Keresés eredménye

6 találat a megadott osztalékadó-kedvezmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Korábbi évek osztalékának kifizetése
Kérdés: Fel kell-e venni a korábbi években már jóváhagyott, de eddig még fel nem vett osztalékot, a kedvezményes 10 százalékos (házipénztár) osztalék felvétele előtt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3115
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Osztalék 10 százalékos osztalékadóval
Kérdés: A házipénztáradóról szóló törvény hatályon kívül helyezése miatt a 10 százalékos mértékkel megállapított osztaléklehetőséget milyen dátummal elkészített mérleggel lehet jóváhagyni, kifizetni az eredménytartalékból?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadó osztalékra vonatkozó általános szabályait figyelmen kívül lehet hagyni. Ez azt jelenti, hogy az eredményfelosztáskor megállapított osztaléknak a 25, 30 százalékkal adózott részét nem kötelező február 5-éig kifizetni. Hangsúlyozni kell, 10 százalékos adómértékkel az osztalékot legkésőbb - dokumentáltan - 2007. február 5-éig ki kellett fizetni, ha az elszámolásnak az egyéb feltételei is teljesültek. Az osztalék kifizetése előtt a társaság legfőbb szervének az Szt. szerint elkészített számviteli beszámolót el kellett fogadnia, ezt megelőzően a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3113
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Osztalékadó-kedvezmény igénybevétele
Kérdés: Le kell-e zárnom a 2006. évet 2007. február 4-éig az átmeneti rendelkezések szerint? Ha le kell zárnom, a bevallást hová kell elküldeni? Mi legyen a mérlegkészítés időpontja? A 10%-os osztalékadót melyik számlaszámra kell utalni, és milyen határidőig? Az elengedett tagi kölcsönt hogyan kell elszámolni? A tagi kölcsönt adja vagy kapja a társaság?
Részlet a válaszból: […]könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló a beszámoló felülvizsgálatát elvégezze, a független könyvvizsgálói jelentést (benne a könyvvizsgálói záradékkal, vagy a záradék megadásának elutasításával) megbízójának átadja. Az előrehozott beszámolókészítés - nagy valószínűséggel - a mérlegkészítés időpontjának a megváltoztatását is indokolta. Erre volt lehetőség a számviteli politika módosítására vonatkozó előírások figyelembevételével, továbbá azzal, hogy a mérlegkészítés időpontja megváltoztatásának indokoltságát és annak a beszámolóban szereplő adatokra gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Az átmeneti rendelkezéseknek nagyon lényeges előírása az is, hogy a magánszemély által a bevétel megszerzése a törvénycsomag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3032
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Átalakulási osztalékadó-kedvezmény
Kérdés: A betéti társaság 2006. 10. 10-én átalakult kft.-vé. Adózott eredménye, eredménytartaléka van. A tag a bt.-ből vagy a jogutód kft.-ből veheti ki kedvezményesen az osztalékot?
Részlet a válaszból: […]közgyűlés az osztalékfizetésről az Szt. szerinti beszámoló elfogadásával határozhat. Az előbbiek összefoglalásaként megállapíthatjuk, az átalakulás során megszűnő társaság (az adott esetben a bt.) legfőbb szerve a tevékenységét lezáró beszámolója elfogadásakor dönthet az adózott eredménye, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredménye osztalékként történő kifizetésekor. A kedvezményesen kifizethető osztalék a 2006. 01. 01. és a 2006. 08. 31. közötti időszak (tehát az átalakulást megelőző időszak) adataihoz (az átlagos napi készpénzforgalom kétszeresét meghaladó átlagos napi készpénz-záróegyenleghez) kapcsolódik, így a 2006. adóév azon eredményfelosztásakor vehető figyelembe, amely a szóban forgó időszakot magában foglalja. (A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2908
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Osztalékadó-kedvezmény (eva)
Kérdés: Alkalmazhatja-e az Eva-tv. és a számviteli törvény hatálya alá tartozó társas vállalkozás a 2006. évi LXI. tv. (17) bekezdése szerinti kedvezményes 10 százalék adót arra az osztalékra, amelyet az evás időszak előtt keletkezett eredménytartaléka terhére fizet ki a tulajdonosoknak?
Részlet a válaszból: […]összege az átlagos napi készpénzforgalom összegének kétszeresét meghaladja, a meghaladó részből - de legfeljebb a jóváhagyott osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összegéből - ki kell számítani az osztalékra jogosult magánszemély vagyoni betétje (üzletrésze) arányában a magánszemélyre jutó részt. A jóváhagyott osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összegéből az előbbiek szerint számított különbözettel megegyező rész adója 10 százalék. Az eredménytartalék terhére megállapított osztalék további részének (a magánszemély számára jóváhagyott osztalékból az előbbiekben számított különbözettel csökkentett rész) adóját a 25, illetőleg a 35 százalékos kulccsal az erre vonatkozó rendelkezések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2807
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Osztalékadó-kedvezmény
Kérdés: Egy előadáson elhangzott, csak akkor vehető ki a házipénztár 10 százalékos adókulccsal, ha a 2006. évi adózott eredményt is kivesszük. Én ezt nem olvasom ki a törvényből, csak azt, hogy a 2006. év osztalékát külön kell kezelni. Elég-e az adózott eredmény egy részének osztalékként való felvételéről rendelkezni? A 10 százalékos osztalékrészre eho-t nem kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]adózott eredmény esetleg veszteség, akkor a feltételek teljesülése mellett van arra lehetőség az Szt. 37. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján, hogy a társaság (az adóalany) az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre az eredménytartalékot igénybe vegye. De csak az adózott eredmény kiegészítésére, azaz az adózott eredmény után! Ennek az a feltétele, hogy a szabad eredménytartalék igénybevétele (eredménykimutatásba történő beállítása) után is a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét. [Itt utalunk az Szt. 39. §-a (3) bekezdésének előírására is!] A leírtakból következik, nem elegendő csak az adózott eredmény egy részének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2787
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,