Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Fejlesztésre átadott pénzeszközök tőketartalékba helyezése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. február 17. (Számviteli Levelek 100. szám, 2056. kérdés)

Olvasói kérdés A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú kft.-t azért hozták létre, hogy a piacot felépítse, majd üzemeltesse. A beruházást egyrészt a piacon lévő üzlethelyiségek 50 éves bérleti jogának értékesítéséből befolyt, másrészt az önkormányzat által átadott pénzeszközökből finanszírozták. A bérleti jog címen befolyt bevételt halasztott bevételként számolták el, amelyből 2 százalék kerül évenként feloldásra, összhangban az építményekre elszámolt amortizációval. A képviselő-testület olyan határozatot hozott, mely szerint a kft. az önkormányzattól kapott pénzt a pénzmozgással egyidejűleg köteles a tőketartalékba helyezni. A tulajdonos önkormányzat - ezt követően - módosította az alapító okiratot, a jegyzett tőkét megemelte a tőketartalékkal szemben. Helyes volt-e a képviselő-testület döntése, illetve az önkormányzat tőkeemelése? Elhatárolható-e az üzlethelyiségek 50 éves bérleti jogának értékesítéséből befolyó bevétel?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]bekezdésének f) pontja alapján ugyanis a tőketartalék növekedéseként csak a jogszabály (az adott esetben az ezt előíró önkormányzati rendelet) alapján a tőketartalékba helyezett pénzeszköz mutatható ki. Önkormányzati rendelet hiányában ezt nem lehetett volna megtenni! Ha a véglegesen átvett pénzeszközöket jogszabály alapján a tőketartalékba kellett (lehetett) helyezni, akkor a szabad tőketartalékból a jegyzett tőke az alapító önkormányzat döntése, az alapítói okirat módosítása után megemelhető, és a cégjegyzékbe történt bejegyzést követően könyvelendő. A piacon lévő üzlethelyiségek 50 éves bérleti (vagy használati) jogának értékesítéséből befolyt bevételt [a bérleti (használati) jog ellenértékét áfával növelten számlázni kellett!] árbevételként és fizetendő áfaként kellett elszámolni (T 311 - K 91-92, 467), majd az árbevételt halasztott bevételként 50 évre időbelileg elhatárolni (T 91-92 - K 4811). Ez az elszámolási, elhatárolási módszer sokak számára nem volt természetes. Ezért az Szt. 2005. évi módosítása az elszámolás helyességét a kétkedők számára is egyértelművé tette a 45. § (5) bekezdésének a törvénybe iktatásával. Az Szt. 45. §-ának (5) bekezdése szerint: "A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a vállalkozó valamely befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk számos önkormányzati tulajdonú víz- és csatornahálózatot üzemeltet bérleti díj ellenében. Az önkormányzatok az üzemeltetésre átadott víz- és csatornaműveik felújításához, bővítéséhez végleges pénzátadást teljesítenek. Áfafizetési kötelezettség...

Tovább a teljes cikkhez

Két zrt. közötti végleges pénzeszközátadásról szóló megállapodásban az átadó kijelenti, hogy az átadás végleges, semmilyen feltétel vagy körülmény fennállása esetén nem követelhető vissza az átadott pénz, az átvevő az átadott pénzeszközt saját belátása...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk transzformátorállomást épít az áramszolgáltatóval közösen, amelynek költségeit 60 százalékban a kft. viseli. A transzformátorállomás az áramszolgáltató tulajdonába kerül, a karbantartás is az rt. feladata. A számla még nem készült el, csak egy...

Tovább a teljes cikkhez

Átadhat-e a kft. egyik üzletrész-tulajdonosa (szintén társaság) véglegesen pénzeszközt eredménytartaléka terhére a kft.-nek? Ez a pénz felhasználható-e működésre, irodavásárlásra, kölcsön visszafizetésére?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére