Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Tartós bérbeadás ingyen

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2014. április 24. (Számviteli Levelek 304. szám, 6255. kérdés)

Kérdés:

Személygépkocsi tartós bérbeadásakor a cégautóadó alanya a bérbevevő 2013. 07. 01-től, ha az üzembentartó személyét a hatósági járműnyilvántartás tartalmazza. Lehet-e ingyenes a tartós használatbavétel, és ez esetben is elszámolható a társaságnál az amortizáció, mint költség?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke (a rendkívüli ráfordításként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás, a cégautóadó) nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, amellyel az adózás előtti eredményt növelni kell, kivéve ha a kérdező társaság rendelkezik a juttatásban részesülő (a tartósan bérbe vevő) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol. Más a helyzet akkor, ha a tartós bérbeadás magánszemély részére történik. Ez esetben a cégautóadót, a terv szerinti értékcsökkenési leírást a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. Az Szja-tv. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján nem pénzben megszerzett bevételnek minősül a szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele, azaz a személygépkocsi magáncélú tartós bérbevétele, piaci értéken. A tartós bérbevétel piaci értékének (de legalább a bérbeadónál felmerülő költségeknek) egésze a magánszemély jövedelme, amely jövedelem után a társaságot 27 százalék egészségügyi hozzájárulás, a magánszemélyt 16 százalék személyi jövedelemadó terheli.   Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 307.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kapcsolódóan a Számviteli Levelek 68. számában lévő 1424. kérdéshez, ha az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő üzlethelyiséget az egyéni vállalkozó magánszemélyként adja bérbe, a bérleti díj számlázása során fel kell-e az áfát számítani? És ha igen, az áfa...

Tovább a teljes cikkhez

Társasház bérbe ad falfelületet reklámtáblának. Ennek megvilágításához a fogyasztott áramot is a kiszámlázza a bérbevevőnek. Az áram összegéből a kifizetőnek le kell-e vonni a 25 százalék forrásadót?

Tovább a teljes cikkhez

Nem lakás céljára szolgáló építmény 50-50 százalékban magántulajdonban van. A tulajdonos magánszemélyek ezt az épületet kapcsolt vállalkozás részére (csak adózás szempontjából kapcsolt) bérbe akarják adni. Mindkét magánszemély egyéni vállalkozó, az egyik evás. A...

Tovább a teljes cikkhez

Az adóazonosító jellel rendelkező magánszemély a tulajdonában lévő termőföldet bérbe adhatja-e bérleti szerződéssel az adószámmal rendelkező saját egyéni vállalkozásának, bérleti díj ellenében?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére