Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Követelés kiegyenlítése zálogtárgy birtokbavételével

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. május 30. (Számviteli Levelek 406. szám, 7945. kérdés)

Kérdés: Az alábbi tényállásban kérünk szakmai iránymutatást. Az "A" társaság engedményezési szerződéssel megszerezte "B" társaságtól annak az "X" társasággal szembeni lejárt követelését 10.000 forintért. Az "X" társaság tartozása 100.000 forintnak megfelelő deviza + annak kamata. Az engedményezéssel "A" társaságra szállt át az "X" társaság tartozását biztosító zálogjog is, amely ingatlanban testesült meg. Az ügylet lezárása érdekében az "A" társaság az "X" társasággal különmegállapodást kötött. "A" társaság 25.000 Ft elszámolási kötelezettség megfizetésével az ingatlan tulajdonosává vált, azonnali birtokbavétellel. Milyen értékben határozható meg az "A" társaság tulajdonába került ingatlan aktiválási értéke? Milyen számviteli elszámolások szükségesek? Az engedményezett követelés ilyen módon történő lezárása milyen növelő/csökkentő hatással van az adózás előtti eredményre és a társaságiadó-alapra?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]eredeti szerződés szerinti kamat együttes összegén, amely feltételezhetően több mint 100.000 Ft, a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban indokolt kimutatni mint jövőbeni követelést!)A különmegállapodással valójában az ügylet sajátos módon zárul le. A különmegállapodás eredményeként az ingatlan "A" társaság tulajdonába került. Ez azt jelentette, hogy az "X" társaság egyrészt a tartozását kiegyenlítette, másrészt tartozása és a 25.000 forint megfizetése ellenében eladta, értékesítette a zálogjoggal terhelt ingatlant (T 4799 - K 384 a könyvelési tétel "A" társaságnál).Az "X" társaság tartozásának az értékét a fentebb említett módon kell meghatározni, azaz a különmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes választott devizaárfolyamon forintra átszámított értéken és a különmegállapodás megkötése időpontjáig felmerült kamat együttes összegében (legyen ez 105.000 Ft). Természetesen a vásárolt követelés (10.000 forint) kiegyenlítését is könyvelni kell: T 4799 - K 3651, 105.000 Ft összegben. A 3651. számlán mutatkozó egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közé kell átvezetni: T 3651 - K 9781, 95.000 Ft.Az "X" társaság tartozásának összege a példa szerint 105.000 forint. Az "A" társaság "X" társaságnak 25.000 forintot fizetett, így a követelést biztosító ingatlan különmegállapodás szerinti értéke: 130.000 forint. Az "X" társaságnak az "A" társaság tulajdonába került ingatlant 130.000 forint értékben kell számlázni, az áfa felszámításával vagy anélkül, az "X" társaságra vonatkozó áfatörvényi szabályok figyelembevételével.Az "A" társaság[…]

Figyelmébe ajánljuk

"A" társaság folyamatos gazdasági kapcsolatban van "B" társasággal mint vevőjével, és "C" társasággal mint szállítójával. A három társaság kölcsönösen megállapodott, hogy a "B" társaság az "A" társaság számláit nem az "A" társaságnak fizeti, hanem a "C"-nek. A "B"...

Tovább a teljes cikkhez

A számvitelre szakosodott bt. számviteli szolgáltatást nyújtott a kft. számára. Amikor kiderült, hogy a bt. nem az elvárható színvonalon teljesítette számviteli és adózási tevékenységét, a vállalkozási szerződést felbontották. Korábban a kft. a bt. alkalmazott tagjának...

Tovább a teljes cikkhez

"A" cég 2011. 12. 15-én sportutalványt vásárolt "B" cégtől dolgozói részére, amelynek fizetési határideje december 23. "B" cég adásvételi szerződést kötött a dolgozókkal december 23-án, és 100%-os értéken visszavásárolta a sportutalványokat. "B" cég, "A" cég és a...

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, mutassák be a faktorálás és az engedményezés jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó 2016. évi számlaösszefüggésekkel is!

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére