Keresés eredménye

18 találat a megadott saját tőke tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Saját tőke hiánya
Kérdés: A kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, a saját tőke 2,5 millió forint. Milyen lépéseket kell tenni a saját tőke pénzbefizetéssel történő rendezésére? Szabad pénzeszköz a pénztárban rendelkezésre áll.
Részlet a válaszból: […]forint összegű saját tőke pénzeszközei, vagy a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.A pótbefizetés intézményét a Ptk. 3:183. §-a szabályozza. Alapvető feltétel, hogy a társasági szerződés jogosítsa fel a taggyűlést arra, hogy a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő. Ha a társasági szerződés ilyen felhatalmazást nem tartalmaz, akkor először a társasági szerződést kell módosítani, és csak ezt követően hozhat döntést a taggyűlés a pótbefizetésről a Ptk. 3:183. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.A pótbefizetési kötelezettség teljesíthető a tagok által befizetett pénzeszközzel, de teljesíthető nem pénzbeli eszközök átadásával is. A kft. a tagok által befizetett összeget is, illetve a pótbefizetés keretében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7416
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Saját tőke szerkezetének megváltoztatása
Kérdés: A kft. saját elhatározásából megváltoztathatja-e a saját tőke szerkezetét? Milyen lehetőségei vannak ennek? (Például a jegyzett tőke, a tőketartalék csökkentése az eredménytartalék javára?) A saját tőke mind a jegyzett tőkét, mind a társasági formára előírt kötelező legkisebb mértéket meghaladja. A társaság saját tőkéjének minden eleme pozitív. Tőkekivonás nem történne.
Részlet a válaszból: […]azonban arra, hogy a saját tőke minden eleme pozitív előjelű, a veszteségrendezés miatti törzstőke-leszállítás szóba sem jöhet. Marad a törzstőke-leszállítás a saját tőke más elemeinek a növelése céljából a tőketartalék, illetve feltételekkel a lekötött tartalék javára. Az értékelési tartalék az értékhelyesbítéssel szemben és azonos összegben változhat, az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni.Az Szt. 36. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben.A Ptk. 3:204. §-a alapján, ha a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor (jegyzett tőke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7123
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Negatív saját tőke
Kérdés:

Külföldi tulajdonban lévő egyszemélyes kft. saját tőkéje a veszteség miatt az év végére várhatóan negatív lesz. 2015-ben a saját tőke 249 millió Ft, a jegyzett tőke 150 millió Ft, a tőketartalék 313 millió Ft, az eredménytartalék -214 millió Ft. Az I-VII. hónap alapján készített számítások szerint a saját tőke 3 millió Ft. Kell-e taggyűlést tartanunk az azonnali tőkevesztés miatt, vagy elegendő, ha két év tőkehiányát tükröző beszámoló után intézkedünk a feltőkésítésről? A veszteség miatti saját tőke rendezésére pótbefizetést lehetne előírni. A tulajdonosi kölcsön felhasználható ehhez?

