E-útdíj elszámolása


Hogyan kell az e-útdíjat elszámolni? Lehet-e közvetített szolgáltatás? A fuvarozó cég feltüntetheti-e külön tételként a számláján, és az így feltüntetett útdíj is csökkenti a helyi iparűzési adót? A helyi iparűzési adó csökkentéseként csak a megtett úttal arányos útdíj vonható le, a sima autópálya-matricák nem? És a külföldön megfizetett megtett úttal arányos díj 7,5%-a levonható?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. augusztus 15-én (290. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5966

[…] ennek hiányában a gépjármű üzembentartója, illetve az úthasználó kötelezett tekintet nélkül állampolgárságára és az általa vezetett vagy üzemben tartott, illetve tulajdonát képező gépjárművet nyilván­tartásba vevő országra.Ha jogszabály mégis ad lehetőséget a közvetlen - e-útdíjkénti - továbbhárításra, akkor a közvetített szolgáltatás Szt., illetve Htv. értelmező rendelkezéseinek a figyelembevételével lehet közvetített szolgáltatás is.Az e-útdíj - mint utaltunk rá - szolgáltatásnyújtás ellenértéke. Ha az e-útdíjat fizető társaság a belföldi vagy külföldi megrendelőjével írásban kötött szerződésben abban állapodott meg, hogy az e-útdíjat részben vagy egészében, külön tételben a fuvart megrendelő felé továbbszámlázhatja, és ténylegesen is továbbszámlázza, akkor az e-útdíjként fizetett összeg, illetve annak arányos része közvetített szolgáltatásnak minősül, és mint ilyen csökkenti a helyi iparűzési adó alapját (de közvetlenül nem csökkenti a fizetendő helyi iparűzési adót!).Amennyiben nincs a fentiek szerinti írásban, szerződésben rögzített megállapodás, az e-útdíjat az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni, és főszabályként annak összegével a helyi iparűzési adó alapja nem csökkenthető.A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után fizetendő, a megtett úttal arányos elektronikus útdíj (e-útdíj) 2013. július 1-jétől történt bevezetésével, a fuvareszközzel (a közúti teherszállításra alkalmas járművel) rendelkező vállalkozások költségei megemelkedtek. Erre tekintettel az ilyen fuvareszközzel rendelkezők egyrészt levonhatják az általuk fizetendő helyi iparűzési adóból az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 százalékát, másrészt csökkentették ezen gépjárművek gépjárműadóját.A Htv. új 40/A. §-a szerinti előírásból, a törvénymódosítás […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.