Alapítvány továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvénye
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 385. számában (2018. május 10.), 7606. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy országos szakmai egyesület, valamint egy szintén országos szakmai alapítvány többnapos, közös, továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvényt szervez. A rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja. Az egyesület a rendezvény költségeit a részére átutalt részvételi díjakból, az alapítvány a támogatásaiból fedezi. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat. Az alapítvány vállalja (fedezi) a konferencia költségei közül:
- az előadások helyiségének bérleti díját,
- átutalja diákok és nyugdíjasok részvételi díját (15.000 és 25.000 Ft/fő),
- rendezi a kis értékű emléktárgyak elkészítésének költségeit.
Kérem szíves segítségüket az alábbiakban:
1. A bevételeknek és a költségeknek ilyen módon történő elszámolása nem ütközik-e törvényi előírásba?
2. Hogyan kell könyvelni az emléktárgyakat?
3. Kell-e az alapítványnak adó- és járulékfizetéssel számolnia?
Válasz (részlet): […]tárgyak beszerzési értéke elszámolására is vonatkozik).Az alapítvány a diákok és nyugdíjasok részvételi díját csak az egyesület tételes számlája ellenében utalhatja át. A tételes számla szerinti költségeket pedig az előző bekezdésben leírtak szerint kell könyvelnie, amennyiben a diákok és nyugdíjasok továbbképzésével és tapasztalatcseréjével kapcsolatos feladatok ellátása a cél szerinti, közhasznú tevékenység keretébe egyértelműen beletartozik.Ha a kis értékű emléktárgyakat az alapítvány készíti el, az elkészítés anyag-, bér- és járulékköltségeit a termék-előállítás elszámolási szabályai szerint kell könyvelni, majd saját előállítású termékként készletre venni, és mint saját előállítású terméket kell az átadáskor (közvetlen önköltségen) a személyi[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére