Értékvesztés visszaírása a követelés elengedésekor

Kérdés: X kft. Y kft.-nek 2010-ben szolgáltatást nyújtott bruttó 15 millió forint értékben. Mivel Y kft. a szolgáltatás ellenértékéből többszöri felszólítás ellenére 6 millió forintot 2012. 12. 31-ig nem fizetett meg, X kft. 20% értékvesztést számolt el 2012-ben, amellyel a társasági adó alapját növelte. 2013-ban X kft. és Y kft. megállapodást köt 6 millió forint behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés elengedéséről. Y kft. nyilatkozat útján igazolja, hogy 2013-ban az eredménye e nélkül a juttatás nélkül számítva nem lesz negatív. X kft. megfelelően jár-e el akkor, ha a 2012-ben elszámolt 20%-os értékvesztést 2013-ban visszaírja, és ezzel csökkenti a társasági adó alapját, a 6 millió forint behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedését rendkívüli ráfordításként számolja el, és ezzel nem növeli meg a társasági adó alapját? Kérdés az is, hogy X kft. eljárása kifogásolható-e, azaz nem ellentétes-e a Tao-tv. 3. számú melléklete 4. pontja szerinti "ésszerű gazdálkodás követelményeivel", emiatt nem kellene-e a társaságiadó-alapot 2013-ban növelni?
Részlet a válaszából: […] ...azonban arra, hogy a szóban forgó követelését X kft. 2013-ban engedi el, 2013. 12. 31-én nem fog a könyveiben szerepelni, így kizárt az értékvesztés visszaírásának a lehetősége. (Az X. kft. könyveiben nem 6 millió forint összegben szerepel az adott követelés, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.

Követelés értékvesztésének visszaírása

Kérdés: Cégünk 5 M Ft összegű vevőkövetelésére a 2009. és a 2010. évben 1-1 M Ft értékvesztést számolt el. 2011-ben a vevőnk 2 M Ft-ot fizetett. Helyesen járunk-e el, ha 2011-ben 2 M Ft értékvesztést visszaírunk, majd a maradék 3 M Ft követelésünket újraértékelve, újabb értékvesztést számolunk el?
Részlet a válaszából: […] ...így feltett kérdésre az a válasz, hogy nem járnak elhelyesen! Az, hogy a vevő fizetett, nem jogcím a korábban elszámoltértékvesztés visszaírására. Az Szt. 55. §-ának (1) bekezdése alapján az üzleti évmérlegfordulónapján fennálló és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Növendék állatok értékvesztésének visszaírása

Kérdés: A készletek között nyilvántartott növendék állatokra elszámolt értékvesztést milyen esetben lehet visszaírni? Ha értékvesztést számoltam el 2008. évben, és 2009-ben értékesítettem a növendék állatot, akkor az értékvesztést vissza kell írni, vagy ki lehet vezetni? Az értékvesztés visszaírását, illetve kivezetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...és a piaci értéke magasabb, mint akönyv szerinti értéke, mert még a tartósság, az egy éven túliság nem áll fenn. Ha az értékvesztés visszaírásának feltételei amérleg-fordulónapi értékelés időszakában fennállnak, alátámasztottak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Értékvesztés visszaírása

Kérdés: A társaságiadó-alap megállapításakor adóalap-csökkentő jogcímként szerepel a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés. Cégünk a felszámolás során megszüntetett gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló vevőkövetelését - a határozat jogerőre emelkedését követően - kivezette, az adott követelésre elszámolt értékvesztés összegében a vevői értékvesztés számlával szemben (T 312 - K 311). Ezt az elszámolást a könyvvizsgáló nem minősítette hibásnak. Bennem felmerült a kérdés, ezzel az elszámolási gyakorlattal nem esünk-e el a Tao-tv. szerinti adóalap-korrekció lehetőségétől, hiszen így nem teljesül a szó szerinti év végi értékvesztés egyéb bevétellel szembeni visszaírása?
Részlet a válaszából: […] ...kell minősíteni, és a minősítés alapján dönteni azértékvesztés elszámolásáról és annak mértékéről. És ez igaz a korábbiértékvesztés visszaírásakor is.A felszámolási eljárás során megszüntetett gazdálkodószervezetektől valószínű, hogy a cég...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.