tájékoztatják a hitelezőket, szállítókat, hogy követeléseiket részben vagy teljesen nem tudják kiegyenlíteni, és az így kiegyenlítésre nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3785
Kapcsolódó tárgyszavak: ,