Utólagos biztosíték elszámolása


A megrendelő és a szolgáltató között havi elszámolással és teljesítésigazolással szoftver-korszerűsítési szolgáltatói szerződés jött létre. A szerződés szerinti árat a megrendelő 100%-ban kifizeti. Az utolsó számla benyújtásával egyidejűleg a szerződés szerint a szolgáltató biztosítékként meghatározott összeget utal át 14 hónapra a megrendelő számlájára. Hol tartsa nyilván az átutalt biztosítékot a szolgáltató? Áfás vagy nem áfás? Átutaláskor még nem lehet tudni, hogy azt egészében vagy részben felhasználják. Lehet, hogy visszakapja a szolgáltató, de az is lehet, hogy vele vagy mással a biztosíték terhére a megrendelő garanciális javítást végeztet. Ha a megrendelő a szolgáltatóval végezteti el a javításokat, akkor ezt a szolgáltatónak a megrendelő felé ki kell számláznia? Ha mással végezteti el a megrendelő a javításokat, és a szolgáltató biztosítékából fizet, akkor ezt hogyan kell a szolgáltatónál könyvelni? Árbevétel, áfa módosul?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2014. október 9-én (313. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6445

[…] akkor a megrendelő a biztosítékként átvett összeget változatlan összegben visszautalja a szolgáltatónak (T 4799 - K 384), a szolgáltató pedig megszünteti a megrendelővel szembeni - a biztosíték miatti - követelését (T 384 - K 368) a biztosíték visszautalásakor.A kérdésben leírtakból, a szolgáltató által átutalt biztosítékból egyértelműen az következik, hogy a szoftver-korszerűsítési szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerülő hibák, hiányosságok kijavítása alapvetően a szolgáltató feladata. Ha a javításokat a szolgáltató saját maga vagy az általa megbízott szervezet végzi el, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket, számlázott összeget a szolgáltatónál a tevékenysége érdekében elszámolandó költségként kell könyvelni.Ha a szolgáltató a megrendelő által észlelt hibákat, hiányosságokat nem javítja ki, feltételezzük, hogy a szerződés felhatalmazza a megrendelőt arra, hogy a szükséges javítási munkákat - a biztosíték összegéig - végeztesse el, illetve végezze el a megrendelő saját maga. Ha a megrendelő végezteti el a szükséges javításokat, akkor a javítást végző szolgáltatónak a megrendelő felé kell számláznia, a megrendelő a számlázott összeget kifizeti a szolgáltató által átutalt biztosíték összegéből. A megrendelőnél a javítást végző szolgáltató számláját közvetített szolgáltatásnak kell tekinteni, és tovább kell számlázni azt a biztosítékot nyújtó szolgáltató felé.Ha a szükséges javításokat a megrendelő saját maga végzi el, akkor az elvégzett javításokról a szolgáltató felé számlát kell kibocsátania, amelynek áfa nélküli értékét árbevételként kell elszámolnia.A megrendelő a közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott, illetve a saját tevékenységének számlázott összegével csökkenti a […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.