Cafeteria "bérben"

Kérdés: Cégünknél megmaradt a cafeteria-rendszer, de belekerült, hogy lehet "bérben" is kérni az összeget. Jól gondoljuk-e – habár bérként adózik –, hogy nem bérköltségként, hanem a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az ilyen címen számfejtett összeget?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt hangsúlyozni kell, hogy az egyes meghatározott juttatásokat hatályon kívül helyező jogszabály-módosítást követően csak a médiában, a sajtóban jelent meg, hol az, hogy a munkavállalók részére ezen juttatások fedezetét bérben kell biztosítani, hol az, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Szigorú számadású nyomtatványok

Kérdés: A vállalkozások által leggyakrabban használt nyomtatványok a számla, a készpénzfizetési számla, a nyugta, a bevételi és kiadási pénztárbizonylat, a pénztárjelentés, a szállítólevél, a kiküldetési rendelvény és a menetlevél. Ezek közül melyekről kell nyilvántartást vezetni? Az Szt. nem ad tételes felsorolást. Hallottam olyan véleményt is, hogy a bankkártya és az üzemanyagkártya is szigorú számadású bizonylat. Szerintem ez nem így van.
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 168. §-a szerinti előírásból kell kiindulni. A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Béren kívüli juttatás társas vállalkozásnál

Kérdés: Egyszemélyes kft. tulajdonosa megbízásos jogviszonyban ügyvezető is, amelyért díjazását havonta felveszi. A Tbj-tv. alapján a társas vállalkozóra vonatkozó szabályok szerint személyesen közreműködik a cégben mint művezető. Ezért a tevékenységéért nem vesz fel jövedelmet. Adható-e ezen tagnak kedvezményes étkezési utalvány?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének bb) alpontja alapján béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató munkáltató – a munkavállalónak a munkavállaló választása szerint– Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Étkezési jegyek könyvelése

Kérdés: Vendéglátó-ipari kft. – amelyik egy nagyvállalat telephelyén működik, de utcáról látogathatják a vendégek – saját kibocsátású étkezési jegye­ket is ad ki. Ezeket számlázza az éttermet bérbe adó vállalatnak, amely az ellenértéket kifizeti, majd a dolgozók ebédeléskor beváltják a jegyeket. Más külső vendégek fizethetnek bankkártyával, SZÉP kártyával, egyéb étkezési utalvánnyal. Ezeket hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az étkezési jegyek különféle formáival több esetben foglalkoztunk. Itt csak a legfontosabb, a kérdésben említett esetekhez kapcsolódó szabályokra térünk ki, elsősorban azért is, mert a kérdésben leírtak nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak.A saját kibocsátású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.

Többszörös véradók jutalma

Kérdés: A mi kórházunkban vérellátó állomás is működik. Itt szoktak dolgozóink vért adni, és vannak, akik már többszörös véradók. A 10x-es, 20x-os, 30x-os véradó dolgozóink jutalmazásban részesülnek. Ebből a kórház minden járulékot levon, minden járulékot utána megfizet. Kérdésem a következő: nem tartozik-e ez az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 7.7. pontja szerinti donordíj fogalmába? A NAV erre a kérdésemre azt mondta, igen, mentes, de megerősítést szeretnénk kérni erre vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.7. pontjaszerint adómentes a donornak fizetett díj, költségtérítés (költségátalány), aszerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, azegészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Éves bérlet – kilépett a munkavállaló

Kérdés: A munkavállaló részére 2011. január hónapban éves BKV-bérletet biztosított a munkáltató. A munkavállaló március végén kilépett. A cafeteria­szabályzat alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben szűnik meg, a munkavállaló az éves cafeteriakeret időarányos részére jogosult. Amennyiben a munkavállaló az időarányos összeget meghaladóan vett igénybe cafeteriaelemet, az időarányos részen felüli összeget pénzben vissza kell térítenie. A visszatérítés milyen bizonylat alapján történjen, és hogyan kell elszámolni? Az éves BKV-bérlet után január hónapra bevallott és megfizetett személyi jövedelemadónak a visszatérítésre jutó arányos részét önellenőrzéssel visszaigényelheti-e a társaság?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés a cafeteriaszabályzathoz.Helyes, ha a béren kívüli juttatások feltételeit szabályozzák, de a szabályozássorán figyelemmel kell lenni az Szja-tv. 69. §-a (5) bekezdésének a) pontjára,mely szerint az adót a kifizetőnek a juttatás hónapja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 19.

Diszkontáron vásárolt étkezési utalvány

Kérdés: Diszkontáron (94%) vásárolt étkezési utalványnál hogyan kell kezelni a bekerülési és a névérték közötti különbözetet? Szerintünk a bekerülési, nyilvántartási érték a 94%-os érték, felhasználáskor is ezt vezetem ki a könyvekből árfolyam-különbözet nélkül. Az adózás alapja viszont a névérték.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakkal lényegében egyet lehet érteni,legfeljebb az elszámolás technikája vitatható.Nyilvánvaló, hogy a diszkontáron vásárolt étkezési utalványnévértéke az, amelyért a munkavállaló az étkeztetési szolgáltatást igénybeveheti. Ez esetben ezen az értéken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 5.

Étkezési utalványok nyilvántartása

Kérdés: A dolgozóknak vásárolt, de még ki nem adott étkezési utalványokat a mérlegben a pénz­eszközök, a pénztár, csekk soron vagy a forgatási célú értékpapíroknál kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem a kérdésben felsoroltak között.Az étkezési utalvány nem pénzeszköz, nem csekk, de nemtekinthető értékpapírnak sem. Az étkezési utalványokat az ellenértékkéntkifizetett összegben az egyéb követelések között kell állományba venni(T 368 –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 21.

Munkakörhöz szükséges tanfolyam, előadás

Kérdés: A kft. munkavállalóját a munkaköréhez szükséges tanfolyamra, előadásra küldi el. Az iskolától kapott számlán szerepel az oktatás, valamint az étkezés költsége is. A cég elismerheti-e költségként az oktatás árát? Értékhatárhoz van-e kötve? Az étkezés összegét a munkavállaló részére természetbeni juttatásként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállaló munkaköréhez szükségestanfolyamon, előadásokon való részvétel iskolarendszerű képzés keretébentörténik, akkor az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján bérenkívüli juttatásnak minősül a munkavállalónak az iskolarendszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.

Étkezési utalvány a beváltóhelyen

Kérdés: Az étkezési utalványt beváltó helyen milyen előírások vannak a beváltott étkezési jegyek (utalványok) nyilvántartására, elszámolására, könyvelésére? Pénztárgépbe rögzíteni kell-e a bevétel tényét? Az utalvány befogadása a kft.-nél történik.
Részlet a válaszából: […] A bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelménye, hogy amegtörtént gazdasági eseményeket, amelyek az eszközök, illetve az eszközökforrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatják, bizonylatolni kell, aszabályszerűen kiállított bizonylatokat pedig könyvelni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.
1
2
3
4