Részlet a válaszból: […]Megteendő intézkedés lehet a pótbefizetés is. A pótbefizetés azonban minden esetben eszközátadást (pénzbefizetést, illetve nem pénzbeli vagyonieszköz-átadást) jelent. Pótbefizetésre így a korábban már folyósított (a kötelezettségek között kimutatott) tulajdonosi kölcsön nem használható fel. A kérdésben hivatkoztak a Ptk. 3:133. §-ra is (két év tőkehiányát tükröző beszámoló után). A kft. adatai alapján drasztikus és gyors volt a saját tőke csökkenése, alig fél év alatt csaknem nullára csökkent. A Ptk. 3:189. §-át abban az esetben indokolt alkalmazni, ha a tőkevesztés hirtelen, egyik napról a másik napra bekövetkezik, míg a Ptk. 3:133. §-a fokozatos tőkevesztés adta helyzetből való kilábalásra próbál megoldást adni.   Olvasói észrevétel (megjelent a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Saját tőke a jegyzett tőke alatt
Kérdés: A 10 M Ft jegyzett tőkéjű társaság saját tőkéje két egymást követő évben a jegyzett tőke alatt van (8-9 M Ft), de nem fizetésképtelen a társaság. A tulajdonosoknak van-e valami teendőjük a saját tőke rendezésével kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]azonban tartósan a jegyzett tőke alatti saját tőke nem kívánatos állapot, mivel könnyen bekövetkezhet a Ptk. 3:189., illetve 3:270. §-a szerinti eset, amikor a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére, illetve az alaptőke kétharmadára csökken.A kérdésből nem derül ki, hogy az adatok a 2014. év adatait is tartalmazzák-e vagy sem. Ha tartalmazzák, akkor indokolt a 2015. év várható adózott eredménye függvényében a szükséges intézkedést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6652
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Saját tőke rendezése tagi kölcsönből
Kérdés: A kft. könyveiben tagi kölcsön szerepel. A kft. saját tőkéje évek óta negatív. A saját tőkét lehet-e rendezni a tagi kölcsönből úgy, hogy a tagi kölcsön összegét átkönyveljük a lekötött tartalékba, részletes nyilvántartást vezetve, hogy ez az összeg a kft. tagi kölcsöne? Ezzel a módszerrel a kft. saját tőkéje pozitívvá válna. Helyesen járunk el? A taggyűlési napirendi pontba ez a tétel bekerül.
Részlet a válaszból: […]továbbá az, hogy a törzstőke változását a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze.A tulajdonosnak a tagi kölcsön miatti követelését - mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást - dokumentáltan a kft. rendelkezésére kell bocsátania, a kft.-nek pedig át kell vennie. A tagikölcsön-követelést kölcsönszerződés támasztja alá. A tagikölcsön-követelés átadásának a dokumentuma a tagi kölcsönt nyújtó tagnál lévő kölcsönszerződés átadása/átvétele. Az átvett tagikölcsön-követelést a társasági szerződésben (az azt alátámasztó taggyűlési határozatban) meghatározott értéken (jellemzően a követelés összegében) a kft.-nél állományba kell venni. Az átvételt azonban még nem lehet tőkeemelésként könyvelni, ezért azt mint a tulajdonossal szembeni kötelezettséget kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6600
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Egyéni cég saját tőkéje
Kérdés: Az egyéni cég alapításakor hogyan kell meghatározni a saját tőkét, ha az egyéni vállalkozó - az összes eszközeinek értékét csökkentve a kötelezettségekkel - csak egy részét szeretné az egyéni cég jegyzett tőkéjeként bejegyeztetni? A fennmaradó összeget tagi kölcsönként vagy tőketartalékként kimutathatja? Ha tőketartalékként kell kimutatni, akkor a csökkenéskor kell-e, ha igen, hogyan kell adóznia?
Részlet a válaszból: […]értékben jegyzett tőkét kíván az alapító okirat szerint a cégbíróságon bejegyeztetni. Amennyiben az egyéni vállalkozásban lévő eszközök értéke több, mint az alapító okirat szerinti jegyzett tőke, a különbözetként mutatkozó többlet az egyéni vállalkozót illeti meg, az egyéni vállalkozó vállalkozásból kivont eszköze, amelynek az adóját, áfáját, esetleges illetékét az egyéni vállalkozónak kell megfizetnie.Az egyéni cégbe tehát kötelezettség nem vihető be. Az Szja-tv. 49/A. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján a volt egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült kiadásoknak az egyéni cég által történő megtérítése a volt egyéni vállalkozó számára nem keletkeztet bevételt, ha ezen kiadások közvetlenül szolgálják az egyéni cég tevékenységét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6478
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Saját tőke kisebb, mint a jegyzett tőke
Kérdés: A 2012-ben alakult, 2012. és 2013. években működő kft. saját tőkéje 2013. 12. 31-én nem éri el a jegyzett tőke összegét, mert a társaság mind a két évben veszteséges volt. Ilyen esetben mi a tulajdonos(ok) teendője?
