Önkormányzati tulajdonba kerülő utak elszámolása


Társaságunk üzlet- és irodaház építéséhez kapott építési engedélyt. Ebben kötelezték cégünket az építkezés területével határos - az önkormányzat tulajdonában lévő - utak elkészítésére. Kérdésünk az, hogy a fenti útépítést hogyan számoljuk el, idegen ingatlanon végzett beruházás vagy térítés nélküli eszközátadás?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2002. január 17-én (26. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 499

[…] építményeknek(utak, járdák) az átadása az önkormányzat részére történhet ellenérték fejében (az értékesítés általános szabályai szerint, természetesen az áfa felszámításával) vagy térítés nélkül. A kérdésben megfogalmazottak szerint ez esetben az utóbbi a valószínű! A térítés nélküli átadáskor a bekerülési értéket az új Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerint rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Az Áfa-tv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint: termékértékesítésnek minősül.... a más tulajdonába történő, ellenérték nélküli átadás is, kivéve ha az a 7. § (3) bekezdésének e) pontja alapján törvényi kötelezettségen alapul. A leírtakból következően, az áfa felszámításától csak akkor lehet eltekinteni, ha az építkezés területével határos utak átadása az önkormányzat részére konkrét törvényi előírás alapján történik. Ez fontos abból a szempontból is, hogy a rendkívüli ráfordításként elszámolt összeggel kell-e az adózás előtti eredményt növelni vagy nem kell [Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja]. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 30. számában - 2002. 03. 14.): Olvasói észrevétel alapján kiegészítés, illetve pontosítás a Számviteli Levelek 25. számában a 499. kérdésre adott válaszhoz: "Ha egy beruházással egyidejűleg, az adott beruházás miatt egy másik épületet, építményt is meg kell építeni, illetve újra kell építeni, a megépítés/újraépítés költsége a megépített/újraépített épület, építmény bekerülési értékének minősül. Ez igaz akkor is, ha az építkezéssel határos utak megépítéséről van szó." A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Válaszunk ezen részét - sajnos - sokan félreértették. Ez a bekezdés az adott esetben arra kívánt utalni, hogy az üzlet- és irodaház építési költségeitől elkülönítetten kell kimutatni az építkezéssel határos utak megépítésének költségeit a beruházási számlán. (Az építkezéssel határos utak megépítésének költségei nem növelik az üzlet- és irodaház bekerülési értékét!) Az utak elkülönítetten kimutatott építési költségei (bekerülési értéke) az utak rendeltetésszerű […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.