Más cégnél lévő ingatlan apportálása


Új kft.-t szeretnénk létrehozni, abba apportként egy ingatlant bevinni, ami jelenleg egy másik kft. befektetett eszközei között szerepel, a bruttó és nettó értéke is jóval alacsonyabb piaci értékénél. A régi cégben át kell-e értékelni az ingatlant a piaci értékére? Hogyan történik a számviteli elszámolása, milyen adóvonzata van? Az apportot befogadó cégben milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség keletkezik?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2012. május 3-án (265. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5420

[…] adni!) A kérdésből arra következtetünk, hogy a másik kft.-nek a kérdező társaság a tulajdonosa. Ha így van, akkor a tulajdonos az ingatlanhoz hozzájuthat abban az esetben, ha a másik kft. jegyzett tőkéjét tőkekivonással leszállítja, és a bevont üzletrésze ellenében járó saját tőke arányos részének kiegyenlítésére fordítja a másik kft. a számára nem szükséges ingatlant. A saját tőke csökkenését a tulajdonossal szembeni kötelezettségként kell előírni a jegyzett tőke leszállításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával. Az Szt. előírása alapján, ha tőkekivonással történő tőkeleszállítás esetén a bevont üzletrész ellenében eszközt (az adott esetben ingatlant) adnak át, akkor az átadást értékesítésként kell számlázni és elszámolni. A számlázott ellenértéket (jellemzően áfával növelten) a tulajdonossal szembeni követelésként kell kimutatni (az adott esetben az áfa nélküli ellenérték egyéb bevétel). A tőkeleszállítás miatti tulajdonossal szembeni kötelezettség teljesítésébe – a Ptk. előírásai szerint – beszámítható a tulajdonossal szembeni követelés! Ez esetben a könyv szerinti érték és a piaci értéknek megfelelő eladási ár közötti különbözet a másik kft.-nél jelenik meg nyereségként, itt kell utána társasági adót fizetni. Mint látjuk, a kétféle mód között az eredményre gyakorolt hatásban nincs eltérés, eltérés abban van, hogy az első esetben a kérdező társaságnak az ellenértéket meg kell térítenie, a második esetben viszont csökken a részesedésének az értéke, és – lényeges eltérés – a részesedés csökkenő értéke és a tőkeleszállítás miatt kapott eszköz (ingatlan) piaci értéke közötti különbözet az eredményben csapódik le a kérdező társaságnál [ha ez nyereség, akkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének gy) pontja alapján a különbözet az adózás előtti eredményt csökkenti]. A kérdező társaságnál az ingatlan átvétele mindkét esetben beszerzés formájában, piaci értéken történt. Ezen az értéken apportálható az új kft.-be, az apportálásnak ez esetben a kérdező cégnél eredményre gyakorolt hatása nulla lesz. (Természetesen más a helyzet akkor, ha a kérdező társaság a másik kft.-től térítés nélkül […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.