Részlet a válaszból: […]mennyi a kft. saját tőkéje, illetve jegyzett tőkéje. Az új Ptk. hivatkozott elő­írásából (korábban a Gt. is hasonlóan fogalmazott) az következik, hogy nem kell két évet várni az ügyvezető kezdeményezésére, mert azt már az első évben, év közben meg kell tennie, ha azt tapasztalja, hogy a kft. saját tőkéje - veszteség folytán - a jegyzett tőke felére csökkent (például közbenső mérleggel dokumentálva), vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti stb.A kérdésből az sem ismerhető meg, hogy a kft. saját tőkéje a törzstőke Gt.-ben (alapításkor) előírt, meghatározott minimális összegéhez miként viszonyul. Ha a jegyzett tőke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6357
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Saját tőke szerkezetének megváltoztatása
Kérdés: Milyen lehetőség van arra, hogy egy kft. megváltoztassa a saját tőke szerkezetét, saját elhatározásából? (Például a jegyzett tőke és a tőketartalék csökkentése az eredménytartalék javára.) A társaság saját tőkéjének minden eleme pozitív. A saját tőke mind a jegyzett tőkét, mind a társasági formára előírt kötelező legkisebb mértéket jelentősen meghaladja. Tőkekivonás nem történne, a saját tőke összege nem változna.
Részlet a válaszból: […]mutatja. Ezzel a követelménnyel nem egyeztethető össze, hogy a jegyzett tőke leszállításával az eredménytartalékot növeljék, azaz a tulajdonosok (tagok) által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyon a tevékenység eredményeként létrejött adózott eredményként jelenjen meg. Éppen ezért a jegyzett tőkének az eredménytartalék javára történő leszállítása csak akkor indokolt, amikor a társasági veszteség rendezésére a tulajdonosok (a tagok) vagyonát be kell vonni. A törzstőke a taggyűlés döntése alapján a lekötött tartalék javára leszállítható (a jegyzett tőke csökken, a lekötött tartalék nő), amelynek összegét a lekötött tartalékon belül el kell különíteni. Az így elkülönített összeget - a Gt. előírásai figyelembevételével - veszteségrendezésre (az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4385
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Saját tőke felemelése követelésapporttal
Kérdés: Cégünk jelentősebb összegű beruházást hajtott végre. A likviditási nehézségek áthidalása érdekében 80 millió forint előleget kaptunk a németországi anyacégtől. Lehet-e utólag tulajdonosi döntés alapján a vevőelőlegként ebben az évben átutalt összeget - az alapító okirat módosításával - a cégbejegyzés napjával megnövelni? Keletkezik-e valamilyen jogcímen adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]kérdező cég milyen társasági formában működik. Az alapítói okiratra való hivatkozásból ez nem derül ki. Mivel a számviteli előírások lényegében azonosak, a következőkben leírtak alkalmazhatók, akár rt.-ről, akár kft.-ről van szó. A törzstőke (alaptőke) felemelhető csak nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával is. A tőkeemelést elhatározó alapítói határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor (az adott esetben ez egy 80 millió forintos, az adós által elismert követelés). A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését megelőzően a tulajdonosnak át kell adnia (a társaságnak pedig át kell vennie) a nem pénzbeli hozzájárulás eszközét (a követelést). (Az alapítói határozat módosításához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3285
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Saját tőke hiányának pótlása
Kérdés: Ha egy kft. több éve veszteséges, és a társasági szerződésben nincs előírva a tagoknak a pótbefizetési kötelezettség, akkor hogyan lehet visszafordítani 3 millió forintra a több éve már jelentősen megcsappant saját tőkét?
Részlet a válaszból: […]elő. Megoldás lehet az is, ha a tagok ún. ázsióval megemelik a törzstőke összegét, és a tőkeemelés névértékét meghaladó részt a tőketartalékba helyezik. Például úgy emelik meg egymillió forinttal a törzstőke összegét, hogy 4 millió forintot fizetnek be, az 1 és 4 millió forint különbözetét (3 millió forintot) a tőketartalékba helyezi a taggyűlés döntésének megfelelően a kft. A tőketartalékba helyezett összeg ellentételezi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3256
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés