Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ajándéktárgyak nyilvántartás szerinti értéke

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. november 12. (Számviteli Levelek 209. szám, 4382. kérdés)

Olvasói kérdés A kiskereskedő családi bt. ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik, amelyeket kizárólag külföldről szerez be. A társaság nem vezet az árukról folyamatos nyilvántartást, de december 31-én leltároz. A leltározott árut beszerzési áron, euróban tartja nyilván. A beszerzéskori vagy a december 31-i árfolyamon kell azok értékét forintra átszámítani? Ha az utóbbin, akkor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]és elábéként könyvelni is kellett. (A kérdésből nem derül ki, hogy külföldön áfásan szerezte-e be a bt. az ajándéktárgyakat, vagy közösségi adószámmal. Ez utóbbi esetben a Közösségen belüli beszerzéshez áfafizetési kötelezettség is kapcsolódik.) Az év végi, mennyiségi felvétellel végrehajtott leltározás során a leltárba felvett ajándéktárgyaknál a leltárban nemcsak azok euróban kimutatott beszerzési árát kell feltüntetni, hanem azoknak a beszerzéskori - az Szt. előírásai szerinti - választott euróárfolyamon a forintra átszámított bekerülési értékét is. A leltár szerinti összesített forintértékével csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékeként a beszerzéskor elszámolt értékét, és az ajándéktárgyakat a leltár szerinti forintértéken kell készletre venni. A bt.-nek is ki kell alakítania az adottságainak, a körülményeinek a leginkább megfelelő számviteli politikát. Ebben - a kérdéshez kapcsolódóan többek között - rögzíteni kell, hogy a mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy kereskedelmi tevékenységet folytató kft., amely nem vezet mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, a kötelező leltározást december 31-i időpontra készíti el. A leltárt szigorú számadás alá kell vonni? Ugyanennek a cégnek a tulajdonában áll egy tehergépjármű....

Tovább a teljes cikkhez

Önellenőrzési kötelezettséggel jár-e a jogosulatlanul igénybe vett területalapú támogatási összeg - a bérleti jogviszony időközbeni megszűnése miatti - visszafizetése, a határozat kézhezvételekor, a 2020. évben? A visszafizetést egyéb ráfordításként a 8-as...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk ingatlant (földterületet + felépítményt) vásárolt magánszemélyektől adásvételi szerződéssel, így nincs olyan számla, amely megbontva tartalmazza a földterület és az épület értékét. Az ingatlan tulajdonképpen egy kertes ház, amelyet a vállalkozás...

Tovább a teljes cikkhez

Katás bt.-ben csak a beltag, aki személyes munkavégzésre kötelezett, a kata alá van bejelentve. A beltag az összes jövedelmet kiveszi. A kültag nem végez munkát a bt.-ben, személyes munkavégzésre nem kötelezett, osztalékra nem tart igényt. Ebben az esetben is jár az osztalék a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére