Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Civil szervezetnél támogatásból beszerzett eszközök

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. július 13. (Számviteli Levelek 368. szám, 7353. kérdés)

Olvasói kérdés Civil szervezeteknél a támogatásból beszerzett, százezer forint feletti tárgyi eszközök esetén az értékcsökkenési leírás összegére elhatárolható-e a támogatásból a tárgyi eszköz bekerülési értéke, a következő évi értékcsökkenések ellentételezésére, ha nem fejlesztési célra kapta a támogatást a civil szervezet, hanem működési költségekre, de elszámolhat tárgyieszköz-vásárlást is a szerződés szerint? Ha igen, a teljes bekerülési érték elhatárolható? Arányosítás csak vegyes forrásból származó eszköznél szükséges? Szükséges-e hogy a szerződésben szerepeljen erre külön kitétel? Jogszabályoknak megfelelő-e az a könyvelési eljárás, mely szerint a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírására elhatárolásra került a működésre kapott támogatásból az eszköz bekerülési értéke, és minden évben annyi kerül feloldásra, amennyi a támogatásból beszerzett eszköz adott évi amortizációs költsége?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]könyvelhető a halasztott bevételként elhatárolandó egyéb bevétel, illetve a tárgyévben felmerülő, nem részletezett működési költségeket fedező (és így el nem határolható) egyéb bevétel.Ha a támogatási szerződés abszolút összegben nem bontja meg a folyósításra kerülő támogatás összegét felhalmozásra, illetve a működési költségek, ráfordítások fedezetére, akkor - a főszabályból, a bizonylati elvből következően - nincs más megoldás, mint az, hogy a ténylegesen folyósított összeget egyéb bevételként kell elszámolni és nem lehet elhatárolni.Ha a támogatási szerződés a támogatás összegét nem bontja meg, de legalább évenkénti elszámolási kötelezettséget ír elő, akkor ennek felhasználásával van arra lehetőség, hogy a számviteli politikában sajátos elszámolási szabályt alakítsanak ki a számviteli alapelvek érvényesülése érdekében.Ha a támogatási szerződésben az szerepel, hogy a működési költségek fedezetére kapják a támogatást, de az tárgyi eszköz vásárlására is felhasználható, vagy az, hogy a tevékenységével összefüggő működési kiadásokra, eszközökre, tárgyakra, ruházatra használhatja fel, akkor a számviteli politikában meghatározott módon a felhalmozásra (a tárgyieszköz-beszerzésre) felhasználásra kerülő összeget a civil szervezet felelős vezetője engedélyezi, és erről az engedélyezéssel egyidejűleg a támogatót is tájékoztatják, majd a támogatás felhasználásáról szóló elszámolásban tételesen rögzítik ezt. Természetesen feltételezzük, hogy a támogatási szerződés szerinti elszámolásban foglaltakat a támogató[…]

Figyelmébe ajánljuk

A civil szervezetnél felmerült, hogy helyesen jártam-e el. Amikor az elnök vagy a tisztségviselő Romániába vagy Szlovákiába átmegy saját gépkocsival, akkor lefénymásolom az autó forgalmi engedélyét, a kötelező felelősségbiztosítási csekket, és a leadott útnyilvántartás...

Tovább a teljes cikkhez

A 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-a (1) bekezdése szerint: "A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett - az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével - a Tv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmaz", és amely...

Tovább a teljes cikkhez

Általában tiszteletdíjas tisztségviselőket küldenek külföldi konferenciára, de előfordult, hogy önkéntes tagot küldtek Svédországba fotóanyagot készíteni egy kiállításról. A magánszemély napi 15 euró külföldi kiküldetési napidíjat kap. Hogyan történik a napidíj...

Tovább a teljes cikkhez

Civil szervezet tagjainak ingyenes internet-hozzáférést biztosít. Közreműködő tagjait megvendégeli. Keletkezik-e adó- és tb-fizetési kötelezettség?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére